Работы в категории Педагогика, страница 25, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Дипломная работа

  Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

  Актуальність проблеми За своєю природою образотворче мистецтво пов’язане із зоровими відчуттями і сприйманнями Повноцінне уявлення про художній твір людина може одержати лише на основі власного зорового сприймання, тому заняття малюванням безпосереднім чином пов’язані з наочністю навчання Ще К Д Ушинський звертав увагу учителів на властивість дитячої натури чутливо сприймати зорові образи, наголошував на навчальному значенні малюнків та ілюстрацій Якщо при вивченні багатьох дисциплін дидактичний принцип наочності викладання відіграє важливу, але все-таки додаткову роль, то на заняттях з образ
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера в роботі вчителя початкових класів

  Сьогодні інформатика розглядається як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психічних якостей учнів
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів

  На нашу думку, є безліч програм різноманітного спрямування, що можуть бути використані вчителем для розвитку мовленнєвих якостей учнів початкової школи: від найпростіших, до найскладніших та багатофункціональних Справа лише у можливостях вчителя використати ці програми: а саме професійних якостей та умінь працювати з ними Також великого значення набувають можливості комп’ютерної техніки, що є у наявності та самих потреб її використання
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера на уроках математики

  Використання ППЗ на уроках математики здатне в повній мірі виконати основні завдання навчання математики в початковій школі, забезпечити належний розвиток учнів у галузі інформатизації та покращити процес навчання в школі взагалі
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера на уроках навчання грамоти

  б) чіткість навчальної мети уроку: що нового діти дізнаються, чого навчаються, які навички і вміння будуть розвиватися, яка стадія розвитку цих умінь і навичок, який буде рівень їх пізнавальної активності, мислення, який буде етап вивчення теми і т ін ;
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера на уроках розвитку зв'язного мовлення в початкових класах

  З перших уроків української мови діти в доступній для них формі засвоюють основні функції мовлення: мовлення є важливим засобом спілкування, обміну думками й почуттями між людьми, передачі й засвоєння певної інформації, колективного досвіду людства і т д
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера на уроках читання

  Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій у останні п’ять років наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів дуже впливають на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу Істотно змінюється й характер його улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються і його улюблені герої й захоплення
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера під час вивчення модуля "Людина і природа" у початковій школі

  Ці основні завдання потребують від вчителя залучення до своєї роботи різноманітних прийомів, методів, форм і принципів Тут методологічну базу вчителя трудового навчання в початкових класах можна поділити на класичну і новітню
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера при літературознавчій пропедевтиці в початковій школі

  Говорячи про проблеми навчання в сучасній школі варто виокремити одну з них, яка покликана забезпечити стійкість знань, новизну та розвиток на усіх рівнях та в усіх сферах шкільної освіти Звичайно це, на даний час, може зробити комп’ютерне навчання або використання комп’ютера як навчального засобу
 • Тип: Реферат

  Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки

  Сьогодні усе більше уваги приділяється оптимізації й індивідуалізації шкільної освіти Розроблено педагогічні, психологічні, фізіологічні та психофізіологічні концепції навчання, у яких значне місце займають питання індивідуалізації й оптимізації навчального процесу Ці концепції є основою для виникнення нових педагогічних практик, зокрема практик випереджаючого навчання Збільшується число шкіл нового типу, у тому числі і шкіл, що йдуть шляхом випереджаючого навчання Вивчення деяких предметів у таких школах починається раніше, ніж у звичайних середніх школах, і, зокрема, вивчення основ інформат
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

  На етапі підготовки матеріалів до уроків з використанням комп’ютера здійснюється вибір матеріалу й змісту для його подання в середовищі мультимедіа Це один з відповідальних етапів роботи Слід виявити наявні ресурси з цієї проблематики, передбачувані витрати й час, необхідний для створення ресурсу
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп’ютера на уроках мистецтва

  Людина завжди прагне до краси Вона насолоджується природою й архітектурними спорудами, прикрашає своє житло й одяг Немає такого народу, якому невідоме почуття прекрасного Людина має здатність знаходити, зберігати і створювати красу
 • Тип: Дипломная работа

  Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

  Природним є прагнення людини до творчості, гармонії, любові, тобто тих елементів, що складають естетичне виховання Фундамент цього виховання закладається у початковій школі Великий потенціал при вивченні предметів творчого характеру у початкових класах містить, на нашу думку, використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій Це питання тісно пов’язане із проблемами взаємодії «дитина — комп’ютер» та використанням вчителем початкових класів комп’ютерів у своїй діяльності
 • Тип: Реферат

  Використання матеріалів і приладдя на уроках вивчення натюрморту

  Натюрморт – жанр образотворчого мистецтва (головним чином станкового живопису), який присвячений зображенню оточуючих людину речей, розміщених, як правило, в реальному побутовому середовищі і композиційно організованих в єдину групу Спеціальна організація мотиву (постановка) – один з основних компонентів образної системи жанру натюрморту Натюрморт може виступати як один з жанрів станкового живопису, як самостійний твір мистецтва, але може бути і складовою частиною композиції жанрової картини, портрета-картини, і, отже, виконує значну роль в розкритті смислового змісту твору, є важливим засобо
 • Тип: Дипломная работа

  Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах

  Виховна роль мистецтва позначається дуже рано Ми навіть і не помічаємо цього Любов до рідного народу, героїзм, благородство, любов до добра і ненависть до зла виникають у свідомості ще зовсім маленької дитини під впливом перших казок, пісень, малюнків Перші зустрічі людини з любов'ю і дружбою, з великими радощами і стражданнями відбуваються спочатку найчастіше на сторінках книг, на екранах кіно, у пісні, у театрі, а вже потім у житті
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 412