Работы в категории Педагогика, страница 78, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Здоровьесберегающие принципы в организации учебно-воспитательного процесса

  Современное состояние школьного образования можно охарактеризовать по меньшей мере следующими негативными тенденциями: снижением активности школьников в учебной деятельности, замедлением их физического и психического развития, ухудшением здоровья детей Понятно, что последнее вызывает наибольшую тревогу
 • Тип: Реферат

  Здоровьесбережение в школе

  По решению муниципальных органов управления образования на базе нашей школы создана экспериментальная площадка по теме эксперимента «Система здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе»
 • Тип: Статья

  Здоровьесбережение на уроках безопасности жизнедеятельности в начальной школе

  Современная российская школа не обеспечивает всех необходимых условий, которые позволили бы ей стать местом формирования здоровья школьников У детей не формируются умения и навыки здорового образа жизни, сознательного и ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья
 • Тип: Дипломная работа

  Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

  За роки незалежності України визначено нові пріоритети розвитку освіти Метою сучасної української освітньої системи є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування всебічно розвинутої особистості, здатної самостійно здобувати знання впродовж життя Сьогодні вчитель повинен не тільки «навчати, розвивати, виховувати», а й сприяти цьому розвитку Більшість вчителів основним завданням вбачають розвиток здібностей молодого покоління Дієвим помічником цього процесу є інтеграція Інтеграція дає можливість розвивати унікальну здатність дитини сприймат
 • Тип: Реферат

  Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

  У зв’язку із змінами, що відбуваються в політичній, соціальній та економічній сферах, виникло ряд проблемних ситуацій в суспільстві серед яких особливого значення має проблема підростаючого покоління Водночас з вимогами підвищення якості сімейного та шкільного виховання реально знизилися їхні можливості Характерним для сучасної сім’ї є зниження рівня життя Батьки сьогодні зайняті, в основному добуванням засобів для існування, що часто призводить до обмеженості спілкування батьків з дітьми Вони не мають можливості нормально нагодувати, вдягнути дитину, не говорячи вже про витрати на культурне
 • Тип: Контрольная работа

  Зміст підготовки магістра за напрямом економіст

  В наш час питання підготовки студентів-економістів набуло особливої актуальності, в України суттєво зросла потреба у фахівцях, які в професійній діяльності здатні аналізувати економічне середовище Останнім часом змінилися також вимоги до рівня та якості підготовки як з боку роботодавця, так і з боку самого фахівця На початку 90-х років більшість випускників ВНЗ задовольнялись певним рівнем, але вже з середині 90-х років виникла гостра необхідність опанування не лише математичних навичок а й іншомовних Нові інформаційні технології, що надали можливість пошуку необхідної інформації у світовій м
 • Тип: Реферат

  Зміст правового виховання молодших школярів

  Практика виробила різноманітні методи і форми правового виховання молодших школярів Визначальним для вирішення вибору кожної з них в конкретному випадку є зміст правової інформації, характеристика контингенту школярів і знання виховних завдань, актуальних для даного колективу За всіх цих умов мова повинна йти не про разові виховні заходи, а про тривалу діяльність, в якій забезпечені послідовність, взаємозв'язок і взаємопідсилення виховних заходів
 • Тип: Реферат

  Зміст сучасної освіти

  Освіта в широкому соціальному значенні – це передача і засвоєння певного соціального досвіду, в широкому педагогічному значенні – це процес взаємодії вчителя і учня, який здійснюється під цілеспрямованим педагогічним впливом
 • Тип: Реферат

  Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

  Реконструкція промисловості та сільського господарства в нашій країні, потреба в новій сировині, необхідність одержання нових видів рослин і порід тварин, проблема підвищення врожайності і багато інших питань сьогодення висувають перед природознавством нові завдання Значне місце серед цих завдань посідає виховання практичної природоохоронної діяльності учнів початкових класів
 • Тип: Контрольная работа

  Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

  Для НДДС вищих навчальних закладів характерним є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізуються в навчальному процесі та поза-навчальний час Це забезпечує їхню участь у науковій діяльності протягом усього періоду навчання, тісно пов'язану як із науково-дослідницькою діяльністю, що проводиться підрозділами ВНЗ, так і з громадською діяльністю
 • Тип: Реферат

  Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

  Визначення змісту освіти в сучасному вузі - процес трудоємний, він викликає багато суперечливих точок зору, суперечок у питаннях раціонального співвідношення загальнонаукової і професійної, теоретичної і практичної підготовки, фундаментального і прикладного компонентів навчання І це закономірно - адже ті, що вчить сьогодні студент, знадобиться йому в конкретній роботі не лише завтра, але і через кілька років Тому визначити зміст освіти в сучасному вузі - значити врахувати сучасні вимоги суспільства, передбачити вимогу в обсязі інформації, яка необхідна студентові в його перспективній практичн
 • Тип: Учебное пособие

  Знайомство учнів з життєвим і творчим шляхом І.Я. Франка

  Січень 1878 р – суд над Франком та його однодумцями, їх звинувачували у належності до таємної соціалістичної організації, якої насправді не було У тюремній камері Франко написав сатиру Сморгонська академія
 • Тип: Реферат

  Знакомство детей старшего дошкольного возраста с экзотическими плодовыми комнатными растениями (7 занятий)

  Ребята, сегодня мы с вами поговорим о растениях, о том, как они растут Каждый день мы ходим по улицам, гуляем в парке, выезжаем на дачу, в лес и везде нас окружают разные растения В поле мы радуемся красоте цветов и разнообразию трав, лес дарит нам тень и прохладу деревьев и кустарников, в огороде собираем урожай овощей, а в саду — фруктов И все это растет на планете Земля
 • Тип: Книга

  Знакомство дошкольников с родным городом

  Возрастает интерес к себе, все чаще ребенок сравнивает свои достижения с другими Представления малыша о себе и отношение к другим основываются главным образом на успехах деятельности (предметной и др ) общении, оценке и главное — эмоциональном отношении к нему со стороны взрослых («Молодец, Сашенька, умница ты наш» и др )- Формирующийся под этим влиянием «Образ-Я» ребенка, как правило, положительный Он осваивает первые роли в семье (сынишки, брата, внука), в детском саду Именно при взаимодействии с окружающими людьми (прежде всего — старшими) и происходит социализация ребенка, в процессе чего
 • Тип: Курсовая работа

  Знакомство дошкольников с родословной

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения все­гда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 412