Работы в категории Педагогика, страница 371, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Урок українського народознавства

  З історії розвитку педагогіки бачимо, що спочатку було індивідуальне навчання за сімейний планом, коли вчитель одночасно навчав дітей різного віку Цікавим дидактичним історичним документом, що дійшов до наших днів, є книжка "Настанови Володимира Moномaxa своїм дітям;", що в ній давалися поради щодо навчання й формування особистості  Найкращі форми навчання використовували в братських школах Луцька, Острога, Львова у 1617-1625 p p Значно пізніше навчальні форми були узагальнені в книзі Я А Коменського "Велика дидактика", яка вийшла в 1632 р історичний огляд дозволяє зробити
 • Тип: Курсовая работа

  Урок физической культуры в школе: особенности подготовки и проведения

  Актуальность В настоящее время урок физической культуры, как целостный учебно-воспитательный процесс, в ряде некоторых школ в полной мере, к сожалению, не реализуется, а кое-где его даже вообще нет Причины этому могут быть различные: от малого объема знаний учителя, халатного отношения к своему предмету до отсутствия специалиста вообще и д р Вопрос о плодотворном проведении урока физической культуры в каждой школе звучит злободневно
 • Тип: Реферат

  Урок хореографии как форма учебных занятий

  Обучающий урок присущ в основном подготовительному периоду тренировки Характерными особенностями его является использование раздельного метода проведения упражнений с многократным повторением их и расчленением соединений на отдельные компоненты, выполнение ряда подготовительных упражнений, подводящих к "генеральному" движению
 • Тип: Учебное пособие

  Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся"

  Мета: розкрити на основі твору Б Грінченка «Олеся» риси характеру, що ведуть героїв до подвигу в ім'я свого народу; вчити аналізувати образ героя, переказувати поширено та стисло головні місця, працювати з додатковою літературою колективно та індивідуально; розвивати та збагачувати усне мовлення та словниковий запас школярів; виховувати патріотичні почуття
 • Тип: Учебное пособие

  Урок-роздум на тему "В. Сухомлинський "Красиві слова і красиве діло"

  Мета: ознайомити з твором В Сухомлинського; вчити давати характеристику головним дійовим особам, порівнювати вчинки і поведінку персонажів, робити висновки щодо прочитаного; розвивати виразне читання, зв'язне мовлення, вміння цінувати думки товаришів; виховувати доброту, чуйність, вміння бачити і творити красиве
 • Тип: Реферат

  Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим

  Поняття «педагогічна технологія» більш відповідає змісту педагогічної роботи, ніж традиційний термін «методика» Методика ширше за поняття «технологія», оскільки включає вибір технології для доцільного проведення роботи
 • Тип: Курсовая работа

  Уроки внеклассного чтения в начальной школе

  Внеклассное чтение в начальной школе является необходимым и важным звеном в области обучения младших школьников родному языку Цель этих занятий - обеспечить целенаправленное руководство самостоятельным чтением учащихся доступной им по содержанию разнообразной литературы
 • Тип: Курсовая работа

  Уроки з комп'ютерною підтримкою

  Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх у всьому світі наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів дуже впливають на виховання дитини і її сприйняття навколишнього світу Істотно змінюється й характер її улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються і її улюблені герої й захоплення
 • Тип: Доклад

  Уроки с использованием информационных компьютерных технологий

  XXI век — век высоких компьютерных технологий Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен стать координатором информационного потока Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком
 • Тип: Реферат

  Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів

  Комп’ютерізація в наш час охопила усі сфери діяльності і вже входить в одну із самих консервативних областей – освіту Інертність системи освіти – якість позитивна, оскільки ставить перешкоду в сфері навчання моді, що швидко минає Разом з тим ця система повинна відповідати перспективним тенденціям соціального і інтелектуального розвитку суспільства, на даному етапі – повинна сприяти переходу до інформаційного суспільства
 • Тип: Учебное пособие

  Урок–исследование как составная часть формирования исследовательского типа мышления учащихся и средство получения новых прочных знаний по математике

  Модернизация образования невозможна не только без современного технического оснащения образовательных учреждений, но и, прежде всего, без внутренней перестройки учителя В современном информационном обществе педагог должен не столько давать знания, сколько научить эти знания добывать Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя Уроки – исследования считаю составной частью в этом процессе
 • Тип: Статья

  Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття

  З давніх часів вважалося, що людська особистість має три взаємопов’язані складові - тіло, розум і душу Для гармонійного розвитку потрібно задовольняти вимоги кожного з них: задовольняти потреби тіла фізичними вправами, розуму - пізнавальною діяльністю, душі - прекрасним Батьківське виховання починається з моменту народження дитини і полягає головним чином у піклуванні про її фізичне здоров’я Коли дитина досягає шкільного віку, про розвиток її розумових здібностей дбають педагоги А ось залученням дитини до прекрасного займаються і вчителі, і батьки, але опосередковано Протягом багатьох століть
 • Тип: Реферат

  Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл

  Сучасний демографічний стан в Україні, зниження кількості учнів в початкових класах вимагають відповідної зміни в структурі шкільної освіти Збільшується кількість малокомплектних шкіл та класів – комплектів в звичайних школах Так, в Приазовському районі Запорізької області працює 10 малокомплектних шкіл та 282 класи-комплекти в 2003-2004 навчальному році Цей навчальний рік названо в районі роком малокомплектних шкіл Актуальним стає питання розробки методичних засад викладання в цих школах
 • Тип: Реферат

  Усвоение знаний учащимися

  Усвоение знаний учащимися начинается с воспитания, на основе которого формируются представления Будут ли представления адекватными воспринимаемым явлениям, предметам, зависит от качества восприятия, его широты, полноты, глубины Учащиеся приобретают знания, наблюдая предметы и явления, слушая объяснения учителя и ответы товарищей, выполняя различные упражнения, читая книги, просматривая фильмы и телепередачи Но такие сложные и трудные действия, как восприятие и осмысление знаний, могут быть успешными только при соответствующей подготовке, то есть при создании необходимых внутренних и внешних ус
 • Тип: Курсовая работа

  Усвоение основ живописи дошкольниками в процессе работы красками

  Об эстетическом воспитании дошкольников написано много интересных и ценных в методическом отношении книг и статей Но сегодня возникла необходимость взглянуть на предшествующий опыт с современных позиций, актуализировать некоторые проблемы В последние годы уделяется все больше внимания вопросам взаимосвязи искусств в педагогическом процессе (работы А Н Бурова, С М Каган, П М Якобсона, Б П Юсова, Р М Чумичева, Г И Хризман и др )
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 412