Работы в категории Педагогика, страница 405, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Шляхи активної творчо-краєзнавчої діяльності майбутніх учителів

  Нові реалії педагогічної діяльності об’єктивно створюють передумови для вдосконалення підготовки майбутніх учителів, оволодіння сучасними педагогічними технологіями – системою знань, умінь і навичок, необхідних для успішної організації навчального процесу в школі Окреслені національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті завдання передбачають спрямування вищої освіти на забезпечення фундаментальної наукової і практичної підготовки фахівців, ефективність якої обумовлюється активною творчою позицією майбутніх фахівців
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

  Людина в процесі життєдіяльності постійно оцінює предмети, явища, ситуації, вчинки і ідеї різних людей, власні можливості, вчинки і результати своїх дій; передбачає й враховує, як їх можуть оцінювати інші Формулюючи оцінки, людина впливає на оточуючих, а також постійно відчуває на собі вплив оцінок інших людей
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи навчання діалогічного мовлення

  Інтеграція національної освіти, зокрема навчання іноземних мов, у світову систему освіти та європейські заклади освіти пов’язані з навчанням іноземних мов, здійснюється з урахуванням основних принципів державної політики в Україні
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

  Актуальність Ефективність педагогічного процесу в дитячому садку, спрямована на зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову підготовленість дітей дошкільного віку, залежить від урахування біологічних закономірностей їх організму, пов'язаних із значною потребою дитини у різноманітних рухах
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

  Методика навчання математиці в корекційній школі почала формуватись в нашій країні в 30-ті роки ХХ століття Основоположники корекційної школи А Н Грабаров, Є В Герьє, Н В Чехов вважали, що математика повинна дати розумово відсталій дитині лише практичні прийоми лічби Вони стверджували, що навчання математиці повинно бути індивідуалізованим внаслідок різних здібностей дітей, обгрунтовували необхідність використання конкретного матеріалу, який повинен бути добре знайомим і цікавим учням В перші роки становлення корекційної школи використовувався методичний досвід навчання лічби прогресивних зар
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

  До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від якого залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні Аналіз екологічної ситуації на нашій планеті свідчить про те, що нинішня криза охопила сфери мислення людини, її екологічну свідомість і практичну діяльність Глобальне знищення природи - це лише побічний результат згубної діяльності суспільства Стратегічною метою освіти має стати екологічне мислення, основу якого складають наукові знання, екологічна культура й етика Тема екологічної свідомості має ототожнюватися зі світовими життєвими вартостями
 • Тип: Реферат

  Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

  З-поміж інших видів мистецтва декоративно-прикладне мистецтво є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління Це зумовлено не тільки природою сприймання цього виду образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність стає однією з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості
 • Тип: Статья

  Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів

  У статті узагальнено результати вивчення проблеми формування монологічного мовлення учнів у науковій і навчально-методичній літературі; показано шляхи використання методів навчання української мови з метою формування монологічного мовлення учнів
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи удосконалення сучасного уроку

  В наш час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір Загальні тенденції розвитку освіти - це не тільки значне розширення сфери знань і умінь школярів, і підвищення їх культури, максимальний розвиток здібностей, творчого потенціалу і індивідуальності, формування у них гуманістичної системи цінностей, а також збереження і зміцнення здоров'я школярів
 • Тип: Реферат

  Шляхи формування навичок каліграфічного письма

  Уроки письма в період навчання грамоти надзвичайно складні за своєю структурою та навчальним навантаженням Враховуючи вимоги програми, згідно з якою першокласники пишуть протягом уроку не більше 7 хв , вчитель добирає матеріал із розвитку мовленнєвої діяльності: слухання - розуміння (аудіювання), говоріння, формує уявлення про читання, забезпечує підготовчі вправи для письма (малювання, штрихування, обведення, друкування), логіко-мовленнєву діяльність школярів
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

  Головна мета сучасної школи полягає в ефективній передачі найціннішого і актуального досвіду, накопиченого попередніми поколіннями Але школа як і раніше ще залишається орієнтованою на простий розвиток знань умінь і навичок, методи навчання багато в чому репродуктивні
 • Тип: Курсовая работа

  Шляхи формування потенціального словника в школі

  На сучасному етапі вивчення іноземної мови навчання потенціальному словнику відіграє одну з важливих ролей, адже в цілому ми часто стикаємося з ним в різних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі Потенціальний словник є потужним фактором у розширенні доступу до більш широкого кола текстів та забезпеченні більш глибокого їх розуміння, тому йому належить визначна роль у фомуванні загального словникового запасу будь-якої особи, яка займається вивченням іноземних мов Отже, навіть на сучасному етапі розвитку методико-педагогічної науки навчання потенціальному словни
 • Тип: Дипломная работа

  Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

  Актуальність дослідження Роль спорту і фізичної культури на сучасному етапі розвитку суспільства зростає, набуває якісно нового значення Це пояснюється підвищенням їх соціальної значущості і перетворенням в самостійну ланку економічного і політичного життя нашої країни, коли фізична культура стає об'єднуючою силою і елементом національної ідеї Особлива увага сьогодні надається розвитку фізкультурно-оздоровчій і спортивно-масовій роботі з різними категоріями населення, а особливо з дітьми і молоддю
 • Тип: Реферат

  Шпаргалка по методике естествознания

  Методологическая основа-диалектический материализми и философская теоория познания МПЕ должна основывваться на законах диалектики иследовательно относиться к пр-у об-я и к Л-и ученика, как постоянно изм-ся и разв-ся
 • Тип: Реферат

  Шпаргалки к экзамену по педагогике

  Методы воспитания - взаимосвязанные и взаимообусловленные практические действия педагога и учащихся, направленные на организацию познавательной деятельности по передаче, приёму и переработке содержания воспитания, способствующие развитию как детей, так и педагогов Характерные признаки псд^метода:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412