Работы в категории Политология, страница 166, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Реферат

  Уголовный процесс

  Закон не раскрывает, какие доказательства следует считать достаточными для привлечения лица в качестве обвиняемого Из закона можно лишь сделать вывод, что достаточным основанием может быть только совокупность доказательств Причем доказательства должны быть в достаточной мере проверенными и убедительными К моменту предъявления обвинения сбор доказательств может быть не закончен В зависимости от материалов расследования обвинение может быть изменено
 • Тип: Реферат

  Угрозы национальной безопасности России

  Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной властей Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, государством гарантируется защита и покровительство
 • Тип: Реферат

  Угрозы существования западной цивилизации

  XXI век ассоциируют с наступлением цивилизационной войны, в которой евро-антантической цивилизации противостоят цивилизации «второго» и «третьего» миров В отличие от предыдущих войн, последняя ведется без применения оружия (если не считать локальных вооруженных конфликтов) Она носит «информационно- культурный» характер, однако ее исходом, судя по тому, как складывается ситуация, станет поражение Запада и гибель целой цивилизации В 2002 г в США была опубликована книга с интригующим названием «Смерть Запада», сразу же вызвавшая противоречивые отклики и вместе с тем получившая признание в связи
 • Тип: Реферат

  Узаконенная лженаука

  12 февраля 1999 года мир отмечает 190-летие со дня рождения Чарльза Дарвина Сегодня, к концу XX-го века, он как ни странно, все еще считается "великим ученым", разработавшим "эволюционное учение" В наших школьных и вузовских учебниках биологии есть целый раздел, посвященный теории эволюции
 • Тип: Реферат

  Узаконивание власти обществом путем свободных выборов

  Каждое проявление власти сопровождает явный или неявний запрос: по какому праву эта власть осуществляется? Доверие выступает основным фактором оправдания права власти на ее осуществление, на насилие, то есть легитимацию власти, которая совмещает в себе рациональные и иррациональные убеждения
 • Тип: Реферат

  Україна в сучасному геополітичному просторі

  Геополітика як політологічна концепція, що вбачає в політиці дер­жави визначальну роль географічних чинників, за глобальних політичних змін, які гостро постали на зламі XX—XXI ст , набуває нового значення і змісту Це пов'язано насамперед із невідпо-вщністю реаліям традиційних моделей реалізації державно-полі­тичних прагнень Просторове розташування України, розміри її території, чисельність її населення, природні ресурси в поєднанні з її потенційними можливостями в науковій, економічній та інших сферах суспільного життя дають їй змогу і право мати статус великої європейської держави з відповід
 • Тип: Реферат

  Українська національна ідея

  Важко визначити, що таке національна ідея взагалі, бо її можна розуміти як зберігання материнської мови, обрядових звичаїв і т ін для окремої людини, родини чи громад, які проживають за межами рідного етносу Але можна з'ясувати, що таке національна ідея для конкретного народу, який має свою мову, культурні й духовні традиції, пам'ять про своє минуле, характерні риси ментальності, економічні інтереси, територію, своєрідні способи добування засобів до життя Національна ідея сполучає в собі визначальні прикметності народу і вимагає від нього для їхньої оборони та розвитку створення власної, ні в
 • Тип: Курсовая работа

  Українська політична думка 60-80-х років XX ст.

  Хоча Україна заявила про себе на міжнародній арені як про демократичну республіку, все ж докорінних змін після розпаду СРСР не відбулося У свідомості багатьох українців залишаються амбівалентні бажання З одного боку, ми всі хочемо збудувати демократичну державу А з іншого боку, українці так звикли до патерналізму та конформізму, що вже не здатні сприймати зміни, що ведуть до індивідуалізації особи
 • Тип: Контрольная работа

  Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

  Демократичне народництво виникло на першій фазі українського націо-нального відродження та було найстарішим напрямом української політичної думки модерної доби Спершу воно було досить тісно пов'язане з декаб-ристським рухом на підросійських землях (П Борисов, П Вигодовський, І Горбачевський, Я Драгоманов, О Усовський та ін ) Однією з перших пам'яток цього напряму української політичної думки була Програма Товариства об'єднаних слов'ян, де висловлено наскрізні ідеї українського демократичного народництва: ворожість до кріпацтва й самодержавства; думки щодо демократизації суспільного та державн
 • Тип: Реферат

  Українська політична думка ХІХ ст

  На початку XIX ст українські землі були поділені в основному між двома континентальними імперіями Європи — Австрійською імперією Габсбургів та Російською імперією Романових На підросійській Наддніпрянській Україні після ліквідації гетьманщини, Запорозької Січі та залишків місцевого самоврядування політична думка переживала період занепаду Осмислення ситуації, що склалася, відбувалося в прихованих формах таємних товариств і творів анонімних авторів Такими товариствами були, зокрема, товариство дворянських революціонерів (Південне товариство), Товариство об'єднаних слов'ян (1823—1825), Малоросі
 • Тип: Статья

  Украина 2007: Сага о филистере

  «Я завещал своим детям: будь проклята любая демократия в нашем священном Рейхе Всякая демократия в нашей стране чревата только одним: диктатурой мелких лавочников Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха Только тогда мы чувствуем себя спокойными Не нужно отстаивать свои точки зрения на судьбы Родины Никакой ответственности Только подними руку в честь того, кто этим занимается за тебя, только крикни: "Хай, Гитлер!"- и все сразу станет понятно Никаких волнений» - так говорил персонаж донбассовца Николая Гриценко в фильме Тать
 • Тип: Курсовая работа

  Украина в мировой политике

  Международные отношения существуют столько же, сколько существует организованное общество Только на заре его развития они были межплеменные, межродовые, межклановые Долгое время человек связывал международные отношения с проблемами войны и мира
 • Тип: Реферат

  Украина в новейшее время

  Партия — (от лат partio ~ делю разделяю: англ раг1 — часть) - группа людей, объединенных общностью идей политических интересов и целей В соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об объединениях граждан», политической партией называется объединение граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития, для которой главной целью является участие в разработке государственной политики, формирование органов власти, местного и регионального самоуправления и представительство в их составе
 • Тип: Реферат

  Украина в системе международных отношений

  Ведущую роль в становлении внешнеполитической ситуации вокруг Украины, безусловно, играет Российская Федерация И это понятно: культурный, цивилизационный, ментальный, социальный (по данным статистических источников, большая часть населения Украины осознает себя русскими, во всяком случае (извините, за неуклюжий термин, но он - общеупотребим) - русскокультурными людьми), экономический (энергетическая зависимость от РФ), наконец, исторический и даже географический факторы - все это определяет значение России в системе международных отношений, складывающейся вокруг этого государства
 • Тип: Дипломная работа

  Украина: национальная самобытность и национализм

  В конце 40-х годов XX вв в американской психологии возникло направление, названное позднее этнопсихологическим, утверждавшее существование у различных этносов специфических национальных характеров, отличающихся стойкими психическими характеристиками личности, отражающимися на «культурном поведении» представителей того или иного народа Так, одна из идеологов этой школы, Рут Фолтон Бенедикт1[1], строила «модели культуры» и «модели усредненной личности», как уменьшенной копии этой культуры, отдавая приоритет в формировании национального характера влиянию на него культурных институтов в процессе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 181