Работы в категории Педагогика, страница 223, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Статья

  Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

  Постановка проблеми Державні документи орієнтують викладацьку та наукову громадскість на відтворення інтелектуального і духовного потенціалу молоді В сучасних умовах дефіциту духовності особливо гостро постала проблема вдосконалення роботи педагогічних вузів щодо підвищення рівня підготовки вчителя музики Їхня професійна діяльність вимагає швидкого орієнтування в новому суспільному середовищі, розвитку творчих здібностей, тонкої чутливості, толерантності, готовності до майбутньої вчительської праці Музично-естетична діяльність педагога містить у собі великі можливості для розкриття його творч
 • Тип: Курсовая работа

  Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

  Педагогіка, особистість, освіта, навчально-виховний процес, учень, студент, вчитель, педагог, педагогічна взаємодія, суб'єкт-суб'єктні відносини, діалог, спілкування, спільна діяльність, співробітництво
 • Тип: Курсовая работа

  Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

  Микола Іванович Пирогов (1810-1881) народився у Москві, у сім’ї казначейського чиновника Після закінчення Московского університету (медичний факультет) він готувався в Дерпті (м Тарту) до професуриі після дисертації на ступінь доктора медичних наук протягом двох років займався В Німеччині вдосконаленням своїх знань У віці 26 років він став професором хірургії спочатку в Дерптському університеті, а потім у Медико-хірургічній академії у Петербурзі
 • Тип: Реферат

  Педагогічна експертиза учбової книги

  I На підготовчому етапі проводиться відбір учбових книг для експертної оцінки керівниками Міністерства просвіти СРСР, АПН СРСР, НДІ СиМО і т  п , формулюють ця цілі експертизи Керівниками відповідних відомств видається наказ про створення експертної комісії, призначаються організатор експертизи і технічні працівники Організатор експертизи формує склад робочої групи, складає програму експертизи, організовує експертні групи і комісії і руководить їх діяльністю Окрім виконання звичних функцій по ГОСТ 23554 0–79, він розподіляє роботу технічних робітників Робоча група включає, окрім організатора
 • Тип: Реферат

  Педагогічна експертиза шкільних підручників

  Розробка науково обґрунтованої системи оцінки якості учбової книги є самостійною складною і актуальною проблемою, для вирішення якої буде потрібно об'єднати зусилля і педагогів, і психологів, і учених інших спеціальностей На справжній конференції, ці питання обговорювалися в докладах Я А Мікка, А А  Тильдсеппа, У Л  Ляенеметса, А Н  Землякова і інших дослідників Ряд питань, пов'язаних з організацією педагогічної експертизи шкільних підручників (навчальних посібників, навчально-методичних комплексів і інших учбових книг), розглянутий в даній роботі Під педагогічною експертизою учбової книги аб
 • Тип: Дипломная работа

  Педагогічна занедбаність молодших школярів

  Учні молодшого шкільного віку - це діти, праця з якими викликає у нас почуття радості та задоволення І не має різниці - це встигаючий учень чи учень, у якого виникають труднощі в навчанні Всі вони для нас рівні, і кожна маленька особистість вимагає до себе певного підходу, змушує нас замислитись над власними потенційними можливостями співпраці з школярами
 • Тип: Реферат

  Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

  Розмірковуючи про значущість педагогічної освіти, достатньо згадати відомий вислів: якщо рідні батько і матір є біологічними батьками людини, то вчитель чи вчителька є її духовними батьками Цей вислів був справедливим завжди, але особливо актуальним він стає у XXI столітті, коли об'єктивно виникли нові вимоги до людини, а отже, і до її навчання та виховання
 • Тип: Отчет по практике

  Педагогічна практика

  Педагогічну практику, що тривала з 3 11 08 по 28 11 08, я проходив у середній школі №52 Цю педагогічну практику ми проходили четверо, ще троє моїх одногрупників: Віктор Коніщев, Панцер Оксана та Маїк Галина Протягом місяця ми ознайомились з роботою шкільного психолога, спробували себе у ролі педагога і психолога, ознайомились з навчальним закладом, з педагогічними уміннями інших вчителів Особливістю даної школи є те, що вона є російськомовною, тому мені спочатку було не зовсім зручно, і я постійно думав як мене будуть сприймати діти на українській мові Але з часом я освоївся і навіть повів ур
 • Тип: Реферат

  Педагогічна робота з шестирічними дітьми

  І Шестирічні діти - особливий народ у країні дитинства Тому нам, їхнім учителям і вихователям, необхідно, по-перше, знати, які через це можуть виникнути проблеми, по-друге, працювати з ними потрібно інакше, до кінця усвідомлюючи, що це за партами сидять інші діти, а не такі самі або майже такі, як семирічні, по-третє, визначити свою педагогічну позицію й обумовлює нею форми та методи навчання, виховання і, що найголовніше, спілкування з шестирічними
 • Тип: Курсовая работа

  Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

  Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є побудова такої системи обліку, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів, яка забезпечує систематичне отримання об’єктивної інформації про їхню навчально-пізнавальну діяльність
 • Тип: Доклад

  Педагогічна спадщина Неплюєва

  Наша творча група займається дослідженням історії розвитку українського шкільництва, а також аналізом просвітницького руху культурно-освітніх діячів нашого краю У контексті історії релігійно-комунного руху кінця ХІХ – початку ХХ століть, коли на просторах Російської імперії нараховувалось більше ніж 900 общинних структур: різнофункціональних релігійних братств, протестантських комун, толстовських общин та ін серед них заслуговує на увагу, Воздвиженське трудове братство Воно трактується сучасними дослідниками як історично унікальне за своїми масштабами, тривалістю існування, ідейним змістом і
 • Тип: Курсовая работа

  Педагогічна техніка викладача

  Педагогічна техніка викладача у навчальному процесі Індивідуальний підхід та орієнтація на партнерські стосунки як основні елементи продуктивної співпраці вчителя і студента Культура зовнішнього вигляду, спілкування та психічної саморегуляції педагога
 • Тип: Реферат

  Педагогічна техніка як складова навчальної технології

  Педагогічна техніка – найважливіша складова частина педагогічної майстерності і володіти професією педагога – значить не тільки вивчити й освоїти теорію, зміст роботи, але й опанувати педагогічною технікою Мова йде про автоматизацію багатьох компонентів педагогічної діяльності, без яких ця діяльність не може бути успішної
 • Тип: Доклад

  Педагогічна технологія

  Прагнення постійно оптимізовувати навчально-ви­ховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій різних рів­нів і різної цільової спрямованості Подальший їх роз­виток пов'язаний з орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти й виховання
 • Тип: Статья

  Педагогічна технологія взаємодії сім’ї і школи першого ступеня у вихованні учнів

  Сім’я є одним з найкращих соціальних досягнень людства, цінність якого з давніх часів і аж до наших днів лишається незмінною Вона в мініатюрі віддзеркалює ті гострі динамічні процеси, які характерні для суспільства на певному етапі його розвитку Сім’я зберігає та оберігає пам’ять народу від небуття, є творцем і захисником розумного, доброго, вічного
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... 412