Работы в категории Педагогика, страница 17, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Реферат

  Болонський університет

  Боло́нський університе́т — найстаріший університет Європи, в місті Болонья (Північна Італія), заснований в 1088 році як юридичний навчальний заклад Медичний, філософський та теологічний факультети створені в 14 столітті Серед викладачів Болонського університету були видатні анатоми — Везалій і Мальпігі В Болонському університеті зробив своє знамените відкриття Луїджі Гальвані Одним із ректорів університету був українець-русин за походженням Юрій Дрогобич
 • Тип: Реферат

  Борьба и ликвидация беспризорности в 20-30-е годы ХХ века

  К началу XX века система детского призрения, пройдя многовековую историю, включила в себя 4 основных института: государство (в лице его ведомств), церковь, общественные благотворительные учреждения и индивидуальные благотворители В России сложились 3 основные категории детских учреждений, занимавшихся призрением детей:
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерское образование в России: настоящее и будущее

  Тема экономического образования была, есть и будет актуальной во все времена, т к она касается каждого, отдельно взятой личности, и планеты в целом В конце 20 века наша страна начала переход к рыночной экономике, рыночному хозяйственному механизму Прощаясь с административно – командной системой в экономике и обществе, мы тем самым разрушаем привычные стереотипы восприятия мира, происходит глубокое переосмысление базовых, концептуальных поступков в теории общественного образования
 • Тип: Курсовая работа

  В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

  Я обрала для написання цю тему тому, що мене дуже цікавлять методи, форми, засоби роботи В О Сухомлинського в початковій школі Проходячи практику, я бачила, як вчитель в свою роботу впроваджував методи В О Сухомлинського Мене це зацікавило і я вирішила глибше і детальніше вивчити спадщину видатного українського педагога Ця тема є дуже актуальною на сьогоднішній час, адже система освіти на даний час не піднесена на належний рівень А щоб удосконалювати систему освіти, нам потрібно використовувати ефективні методи, засоби і форми в навчанні і вихованні Адже, які основи ми закладемо в початкових
 • Тип: Курсовая работа

  В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

  Одним із шляхів розв'язання згаданих вище проблем є звернення до надбань педагогічної спадщини В Сухомлинського - гуманістично спрямованої людини, творчої, здатної забезпечити складний процес формування особистості дитини, відповідальної за своє існування у світі У процесі становлення сучасної національної школи на Україні особливої актуальності набувають численні положення його творчої спадщини
 • Тип: Реферат

  Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

  на прохання В О Рєпніної з жовтня 1823 по червень 1838 року здійснив переклад з французької на російську мову теологічної праці Дюкеня «Размышления о расположении, с каким должно приступать к чтению и размышлению Святого Евангелия от Луки »
 • Тип: Дипломная работа

  Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

  Все більш актуальним є завдання охорони здоров’я учнів, створення для них сприятливих умов життя, навчання На сьогоднішній день зростає кількість дітей, які втратили інтерес до навчання, знизився їх інтелектуальний рівень, знизилася концентрація уваги
 • Тип: Учебное пособие

  Вікторина "Калейдоскоп"

  Мета: підтримувати прагнення учнів демонструвати свої знання та вміння Розвивати вміння зв’язно висловлюватись, вміння працювати в колективі Розвивати уяву, увагу, спостережливість, швидкість думки; Виховувати конкурентоспроможну особистість Закріплювати вміння розв’язувати ребуси, загадки, кросворди, анаграми
 • Тип: Реферат

  Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

  Сучасний розвиток українського суспільства характеризується поглибленим інтересом до минулого Це не випадково Адже чи не вперше громадськість України отримала можливість знайомства з широким спектром історичних джерел, розмаїттям поглядів видатних істориків, науковими версіями різних історичних шкіл
 • Тип: Реферат

  Вальдорфская школа

  Вальдорфские школы — это система образования, основанная на уважении к детству Ее цель — развить природные способности каждого ребенка и укрепить веру в собственные силы, которая понадобиться ему во взрослой жизни Уже на стадии дошкольного воспитания и в начальной школе закладывается солидный фундамент знания и опыта, на котором буде базироваться образование в средней школе На этой стадии вальдорфская школа пытается развить в ребенке такие качества как эмоциональная зрелость, инициативу и творческий подход к делу, здравый смысл и обостренное чувство ответственности
 • Тип: Контрольная работа

  Вариативность альтернативных белорусских программ в воспитании дошкольников

  Программа – государственный документ, утвержденный Министерством образования, в котором определено содержание учебно-воспитательной работы с детьми разных возрастных групп, цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста
 • Тип: Доклад

  Вариативные учебные методические комплекты в начальной школе. Проблемы их использования

  В настоящее время начальная школа находится на этапе модернизации и обновления содержания образования В связи с этим в трех системах начального обучения (традиционная начальная школа, система Л В  Занкова, система Д Б  Эльконина – Давыдова) интенсивно развивается вариативность образовательных программ и учебно-методических комплектов В силу того, что учителю сложно смоделировать свой комплект учебников, были разработаны целостные модели образования, которые обеспечиваются комплектами учебников по всем предметам с 1 по 4 классы Каждая модель начального образования построена на единых психолого
 • Тип: Реферат

  Введение в социальную педагогику

  Социальная педагогика изучает социальное воспитание человека, которое осуществляется фактически на протяжении всей его жизни Определить место и роль социального воспитания в жизни человека можно лишь соотнеся его с такими процессами, как развитие и социализация Развитие человека идёт с момента его зачатия до смерти Развитие - процесс многоплановый Это и развитие отдельных систем организма (костной, мышечной и т д ), и психических функций человека (ощущений, восприятия и т д ), и личностных характеристик (самосознания, уровня притязаний и т д )
 • Тип: Дипломная работа

  Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

  Сучасна ситуація в суспільстві, а також досвід управління школою підтверджують, що головний шлях розвитку системи освіти - забезпечення конкурентоспроможності кожного навчального закладу та його випускників Основою конкурентоспроможності є якість освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Вдосконалення мовної культури молодших школярів

  Спілкування - один з найважливіших чинників загального психічного розвитку дитини Тільки у контакті з дорослими людьми можливо засвоєння дітьми суспільно-історичного досвіду людства Оволодіння рідною мовою як засобом і способом спілкування і пізнання є одним з найважливіших придбань дитини в шкільному віці Розвиток мови і словника дітей, оволодіння багатствами рідної мови складає один з основних елементів формування особи, освоєння вироблених цінностей національної культури, тісно пов'язано з розумовим етичним, естетичним розвитком, є пріоритетним в мовному вихованні і навчанні молодших школя
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 412