Работы в категории Педагогика, страница 325, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Система образования России, Калмыкии

  Первостепенная роль в деле воспитания подрастающего поколения всегда принадлежала системе образования Образование – одно из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации Основы регулирования принципов государственной политики в области образования сформулированы в федеральных законах «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также в Национальной доктрине развития образования, утвержденной Постановлением Правительства РФ
 • Тип: Реферат

  Система образования США

  Американская система университетского образования очень сильно отличается от нашей Она создавалась в стране с культурой и традициями, отличающимися от наших, в других социально-экономических условиях Вместе с тем в последнее время у нас в стране появилось много желаю­щих перенести эту систему в наши университеты Разумеет­ся, в американской системе есть много такого, что не мешало бы нам заимствовать Однако далеко не все, пусть даже и очень хорошее для их условий, подходит для нас И дело здесь не только (и не столько) в экономических при­чинах, сколько в соответствии с другими основными эле­ме
 • Тип: Реферат

  Система освiти в Канадi

  Канадська система освіти певною мірою відображає особливості політичного устрою країни, її географічного положення і національного складу За розмірами своєї території (9 970 тисяч кв м ) Канада займає друге місце в світі після Росії Понад 30 відсотків її населення – а це приблизно 27 млн – проживає в трьох міських агломераціях: Торонто (3,4 млн ), Монреаль (2,9 млн ), Ванкувер (1,4 млн ) Державними мовами є англійська і французька – відповідно рідні для 62,1 відсотка населення і 25,1 відсотка Дев”ять з десяти франкомовних канадців проживають у провінції
 • Тип: Курсовая работа

  Система освіти в Англії

  Сьогодні, коли англійська мова є, практично мовою міжнародного спілкування, освіта, отримана у Великій Британії, дає значні переваги й розкриває більші можливості для випускників англійських шкіл, коледжів та університетів Система британської освіти пройшла перевірку часом і вважається зразковою
 • Тип: Реферат

  Система освіти Китаю

  Одним з безпосередніх результатів Великою Жовтневої революції в Китаї є збільшення марксизму-ленінізму і виникнення сильного суспільно-демократичного антифеодального і імперіалістичного руху “4 травня 1919 року “, що в свою чергу мало значний вплив на подальшу долю навчання, яке знаходилось на низькому рівні розвитку В 1919 році початковою школою було захвачено менше 10% дітей, а процент неграмотності серед дорослого населення перевищував 90
 • Тип: Реферат

  Система освіти у Великобританії

  Ще в середині Х1Х століття держава мало брала участі в організації шкільної справи, як вже в 60-х роках все наполегливіше ставиться питання про загальне навчання В 1870 році видається закон про елементарну освіту (акт Форетера), що започаткував державну шкільну систему, хоча й існувала вона паралельно із церковними школами та приватними навчальними закладами, а також з незалежними від держави “паблік скулз” (громадської школи) Церковним організаціям до речі, для утримання шкіл надавались державні дотації
 • Тип: Реферат

  Система освіти у Нідерландах

  У літературі майже на рівних правах уживаються назви Нідерланди і Голландія Останнє, відноситься до двох західних провінцій Північної і Південної Голландії, ядром формування держави, що стало, і що до цих пір зберігає важливе соціально-економічне і культурне значення Інша назва Нідерланди, що означає низькі (низовинні) землі, має більш загальний сенс, є офіційним У державних документах, міжнародних договорах і в дипломатії уживається повна назва держави Королівство Нідерландів
 • Тип: Контрольная работа

  Система оценки качества образования

  13 Ученику на экзамене в 9 классе было предложено задание: «Решите уравнение (х -7х +13) – ( х – 4) = 1, за правильное выполнение которого можно получить 6 баллов Учение записал решение в следующем виде
 • Тип: Реферат

  Система підготовки наукових кадрів в Україні

  Знання необхідні людині для орієнтації в навколишньому світі, для пояснення і передбачення подій, планування і реалізації діяльності та розробки інших нових знань Знання найважливіший засіб перетворення дійсності Вони становлять динамічну систему, що швидко розвивається, темпи зростання якої в сучасних умовах перевищують темпи зростання будь-якої іншої системи Говорячи про знання, мають на увазі вищий рівень інформації, що функціонує в суспільстві При цьому знання - це не вся інформація, а лише та її частина, яку людина перетворила і опрацювала особливим чином У процесі перетворення інформаці
 • Тип: Реферат

  Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

  Педагогікою називається наука про виховання людини на всіх вікових етапах її розвитку Така трактовка педагогіки особливо актуальна тепер, коли створюється система безперервної освіти, яка включає усі ланки: від дошкільних закладів до різноманітних форм загальної, професіональної освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Система подготовки бакалавров в колледжах Франции

  Актуальность исследования определяется тем, что на данном этапе времени все более проявляется интерес к западным методам образования Это, прежде всего, вызвано стремлением усовершенствовать нашу, существующую систему образования Актуально исследовать систему подготовки бакалавров, так как французская система считается одной из лучших в этом плане
 • Тип: Курсовая работа

  Система подготовки бакалавров в Польше

  Система высшего образования в Польше динамично развивается В течение последнего десятилетия создано более двухсот новых высших учебных заведений, а численность студентов возросла с 350 тысяч до более, чем 1,5 млн Такие города, как Варшава, Краков, Познань, Вроцлав, Гданьск, Щецин, Лодзь являются традиционными студенческими центрами в Польше
 • Тип: Курсовая работа

  Система подготовки квалифицированных рабочих в Болгарии

  Актуальность исследования определяется возрастающим интересом к системам образования стран Евросоюза, к их методам, формам, принципам обучения, в том числе и профессионального Стремление Республики Болгария быть интегрированной в общеевропейские процессы, в том числе в сфере образования, подтверждено и законотворчеством, и реальными результатами политической, экономической и образовательной деятельности
 • Тип: Курсовая работа

  Система подготовки квалифицированных рабочих в Швейцарии

  Актуально узнать о швейцарской системе профессионального обучения, так как Швейцария является мировым лидером в сфере подготовки квалифицированных рабочих в области гостиничного бизнеса В этой стране впервые зародился гостиничный бизнес, в ней же впервые и стали уделять большое внимание обучению квалифицированного персонала Здесь же и были созданы первые профессиональные образовательные заведения, в которых подготовка квалифицированных рабочих велась на самом высоком уровне в мире
 • Тип: Курсовая работа

  Система подготовки квалифицированных рабочих во Франции

  Актуальность исследования определяется тем, что на данном этапе времени все более проявляется интерес на государственном уровне к западным методам, формам, системам образования Это, прежде всего, вызвано стремлением усовершенствовать нашу, существующую систему образования Необходимо отметить, что несистематизированной информации по теме образования и подготовки рабочих во Франции имеется достаточно много Актуально будет структурировать, и систематизировать имеющуюся информацию с целью повышения уровня ее понимания и восприятия
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 412