Работы в категории Педагогика, страница 20, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

  У зв’язку з і змінами в системі освіти України, які відбулися на порозі нового тисячоліття, найактуальнішим питанням на сьогоднішній день, згідно з Концепцією 12 – річної школи, стало питання всебічного розвитку дитячої особистості, на основі реалізації її природних можливостей, врахування інтересів і потреб
 • Тип: Дипломная работа

  Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу

  Дитина дуже рано починає орієнтуватися в оточуючому її реальному, а потім і уявному просторі з урахуванням положення власного тіла В дослідженнях А Я Колодної, Б Г Ананьєва, А А Люблінської, А Н Сорокіна і багато інших показано, що перші просторові образи у дітей виникають при усвідомленні ними схеми свого тіла, залежно від розпізнавання правої і лівої руки (ноги) Всі предмети в просторі вони сприймають з урахуванням його вертикального положення (вгорі – внизу, спереду – ззаду, збоку, справа – зліва і т д ) Ця природна позиція служить для створення різноманітних і адекватних просторових образ
 • Тип: Курсовая работа

  Вивчення макраме на уроках трудового навчання в 4 класі

  Трудове навчання молодших школярів – важлива складова частини всієї системи трудового навчання, виховання й політехнічної освіти молоді З одного боку, це органічне продовження виховної роботи, що здійснюється в дошкільних закладах , з другого – підготовка до трудового навчання в середній школі Тому, організовуючи навчальний процес, слід врахувати як обсяг знань, умінь та навичок , що їх здобули діти в дитсадку, так і зміст роботи та основні шляхи реалізації програмових вимог у старших класах
 • Тип: Отчет по практике

  Вивчення математики в початковій школі

  Початковий курс математики - органічна складова загальноосвітнього шкільного курсу Від того, як і чого ми навчимо дітей у 1-4 класах, значною мірою залежить успіх в опануванні цього предмета у цілому Тому важливо з самого початку всі математичні поняття трактувати науково правильно І тут виникає нелегка проблема поєднання науковості й доступності викладу матеріалу Деякі класоводи прагнучи максимально полегшити учням усвідомлення складних математичних абстракцій, так їх „модифікують”, що втрачається бодай найменший науковий сенс
 • Тип: Реферат

  Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

  Мова у відношенні до мовлення – явище загальне Вона належить усім, хто нею користується Засвоюючи мову, людина одержує можливість взнавати про оточуючий її світ, пізнати здобути попередніми поколіннями Мовлення – часткове, окреме, індивідуальне у відношенні до мови Мовлення – процес, а мова – знаряддя спілкування Тільки мовлення, а не мова може бути голосним або тихим, тривалим або коротким, швидким або повільним Для правильної організації роботи над розвитком усного мовлення слід знати його особливості Бо діти, які приходять в школу, не вміють говорити вільно, їхнє мовлення інтонаційно невир
 • Тип: Дипломная работа

  Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

  У процесі навчання в початковій школі учень вивчає різні навчальні предмети Кожний навчальний предмет – це система наукових знань, адаптованих до вікових особливостей розумового розвитку дітей кожної вікової групи і загальних цілей навчання
 • Тип: Дипломная работа

  Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

  Рідна мова – один з найважливіших предметів у системі навчально-виховного процесу Через її вивчення «в початкових класах здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їхній розумовий і мовленнєвий розвиток» [47, с 9], що надалі сприятиме формуванню, особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і жанрах мовлення» Вивчення теми «Будова слова» має важливе значення в лінгвістичному розвитку учнів Ознайомлення молодших школярів із морфемною будовою слова розкриває широкі можливості для систематичного
 • Тип: Реферат

  Вивчення оповідань Володимира Винниченка

  Після проголошення України незалежною державою в українській літературі почало з’являтися багато нових імен Одним із них є ім’я Володимира Кириловича Винниченка Ще в 1909 році Михайло Коцюбинський писав: “Кого у нас читають? Винниченка Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Знов Винниченка [25;7] ” Іван Франко по праву вважав Винниченка “найяскравішим з талантів-початківців” Леся Українка писала про молодого Винниченка: “Безталанний не може випадково виявити те, чого у нього нема Тільки талант міг створити такі живі постаті, ці природні діалоги і, особливо, цю шир
 • Тип: Дипломная работа

  Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

  Актуальність дослідження Залучення молодших школярів до образотворчого мистецтва як до естетичної діяльності, розвиток та виховання учнів її засобами – одна із важливих і складних проблем сучасної школи
 • Тип: Учебное пособие

  Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

  Згідно з Програмою із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи 2001 року ( За редакцією Д В Задонського , К О Шахової, Є В Волощук)1 на ознайомлення з творчістю М В Гоголя у 7-ому класі відводиться 4 години Приводимо дослівно зміст програми з цього питання:
 • Тип: Реферат

  Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту

  Поняття текст належить до багатогранних мовних явищ Це зумовило появу в сучасній мовознавчій літературі різних його тлумачень: складне синтаксичне ціле, синтаксична єдність, компонент тексту, контекст тощо Підпорядковуючи визначення цього терміна провідній меті навчання – навчити учнів самостійно будувати зв’язні висловлювання, можна зупинитися на трактуванні його сформульованому більшістю методистів: текст – це одиниця вищого, ніж речення, порядку; об’єднання кількох речень, що характеризуються смисловою, структурною, граматичною завершеністю і відповідним ставленням мовця до змісту висловлю
 • Тип: Реферат

  Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

  Кобзарство – унікальне явище не лише української, а і світової культури Його носії – кобзарі, впродовж століть зберігали духовний генофонд народу, будили в ньому національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя, закликали до активності, згуртованості, боротьби зі злом Їх просвітницька діяльність заборонялася, їх сотнями нищили, приречували на вимирання Разом зі знищенням кобзарів, нищився і неоціненний духовний спадок України – думи, історичні пісні, звичаї, мова, знання древності та історії Не можливо уявити творчі здобутки Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Мико
 • Тип: Дипломная работа

  Вивчення тексту в початковій школі

  Майбутнє України значною мірою залежить від того, наскільки грамотний та кваліфікований учитель прийде до школи у ХХІ столітті Ця незаперечна істина є панівною у визначенні шляхів, напрямків, форм і методів підготовки спеціалістів початкової ланки освіти у коледжах, інститутах, університетах
 • Тип: Учебное пособие

  Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

  Give a set of jigsaw sentences to each pair or group of four students Ask students to make up 3 sentences, read and translate them after that Which group will be the first one to make up the sentences Jigsaw sentences: (The cards are mixed)
 • Тип: Учебное пособие

  Вивчення теми "Ділові папери та загальні вимоги до їх складання"

  О М Українська мова/Підручник для 10-11 кл -К ,1998 Орфографічний словник української мови - К , 1999 Технічні засоби навчання комп’ютер ЕПІГРАФ : "Документація повинна бути обличчям вашим і вашої компанії Обличчям настільки виразним і неповторним, щоб навіть не глянувши на підпис адресат знав
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 412