Работы в категории Педагогика, страница 143, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Педагогика • Тип: Курсовая работа

  Методика проведения школьной исследовательской работы

  Методика проведения школьной исследовательской работы основана, с одной стороны, на методическом опыте преподавания русского языка, а с другой – на традиции научных исследований Но если научное исследование проводиться для получения нового знания, то главная цель учебно-исследовательской работы (УИР) – освоить научный способ познания действительности
 • Тип: Курсовая работа

  Методика проведення інтегрованих уроків під час вивчення шкільного курсу біології

  Актуальність дослідження Утвердження в Україні демократичних засад суверенності й ціннісно-правових орієнтирів при виборі суспільних цілей стимулює оптимальний розвиток людського потенціалу, актуалізує складні соціально-економічні та ідейно-політичні чинники розвитку національної системи освіти, вимагає переходу від директивної до особистісно-орієнтованої її моделі Першочергового значення у цьому зв’язку набуває проблема формування особистості, якій властиві високі морально-духовні цінності, достатня теоретична і практична підготовка, творча активність та конкурентоспроможність
 • Тип: Курсовая работа

  Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології

  Однією з форм організації навчальної роботи з біології є екскурсії в природу Ніякі наочні посібники і слова не замінять дитині безпосереднього спілкування з природою, коли вона чує шум вітру в гілках дерев, бачить різноманітні барви палітри природи, помічає найдрібніші зміни в лісі і на полі
 • Тип: Учебное пособие

  Методика проведення занять з цивільної оборони в загальноосвітній школі

  Аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 році показала, що необхідно приділяти постійну увагу цивільній обороні Велика роль у навчанні учнів як діяти в екстремальних умовах, належить вчителям, які проводять в школі заняття за програмою ЦО Тому вивчення студентами курсу "Цивільна оборона" має велике значення
 • Тип: Курсовая работа

  Методика проведення лабораторних занять з курсу "Застосування ІКТ у навчальному процесі з математики"

  Однією з основних задач як вищої, так і середньої школи сьогодні є підготовка школярів та студентів до життя в інформатизованому суспільстві Інформаційну культуру потрібно розглядати як невід'ємну складову загальної культури та освіти фахівця Під час формування інформаційного суспільства комп'ютер стає звичайним робочим інструментом фахівця будь–якої галузі діяльності
 • Тип: Реферат

  Методика проведення педагогічних спостережень

  Дана книга була видана у 1997 році в Оксфорді і стосується дослідження педагогічних аспектів підготовки і передпідготовки вчителів Мною було опрацьовано 200 сторінок тексту із розділів "Педагогіка" і "Практика"
 • Тип: Дипломная работа

  Методика проведення спостережень учнів за змінами в природі

  Природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, оскільки його зміст утворює система уявлень і понять, відібраних зрізних природничих наук на основі ідеї цілісності природи з урахуванням міжпредметних зв’язків у початковій
 • Тип: Курсовая работа

  Методика проведення теоретичних занять

  Значні зміни в багатьох областях науки і техніки обумовлені розвитком електроніки В теперішній час неможливо знайти якусь галузь промисловості, в якій би не використовувалися електронні прилади чи електронні пристрої вимірювальної техніки, автоматики і обчислювальної техніки Причому тенденція розвитку така, що частка електронних інформаційних пристроїв і пристроїв автоматики безперервно збільшується Вище сказане є результатом розвитку інтегральної технології, впровадження якої дозволило наладити масовий випуск порівняно дешевих, високоякісних, не потребуючих спеціального настроювання і налагод
 • Тип: Курсовая работа

  Методика проведення уроків фізичного виховання в 1-4 класах

  Формування української національної системи фізичного виховання школярів вимагає перебудови процесу фізичного виховання, переходу до розвиваючої, демократичної і гуманістичної системи освіти Це потребує нових підходів до проведення уроків основ здоров’я і фізичної культури
 • Тип: Дипломная работа

  Методика проведення уроку волейболу в 5-7 класах загальноосвітньої школи

  Актуальність теми Волейбол в нашій країні є одним з наймасовіших засобів фізичного виховання Великий вибір фізичних вправ i методів їх застосування, що складають зміст волейболу, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму залежно від рухових можливостей тих, хто ним займається Великий діапазон використання засобів i методів волейболу робить його доступним людям різного віку, роду діяльності i фізичної підготовленості
 • Тип: Учебное пособие

  Методика проведення уроку з валеології "Функції органів травлення. Для чого людина харчується?"

  Мета: познайомити дітей із раціональним харчуванням; вчити правильно доглядати за зубами; продовжити формувати уявлення про процес травлення, органи травлення та їх функції; розвивати спостережливість, уважність; збагачувати словниковий запас; виховувати бажання бути здоровими та позитивне ставлення до виконання санітарно-гігієнічних навичок харчування
 • Тип: Учебное пособие

  Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

  Вивчаючи інформаційні технології і захоплюючись необмеженими можливостями комп'ютера, треба розуміти, що мислити комп'ютер не може Його призначення – механічне виконання команд, які подають користувачі або програмісти Апаратні засоби, створені з використанням високих технологій, в поєднанні з великою кількістю «розумних» програм, написаних людиною, – це і є те, що робить можливості комп’ютера такими вражаючими
 • Тип: Статья

  Методика проектирования на уроках технологии

  Одна из стратегических задач развития системы школьного образования состоит в решении проблемы личностно-ориентированного обучения, которое в максимальной мере учитывало бы особенности и способности каждого ученика, создавало условия для раскрытия и развития его потенциальных возможностей
 • Тип: Курсовая работа

  Методика проектування шкатулки на уроках трудового навчання в загальноосвітніх школах

  Житло, громадські будівлі, транспорт та інші людські цінності - результат творчої праці людей Тільки у праці розкриваються здібності, збагачуються знання, закріплюються уміння і навички, проявляється творчість
 • Тип: Курсовая работа

  Методика работы над понятиями "звук", "слог", "слово", "предложение" в добукварный период

  Цель – раскрыть методику работы над понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение» в добукварный период Организовать всю работу с учащимися таким образом, чтобы в процессе усвоения конкретных предметных знаний развивалось мышление и речь учащихся Научить осознанию элементов грамматического строя русского языка, воспитанию любви к родному языку и привитие интереса к его познанию
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 412