Работы в категории Политология, страница 85, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Курсовая работа

  Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

  Розуміння світового суспільного прогресу як явища приводить до висновку про циклічність будь-якого розвитку, який передбачає можливість і високу ймовірність наступу тимчасового відкату тих процесів, що раніше визначали хід і зміст міжнародного життя людства Протягом останніх 25-30 років відбуваються явні ознаки дестабілізації людського суспільства у різних моделях його розвитку: невдалі реформи, які часом призводять до національних катастроф, утворення зон хаосу та регресу в різних сферах суспільного життя Така ситуація створює загрозу перспективі людства на всіх рівнях, ставлячи у кризове ст
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні відносини та глобальні проблеми людства

  На певному етапі розвитку суспільства виникає політична система як одна із форм соціального руху матерії, пов'язана з особливою формою діяльності людей -політикою На відміну від інших систем (економічних, соціальних, духовних), політичну систему суспільства характеризує ряд рис: її участь у розв'язанні таких загальнолюдських завдань як інтеграція суспільства, розподіл у ньому матеріальних і духовних цінностей; монополія на державний примус у масштабах усього суспільства і використання для цього спеціального апарату; досить складна внутрішня будова, що включає різноманітні політичні організаці
 • Тип: Реферат

  Політичні еліти

  Слово «еліта» в перекладі з французької означає «найкраще, вибране, добірне» У соціальному значенні воно відноситься до найбільш цінної для суспільства соціальної групи, яка стоїть над масами і покликана керувати ними внаслідок володіння особливими якостями Поняття «еліта» в політології характеризує носіїв яскраво виражених політико-управлінських якостей і функцій Це частина соціальної спільноти, яка усвідомлює свої інтереси, специфічність і організованість та активним і впливовим способом визначає реалізацію інтересів цієї спільноти або всього суспільства
 • Тип: Реферат

  Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

  Гаетано Моска один із засновників теорії еліт зосереджує нашу увагу на дуже простій, самоочевидній істині Яку б історичну добу ми не взяли, суспільство, цивілізацію У них ми помітимо поділ людей на два класи, клас тих, що правлять і тих, якими правлять Той клас, який виконує загальносуспільні функції, і насамперед функцію правління, монополізує владу і користується усіма її перевагами, вчений називав правлячим або політичним
 • Тип: Реферат

  Політичні еліти та лідерство

  Інтерес до феноменів політичної еліти і політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них припадають на XX cm Висновки вчених-політологів, а також суспільно-політична практика виникнення й функціонування політичних еліт і політичного лідерства засвідчують, що вони — реальність нинішнього і, вірогідно, наступних етапів розвитку людської цивілізації
 • Тип: Реферат

  Політичні конфлікти і кризи

  Поняття „конфлікт” у буквальному розумінні означає „зіткнення” Конфлікти супроводжують людство протягом усього історичного шляху, впродовж усього життя людини (конфлікти з природою, між родами та племенами, між бідними та багатими, між різними політичними силами, державами, у виробничих колективах, сім’ї)
 • Тип: Реферат

  Політичні кризи другої половини XX сторіччя

  Термін «боргова криза» виник в 1982 р , коли нафтовидобувна країна Мексика заявила про те, що більше не в змозі виплачувати борги й хоче переглянути питання про свою заборгованість Насправді, уперше боргова криза виявилася в 1980 р у Польщі, що взяла багато позик в 1970-е рр , коли уряд Герека, зштовхнувшись із серйозними проблемами в області виплати боргу, як часткове рішення проблеми вирішило понизити зарплату У результаті виникла «Солідарність» Польське комуністичний уряд потрапив в скрутний стан, оскільки став застосовувати в цій ситуації рекомендації МВФ, незважаючи на те, що МВФ до неї
 • Тип: Реферат

  Політичні партії

  У будь-якому сучасному суспільстві діють різні політичні сили, причому одні з них функціонують відкрито, здійснюючи різні політичні акції, інші – приховано, не завжди афішуючи інтереси, що захищають Серед реальних політичних сил, які відкрито виступають на політичній арені, найвпливовішими є політичні партії Вони найбільш адекватно представляють групові і індивідуальні інтереси і можуть їх надійно захищати
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні партії в Україні

  Основним призначенням партії є політична освіта мас та надання цілеспрямованого й організованого характеру діям цих мас для захисту власних інтересів Як свідчить історична практика, політичні партії в усіх країнах створювалися як інструмент боротьби за владу та перенесення інтересів різних ідейно-політичних течій у реальну політику держави Звідси випливає й головна мета їхньої діяльності - захист соціально-політичних інтересів певних груп населення Саме заради реалізації цих інтересів і ведеться боротьба за завоювання й утримання влади
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні партії в Україні

  Основним призначенням партії є політична освіта мас та надання цілеспрямованого й організованого характеру діям цих мас для захисту власних інтересів Як свідчить історична практика, політичні партії в усіх країнах створювалися як інструмент боротьби за владу та перенесення інтересів різних ідейно-політичних течій у реальну політику держави Звідси випливає й головна мета їхньої діяльності – захист соціально-політичних інтересів певних груп населення Саме заради реалізації цих інтересів і ведеться боротьба за завоювання й утримання влади
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні партії в Україні та їх основні типи

  В Україні існує два основних типи політичних партій: пропрезидентські, орієнтовані на європейський розвиток держави, вступ до ЄС, НАТО та інших організацій, та проросійські, орієнтовані на розвиток зв’язків з Росією та Білоруссю
 • Тип: Реферат

  Політичні партії, організації и рухи

  Політичні партії на громадські об’єднання займають важливе місце в політичній системі сучасного суспільства Вони активно впливають на діяльність органів державної влади, економіку, соціальні процеси, міждержавні відносини Їхнє значення в Україні зумовлене потребами вдосконалення новітньої державності та формування громадського суспільства Право на свободу, об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення своїх інтересів закріплене в новій Конституції України
 • Тип: Реферат

  Політичні погляди і діяльність Платона

  Історія політичних вчень займає важливе місце не тільки в політології, але і в системі суспільних наук в цілому, бо в політичних вченнях знаходять свій вираз соціально-економічні інтереси різних класів і соціальних груп А оскільки ці інтереси потребують захисту з боку політичної влади, то ця потреба і спонукає як пануючі класи, так і гноблених розробляти і обґрунтовувати свої теорії
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні погляди Липинського

  Видатним українським політичним мислителем і політичним діячем консервативного напрямку був В Липинський (1882—1931) Українська держава в майбутньому, на думку Липинського, має бути назалежною монархією спадкового характеру з обов’язковою передачею успадкованої гетьманської влади В Україні гетьман повинен уособлювати державу і виступати своєрідним «національним прапором», найвищим символом держави Влада гетьмана в державі спирається на традиції, які були започатковані ще Б Хмельницьким існування інституту гетьманства в Україні дає можливість об’єднатися і співпрацювати в ім’я добробуту держав
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

  Народився Микола Григорович Фітільов (таке справжнє прізвище письменника) 13 грудня 1893 р в селищі Тростянець на Харківщині, нині райцентр Сумської області у родині вчителів Закінчив Богодухівську гімназію
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 181