Работы в категории Политология, страница 13, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Курсовая работа

  Влада як найважливіший атрибут політики

  Демократизація багатьох світових процесів не обійшла стороною і політику Прояви демократизації політики багатоманітні, вона все більше виходить із вузьких коридорів влади; роздержавлення політики, як головний прояв її демократизації, означає поступову втрату абсолютної монополії держави на її проведення Політика сьогодні стала справою політичних партій, суспільних рухів, різноманітних самодіяльних організацій населення
 • Тип: Реферат

  Влада як суспільне відношення

  Влада є складним за сутністю й багатоманітним за формами вияву явищем суспільного життя Існує багато різних концепцій і визначень цього поняття За вихідне й найпростіше можна взяти визначення влади як вплив однієї частини суспільства (індивіда, групи, організації тощо) на поведінку іншої у бажаному для себе напрямі Уже з такого елементарного визначення видно, що влада є відношенням, отже, передбачає наявність двох сторін Будь-яке відношення є взаємодією його сторін Основною особливістю владного відношення є переважний, визначальний вплив однієї його сторони на іншу Тому сторону з переважним вп
 • Тип: Реферат

  Владимир Жириновский - enfant terrible русской политики

  Сейчас мы совсем иначе воспринимаем политические фигуры, однозначно заклейменные в конце века Читая драмму А Н Толстого и П Е Щеголева "Заговор императрицы", нельзя не обратить внимание на ее пролог: " Этот центр - кучка изуверов и авантюристов, - я говорю о Вырубовой, Распутине, министре внутренних дел Протопопове, министре юстиции Добровольском, аферисте Андронникове, журналисте-охраннике Манасевиче-Мануйлове, банкире Дмитрии Рубинштейне, Ювелире Симановиче и так далее,- эта пестрая компания возглавлялясь императрицей Александрой Федоровной Система царской власти позволила им
 • Тип: Реферат

  Владиславлев Александр Павлович

  Сопредседатель бюро Координационного Совета Всероссийского Союза "Обновление", сопредседатель Движения демократических реформ (ДДР), член Политического консультативного совета "Гражданского союза", вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей
 • Тип: Реферат

  Власність у суспільстві

  Власність – основа, становий хребет будь-якого суспільного устрою і суспільства Вона виникла на зорі розвитку людства, виражаючись на початку в індивідуальному привласненні стародавніми людьми своєї здобичі, а потім і в колективному привласненні
 • Тип: Статья

  Власть

  БОЛЛ Теренс, профессор политических наук университета штата Миннесота, США Глава из книги Blackwell Companion to Political Theory", 1993 г , предложена автором для публикации в "Полисе"
 • Тип: Реферат

  Власть

  Не всякое общество, в котором существует политическая сфера жизни и государство, может быть представлено как гражданское общество Большинство исследователей проблемы гражданского общества считают, что говорить о гражданском обществе можно лишь с момента появления гражданина как самостоятельного, индивидуального члена общества, наделенного определенным комплексом прав и свобод и несущего перед обществом моральную или иную ответственность за все свои действия Поэтому становление гражданского общества связано с возникновением буржуазного общества, с эпохой промышленной цивилизации
 • Тип: Реферат

  Власть

  "Немає людської душі, яка вистоїть спокусу владою " Декого влада зачаровує, несвідомо вабить і притягує як магніт Влада не тільки здавна страшила і захоплювала людей, вона завжди була однією із центральних категорій політичної науки Багато мис­лителів, вчених вважають, що влада - незмінний супутник політики і є її головною проблемою Поняття влада широко ви­користовується як у політичному, так і буденному вжитку М Вебер справедливо нагадує, що в залежності від ситуації го­ворять про владу батька над дітьми, про владу грошового мішка, про владу юридичну, духовну, економічну тощо При вс
 • Тип: Реферат

  Власть - интеллигенция - идеология в России

  Проблема идеологии, ее создания и обновления, роли власти и интеллигенции в обществе особенно остро заявила о себе в последние годы Это обусловлено идеологической переориентацией правящей в России элиты, ходом разрушения старой "коммунистической" системы, поиском новых идеологических ориентиров, способных упрочить позиции нового режима, сплотить общество, покончить с идеологическим противостоянием различных социальных и политических сил Все это порождает напряженность в стране, оказавшейся в глубочайшем экономическом, социальном, демографическом, национальном и, как следствие, в духо
 • Тип: Реферат

  Власть - понятие и виды

  Понятие власти является одним из центральных в политологии Оно дает ключ к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики Парадокс политической власти, способной оборачиваться для человека одновременно и целесообразной силой, и злой волей, во все времена занимал умы философов и писателей Аристотель и Шекспир, Гете, Ницше и Достоевский, Фуко и Кафка в философских категориях или художественных образах пытались приоткрыть завесу над этим, далеко еще не познанным, феноменом жизни общества и человека
 • Тип: Контрольная работа

  Власть в обществе

  Борьба за власть является характерной чертой политической жизни любого общества, любой эпохи Учение о власти является основополагающим в политологии Власть является центральной категорией политической науки
 • Тип: Реферат

  Власть в современном обществе

  Политическая власть – основополагающая категория политологии Она даёт ключ к пониманию сущности и предназначения политической системы общества Целью данной работы является рассмотрение сущности данной категории, причин необходимости политической власти для любого общества, её источников и ресурсов, форм, современных концепций политической власти, функций, которые она выполняет, понимание роли экономических факторов в становлении и развитии политической власти, знание новых, современных тенденций в её развитии
 • Тип: Реферат

  Власть и властные отношения

  Понятие власти является одним из центральных в политологии. Оно дает ключ к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики.
 • Тип: Курсовая работа

  Власть и властные отношения

  Понятие власти является одним из центральных в политологии. Оно дает ключ к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики.
 • Тип: Реферат

  Власть и общество в политическом пространстве России 2000 года

  Первый этап деление страны на 7 округов и введение института полномочных представителей, которые фактически осуществляют, в том числе и политический, контроль над деятельностью губернаторов и президентов
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 181