Работы в категории Политология, страница 88, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Контрольная работа

  Політична культура

  Відмова індивідів від політичної свободи й передбачення прав верховної влади над собою державні повинні, на думку Гоббса, якось стримати зіткнення груп, забезпечити безпеку підприємницькій діяльності та власницьким правам індивідів
 • Тип: Реферат

  Політична культура

  Термін «культура» (з лат – обробка, вирощування) означає процес набування знань і досвіду, що включає духовний і практичний аспекти За іншим визначенням, культура – спосіб і наслідок людської діяльності, що відтворює особисте і суспільне буття в усіх його проявах Залежно від сфер життєдіяльності суспільства виокремлюють економічну, соціальну, духовну і політичну культуру, яка і є предметом нашого розгляду
 • Тип: Реферат

  Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

  Процеси перетворень в суспільстві потребують адекватних змін у сфері політичної свідомості та політичної культури Становлення демократичного суспільства потребує якісно нових засад суспільної взаємодії, відносин між особистістю та державою Політичні знання та культура політичної поведінки необхідні кожному, то вони є запорукою захисту власної гідності, свободи і прав
 • Тип: Реферат

  Політична наука

  Сучасна політична наука на Заході володіє поряд рис і властивостей, які її підняли на дуже високий рівень у ряді гуманітарних наук Про роль і значення політології в сучасному суспільстві можна судити тільки проаналізувавши основні напрями дослідження і методологічну основу науки Сьогодні прийнято виділяти 4 напрями досліджень методів в зарубіжній політології
 • Тип: Реферат

  Політична опозиція в Україні

  На референдумі 24 серпня 1991р Україна проголосила себе незалежною державою і стала на шлях побудови демократії 28 червня 1996р була прийнята Конституція України, в якій закріплювалися всі необхідні положення демократичної держави: права та обов’язки людини та громадянина, коло повноважень Президента та інших владних структур тощо Безумовно, цей крок був найважливішим на шляху до побудови такої форми правління, як народна влада Але вирішальним все ж таки було створення інституту опозиції, бо наявність організаційно оформленої, з певним юридичним статусом та конституційними гарантіями країни о
 • Тип: Дипломная работа

  Політична реклама

  Політична діяльність — це особлива, специфічна сфера суспільної діяльності, що охоплює все політичне життя суспільства У політичній діяльності людини, соціальних верств, класів, націй та інших суб´єктів політики виявляється їхнє ставлення до навколишнього світу, до політичних явищ і процесів, політичних цінностей, існуючої політичної системи
 • Тип: Курсовая работа

  Політична система Індонезії

  Політична система — впорядкована сукупність державних, політичних, громадських організацій та інститутів, сфера політичного життя суспільства Політична система конкретного суспільства визначається його класовою природою, соціальним ладом, формою правління, типом держави, характером політичного режиму, політико-ідеологічними та культурними відносинами у суспільстві, політико-правовим статусом держави, історичними та національними традиціями політичного устрою
 • Тип: Курсовая работа

  Політична система Аргентини

  Актуальність теми Дослідження природи, особливостей становлення політичних систем та режимів є одним із головних завдань сучасної політичної теорії Актуальність теми дослідження визначається динамізмом розвитку сучасного світу, переходом Аргентини разом з іншими латиноамериканськими країнами до демократії У цілому Латинська Америка, зокрема і Аргентина була й залишається зразком президентської моделі влади на відміну від Європи, для якої характерна парламентська система При цьому, на думку дуже багатьох громадян латиноамериканських держав, кращою є та влада, яку очолює видатна особистість
 • Тип: Реферат

  Політична система Польщі

  Політична система – цілісна, упорядкована система відносин, дій, ідей, цілей, методів та інститутів, пов’язаних з політикою, з її розробкою та практичним здійсненням Політична система конкретного суспільства визначається його класовою природою, соціальним устроєм, формою правління, типом держави, характером політичного режиму, політико-правовим статусом держави, історичним типом державності
 • Тип: Контрольная работа

  Політична система Чехії

  Етнічний склад населення: чехи (богемці) – 94,4%, словаки – 3,8%, поляки – 0,7%, німці – 0,5%, інші національності – 0 6% В країні проживає 80 тис поляків, 70 тис німців, 20 тис угорців, 12 тис росіян та ін
 • Тип: Реферат

  Політична теорія Макса Вебера

  Вебер Макс (1864–1920) – німецький політичний економіст і соціолог-теоретик Починаючи з ранніх праць з історії торгового права Вебер став однією з провідних постатей нового покоління політичних економістів Німеччини 1890-х років У 1898 році особисті негаразди змусили його облишити академічну викладацьку діяльність, що майже не відбилося на його наукових працях, кількість яких була величезною Їх спільним спрямуванням було зацікавлення відносинами між правовими, політичними і культурними утвореннями, з одного боку, та економічною діяльністю – з іншого
 • Тип: Реферат

  Політичне лідерство

  “ Завжди панують нечисленні, такий непорушний закон природи Панування усіх інших нічого реального не означає, крім темного, байдужого та змішаного хаосу Всяке управління цим хаосом припускає відмінність та виділення тих чи інших елементів аристократії або олігархів Після створення світу завжди панувала, панує і буде панувати меншість, а не більшість Це вірно для всіх форм і типів управління, для монархій і демократій, для епох реакційних та для епох революційних з управління меншості немає виходу ”
 • Тип: Реферат

  Політичне лідерство

  Існування політичних еліт найвиразніше проявляється в політичному лідерстві, яке полягає в тому, що окремі особи відіграють у політиці провідну роль, здійснюють переважний вплив на інших людей – громадян, виборців чи членів політичної організації У кінцевому підсумку влада – це влада лідерів, хоча вони й намагаються діяти від імені народу Народовладдя у його, так би мовити, чистому вигляді неможливе в принципі
 • Тип: Реферат

  Політичне лідерство

  Лідерство присутнє там, де є влада, організація і люди Не можна стати лідером в ізольованому від інших середовищі Слово "лідер" (англ leader) означає "ведучий", а це передбачає існування "ведених" Всередині еліти окремі її представники відрізняються від інших явно більшим впливом на суспільство і своїх колег Виникає необхідність визначення відмітних властивостей лідера, які можна подати в такому визначенні: лідер є особа, яка здійснює постійний і вирішальний вплив на суспільство, державу чи організацію В цій дефініції наведені три масштаби впливу лідера Інші ступ
 • Тип: Курсовая работа

  Політичне лідерство в Україні

  Актуальність теми дослідження Найвизначніші мислителі всіх часів і народів з давніх-давен замислювались над явищем, яке у сучасній політології прийнято позначати терміном «політичне лідерство» (від англ leader – вести, керувати) Прагнучи збагнути закономірності суспільного життя, античні мислителі підмітили, що там, де формується етнос чи соціум, неодмінно знаходяться й свої лідери Це найдосвідченіші, найсильніші й найсміливіші люди, яких підтримують і визнають одноплемінники, громадяни Геродот, Плутарх, Тіт Лівій та інші історики у своїх працях чільне місце відводили діяльності тих, кого ми
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 181