Работы в категории Педагогика, страница 29, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

  Є десятки, сотні професій, спеціальностей, робіт: один будує залізницю, інший зводить житло, третій вирощує хліб, четвертий лікує людей, п'ятий шиє одяг Але є найуніверсальніша - найскладніша і найблагородніша робота, єдина для всіх і в той же час своєрідна і неповторна у кожній родині, - це витвір людини
 • Тип: Реферат

  Виховання учнів у науковій літературі

  В суспільстві постійно здійснюється розвиток і зміна явищ матеріальної і духовної культури у взаємодії їх змісту та форми Людина відображає реальну дійсність у єдності і протилежності не тільки раціонально, за допомогою узагальнень і понять, а й емоційно, шляхом створення художніх образів Їх естетичне ставлення характеризується категоріями прекрасного, піднесеного, трагічного, комічного, потворного Естетика як наука вивчає суть і закономірності розвитку естетичних явищ в природі, суспільстві і людській діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

  До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети й від якого залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми екологічні Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованим ставленням людини до природи, вони виникли не сьогодні і не вчора Ще в 1866 році німецький природовихователь-дарвініст Ернст Геккель ввів у науку слово "екологія" Він і не сподівався, що через сто років воно стане популярним у масовій свідомості Термін "екологія" походить від грецького oikos - дім, родина, місцезнаходження Сам термін охоплює проблему природного балансу, та
 • Тип: Контрольная работа

  Виховання як педагогічна категорія

  Термін «виховання» в історії мав різні прояви і тлумачення У романській мові для визначення виховної діяльності використовували слово латинського походження education, у французькій - pedagogie - education, в італійській - pedagogia - educazione, у німецькій - padagogik - erziehung, у польській - edukacia і wychowania В англійській мові термін education означає виховання водночас як діяльність і як науку про виховання, хоча в словнику англійської мови є рідко використовуваний термін pedagogics
 • Тип: Лабораторная работа

  Виховні заняття з дітьми шкільного віку

  Мета: підтримувати прагнення учнів демонструвати свої знання та вміння Розвивати вміння зв’язно висловлюватись, вміння працювати в колективі Розвивати уяву, увагу, спостережливість, швидкість думки Виховувати конкурентоспроможну особистість Закріплювати вміння розв’язувати ребуси, загадки, кросворди, анаграми
 • Тип: Учебное пособие

  Виховна година: "Наркоманія серед підлітків"

  Мета: дати учням елементарні знання про хворобу наркоманію, основні наркотичні речовини, їх дію на організм людини та шляхи профілактики наркозалежності; розглянути наркоманію в моральному, правовому і медичному аспектах; привести учнів до розуміння переваг здорового способу життя; виховувати в них почуття відповідальності за власне життя і дії, а також життя інших людей
 • Тип: Учебное пособие

  Виховна година: Вітчизна слави й доблесті край

  Протягом всієї багатовікової історії нашої Батьківщини народ вище за все ціну-вав вірність Вітчизні, мужність і відвагу героїв, які боролися за торжество добра і справедливості І тому кожного року 28 лютого ми відзначаємо свято – День захис-ника Вітчизни Цьому святу ми і присвячуємо сьогодні нашу виховну годину
 • Тип: Реферат

  Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

  Актуальність теми Інформатизація змінює характер, форми, функціональні ролі учасників комунікаційних відносин, забезпечує доступ до інформаційних ресурсів, можливості вибору особистих програм навчання і кар’єри, моделей та стилів життя Усе це відповідає суспільно-громадським функціям сучасних бібліотек, які перетворилися на соціально-комунікаційні центри, що забезпечують реалізацію завдань документальної, інформаційної та когнітивної взаємодії в суспільстві
 • Тип: Контрольная работа

  Виховна система В.О. Сухомлинського

  На сучасному етапі становлення Української держави за умови складного політичного і соціально-економічного її стану особливо відчутний негативний вплив на сучасну школу таких суспільних явищ, як посилення аморальності, злочинності, зубожіння та інше, що призводить до знецінення освіти, падіння авторитету учителя, росту агресивності, жорстокості, нігілізму підлітків Аналіз цих деструктивних процесів у сучасному суспільстві дозволяє зробити висновок, що є небезпека виростити бездуховне покоління, не "обтяжене" інтелігентністю, порядністю, яке зневажливо ставиться до культурних цінност
 • Тип: Реферат

  Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

  Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кушнаренко Наталя Миколаївна, Харківська державна академія культури, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри книгознавства та фондознавства
 • Тип: Реферат

  Вища освіта Нідерландів

  Система освіти, як і культура її народу, є унікальним явищем, незрівнянно складнішим, ніж інші системи (транспорту, зв'язку, безпеки), бо глибоко пов'язана з духовними і матеріальними аспектами минулого і сучасного З огляду на це у кожній країні освіта та її організація мають свої особливості Проте наймогутнішими ініціаторами змін у системі освіти виступають не її власні проблеми чи негаразди (системні чинники), а ті, які перебувають поза нею, насамперед, пріоритети й вимоги до навчання і виховання, спричинені включенням даної країни до спільного руху світового співтовариства у майбутнє, змін
 • Тип: Реферат

  Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

  У поступальному розвитку суспільства велике значення має рівень освіти його громадян Естонська держава надає дуже важливого значення цьому процесу, про що свідчить постійний ріст випускників вищої школи
 • Тип: Учебное пособие

  Вища освіта України і Болонський процес

  Упродовж останнього десятиріччя Україна наполегливо наближається до європейських стандартів На рівні держави напрацьовано універсальні принципи взаємодії з географічними сусідами та країнами-учасниками Європейського Союзу: взаємоповага, взаємодопомога, готовність до вирішення усіх проблем, не зважаючи на рівень їх складності
 • Тип: Курсовая работа

  Виявлення організаторських здібностей у підлітків в ігровій діяльності

  Сьогодні українське суспільство проходить через тяжке випробування абсолютною свободою у виборі поведінки щодо способу життя Велика кількість соціальних, ідеологічних, політичних та економічних чинників, які так чи інакше діють на вибір поведінки кожною молодою людиною в період її особистісного становлення, за останні роки кардинально змінили силу та вектори впливу
 • Тип: Учебное пособие

  Вклад Гербарта в педагогику

  Почти одновременно с Фребелем в Германии действовал другой педагогический мыслитель, идеи которого вначале, по появлении его сочинений, имели слабое распространение и влияние, но со второй половины 19-го века быстро приобрели господство в педагогическом мире и вызвали целую энергичную школу последователей, разрабатывавших его идеи дальше Этот мыслитель был Фридрих Гербарт Ему приписывают создание научно-психологической педагогики или, по крайней мере, точное, определенное положение ее основ
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 412