Работы в категории Педагогика, страница 393, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

  З віків поневолення відроджується наша Україна Кожна ділянка нашого суспільного життя вимагає від усіх громадян нашої держави самовідданої праці Велике завдання і відповідальність у цій справі мала наша сучасна відроджена українська школа
 • Тип: Дипломная работа

  Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух

  Актуальним завданням подальшого удосконалення роботи початкової школи є підвищення якості навчання молодших школярів, зокрема підготовка їх до подальшого життя і навчання, формування уміння вчитися Учень уміє вчитися, якщо він «сам визначає або приймає мету, поставлену вчителем, відповідно до неї планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати Така розгорнутість характеризує сформовану навчальну діяльність, яка у молодшого школяра лише починає складатися» [30, 6] Щоб успішно просуватися вперед, учні початкових класів у співробітництві з учителем повинні оволодіти повним ді
 • Тип: Курсовая работа

  Формування геометричних понять у молодших школярів

  Математика в початковій школі – це одна з найважливіших дисциплін Вона розвиває уяву, спостережливість, образне й логічне мислення, яке є основою творчості, складовою частиною інтуїції, без якої не обходиться жодне наукове відкриття Саме на уроках математики формуються особисті якості дитини: зібраність, організованість, здатність швидко та якісно приймати рішення, доводити й відстоювати свою думку
 • Тип: Курсовая работа

  Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

  У процесі модернізації освіти в Україні, впровадження 12-річного терміну навчання, реалізації Концепції мовної освіти, Державних стандартів початкової школи в Україні значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетенції дитини, вихованню мовної особистості, яка "володіє виражальними засобами рідної мови, всіма її видами і типами, спроможна вільно, в неповторній мовленнєвій формі виражати власну позицію патріота і громадянина щодо певних життєвих явищ", міркувати, логічно й послідовно висловлювати свої думки, пояснювати, доводити власні судження й переконання [2, с 45]
 • Тип: Дипломная работа

  Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

  Актуальність дослідження В умовах сучасного розвитку суспільства поряд із словесними великого значення набули графічні засоби передачі інформації: технічні креслення, схеми, рисунки, знакові моделі, криптограми тощо Це означає, що в «більшості сфер сучасної практичної діяльності людини значно зросла питома вага мислительних операцій, пов’язаних зі сприйняттям різноманітної інформації, вираженої графічною мовою, її усвідомленням і уявним оперуванням» [28, 17] Все більш характерною особливістю багатьох видів виробництва «стає опосередкований характер управління діючими технічними об’єктами і те
 • Тип: Реферат

  Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

  Захист відбудеться "27" березня 2008 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41 053 01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К Д Ушинського за адресою: 65029, м Одеса, вул Нищинського, 1
 • Тип: Реферат

  Формування духовності учнів у навчальному процесі

  Проблема формування духовності учнів є актуальною, і належить до проблеми соціального характеру, оскільки пов`язана с таким поняттям, як формування особистості В наш час дуже часто можна почути заклики про підняття національної свідомості людини, та виховання справжнього громадянина А поштовхом і основою для цього є, в першу чергу, виховання духовної особистості Школі потрібно змалку турбуватися про духовний світ дитини Саме тоді країна буде бачити молодь – як майбутнє нашої нації, рушійну силу, яка спроможна вирішити проблему держави не на свою користь, молодь із своїми вищими моральними, ес
 • Тип: Дипломная работа

  Формування екологічної культури молодших школярів

  В умовах сьогодення гостро постали перед людством екологічні проблеми: забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними відходами, вимирання десятків видів рослин та тварин, озонові діри, збереження генофонду та ін Головною причиною усіх негараздів природи була і є людина Не усвідомлюючи свого місця у навколишньому природному середовищі, вона шкодить насамперед собі, своїм нащадкам Ось чому зараз перед учителями та вихователями стоїть завдання екологічної освіти і виховання молоді, а починати слід з найменших школярів, враховуючи їхні морально-психологічні особливості Діти цього віку сприймают
 • Тип: Дипломная работа

  Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

  Науково-технічний прогрес викликав бурхливий розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, зумовив появу великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво забруднюють і руйнують навколишнє середовище, викликають незворотні зміни в біосфері Землі Спеціалісти стверджують, що в останні десятиліття планета Земля «працює на межі» своїх біологічних можливостей щодо підтримки життєдіяльності людства
 • Тип: Курсовая работа

  Формування екологічної свідомості школярів

  Проблема взаємозв'язку людини з природою не нова, вона мала місце завжди Але зараз, в даний час, екологічна проблема взаємодії людини і природи, а також дії людського суспільства на оточуючу середовище стала дуже гострою і прийняла величезні масштаби Планету може врятувати лише діяльність людей, що виконується на основі глибокого розуміння законів природи, облік численних взаємодій в природних угрупованнях, усвідомлення того, що людина це всього лише частина природи Це означає, що еколого-етична проблема постає сьогодні не тільки як проблема збереження навколишнього середовища від забруднення
 • Тип: Реферат

  Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

  Формування естетичних смаків школярів на уроках трудового навчання має специфічні особливості, які визначаються змістом та умовами їхньої навчальної діяльності На уроках трудового навчання, на відміну від уроків мови і літератури, образотворчого мистецтва та багатьох інших навчальних предметів, де в учнів формуються уявлення про такі естетичні категорії, як прекрасне і потворне, величне і низьке, трагічне і комічне та багато інших, виникає можливість розкрити і показати їм взаємовідношення між виробництвом, технікою і мистецтвом І це цілком закономірно, адже сприйняття і розуміння людиною пре
 • Тип: Дипломная работа

  Формування здорового способу життя молодших школярів

  Здоров’я є інтегральною характеристикою особистості і визначає якість життя Сьогодні в Україні фіксують високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей і підлітків Зокрема, за період навчання у школі кількість здорових дітей з першого до одинадцятого класу зменшується у 3-4 рази [1, 2] Тому збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування духовних потреб і навичок здорового способу життя (ЗСЖ) є пріоритетними напрямами розвитку суспільства
 • Тип: Курсовая работа

  Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

  Серед найболючіших питань нашої держави - здоров'я дітей Адже тільки здорова дитина досягає успіхів у навчанні, займає гідне становище у класному колективі, добре розвивається фізично, має врівноважений психічний стан
 • Тип: Дипломная работа

  Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

  Актуальність проблеми дослідження Багато відомих вчених, педагогів, мислителів вбачають сенс життя в тому, щоб дитина бачила, розуміла, відчувала, переживала, осягала, як велику таємницю пробудження життя в природі Перші весняні квіти, бруньки, що розкриваються, перше кумкання жаби, перший грім, приліт першої ластівки Все це розкривається перед дітьми, як краса вічного життя І чим глибше дитина одухотворяється цією красою, тим сильніше прагне творити прекрасне
 • Тип: Реферат

  Формування знань учнів з розділу "Оптика"

  Оптика (яка в середній школі включає також елементи атомної фізики) - передостанній розділ фізики Вона ґрунтується значною мірою на матеріалі, який раніше вивчався в механіці і електриці, доповнює його й підносить на вищий якісний рівень Явища та закономірності, що вивчаються в оптиці, складніші, ніж у попередніх розділах фізики, проте учні підходять до їх вивчення більш підготовленими, тому цей матеріал сприймається без особливих труднощів І під час вивчення оптики слід іти від простого до складного, від відомого до невідомого, з тим щоб сприймання було глибшим і фундаментальнішим
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 412