Работы в категории Менеджмент, страница 68, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Воспитательная деятельность менеджера

  В управленческой деятельности менеджера важным составляющим является социально - психологический фактор Приемом современного руководителя является не только управление экономической психологией, но и большую часть времени в управленческой деятельности занимает воспитательная деятельность Воспитательная функция руководителя охватывает многие аспекты управленческой деятельности связанной с подготовкой, ростом навыков, квалифицированность персонала Современные научные представления о воспитании как процессе целенаправленного формирования и развития личности сложились в итоге длительного противоб
 • Тип: Статья

  Восприимчивость к новым идеям и убийцы энтузиазма

  Мы заметили, что множество новоиспеченных выпускников бизнес-школ отлично определяют все возможные недостатки бизнес-идеи, но гораздо хуже справляются с тем, чтобы найти способ заставить идею работать Сколько раз мы наблюдали, как довольные собой менеджеры мастерски критиковали новую идею И тут мы задавали вопрос: «Ну да, мы знаем, что идея не идеальна, но идеальных идей не бывает А что бы вы сделали, чтобы эта идея все-таки заработала, несмотря на все ее недостатки?» Некоторые прекрасно справляются с новой задачей, осознав, что больше не требуется демонстрировать остроту ума, уничтожая свежу
 • Тип: Контрольная работа

  Вплив і нейролінгвістичне програмування у діяльності менеджера

  Сучасний менеджер зараз сприймається як ефективний інноваційний керівник = лідер + влада + стиль роботи + кар’єра А для цього менеджер повинен знати: закономірності та принципи ринкової економіки, теорію і практику сучасного менеджменту, теорію організації і методи моделювання організаційних структур хазяювання, форми та методи мотивації целеспрямованної поведінки людей в системі менеджменту, сучасні парадигми мотиваційного управління, системний підхід до проектування ринкових структур, засоби комплексного аналізу результатів діяльності ринкових структур
 • Тип: Реферат

  Вплив кризи на кадрову політику

  Слово "криза" походить від грецького crisis, яке означає "вирок, рішення з якого-небудь питання або в сумнівній ситуації" Сучасне значення слова знаходить більш часте застосування в медицині і означає вирішальну фазу розвитку хвороби, переломний пункт, поворотну точку на краще або гірше Криза - це явище неминуче навіть при стабільному розвитку суспільства, організації та особистості Уміння оцінити причину його виникнення, ступінь прояву, вплив на розвиток певної системи і знайти вихід з цієї ситуації - це головне завдання менеджера з антикризового управління
 • Тип: Курсовая работа

  Вплив особистості керівника на процес прийняття рішень

  Інтерес соціологів до цієї проблеми обумовлений тим, що в рішеннях фіксується вся сукупність відносин, що виникають у процесі трудової діяльності і керування організацією Через них переломлюються мети, інтереси, зв'язки і норми
 • Тип: Курсовая работа

  Впровадження грейдингу в торговельних компаніях

  На сучасному етапі розвитку ринку конкуренція перейшла з галузі продуктів, послуг і технологій в галузь людських ресурсів Зараз особлива увага приділяється фахівцям, готовим добре виконувати свою роботу Які інструменти керування дозволяють компанії залучати й утримувати персонал? Таких інструментів два: ці керування посадовою ієрархією (грейдирование) і керування талантами
 • Тип: Контрольная работа

  Впровадження концепцій загального управління якістю на підприємствах

  Україна вже є членом Світової організації торгівлі Членство в цій організації призведе до відкриття кордонів, унаслідок чого зарубіжна високоякісна продукція без перешкод почне надходити на вітчизняний ринок, що може призвести до непередбачених наслідків Адже велика частка продукції виробництва має низьку якість і не зможе конкурувати із імпортованою продукцією У зв’язку з цим життєво необхідним є підвищення конкурентоздатності українського виробника за рахунок підвищення якості його продукції та отримання відповідних сертифікатів систем управління якістю, що дало б можливість не тільки відст
 • Тип: Курсовая работа

  Впровадження незалежних систем опалення

  Якщо Ci- розрахункові витрати на виконання i- роботи за max умов і термінів виконання Ci*- на виконання i-роботи в умовах max скорочення за рахунок додаткових ресурсів, то в розрахунку на один день питомі витрати на скорочення тривалості i-роботи визначаються наступним чином:
 • Тип: Курсовая работа

  Впровадження нової конструкції пружної муфти

  На початку ХХІ століття процес створення та нагромадження нових знань привів до переходу до якісно нового стану: знання стали самостійною продуктивною силою Сучасна “нова економіка” – це виробництво і використання нових знань, перетворення їх на повноцінний фактор виробництва, який відіграє провідну роль у системі факторів Знання визначальним чином впливають не лише на сферу виробництва, але й на структуру та обсяги споживання Переважна частина товарів, що споживаються мешканцями найбільш розвинених країн світу складається з видів, потреба в яких та вміння користування якими стали можливими л
 • Тип: Контрольная работа

  Все о контроллинге

  Классификация подходов к принятию управленческих решений в контроллинге Одной из основных задач системы контроллинга на предприятии является выработка рекомендаций для принятия управленческих решений
 • Тип: Статья

  Всемирное значение иллюзий (к основам иллюзиологии)

  Когда две одинаковые по длине линии, оканчивающиеся сходящимися и расходящимися клиньями, видятся как разные — это иллюзия, обман зрения Про нее писали Миллер и Лайер в 1889 г [1] Если при движении в автомобиле или самолете человек видит, что земля (пространство) движется на него, кренится и т д , — это тоже заблуждение, обман, иллюзия восприятия Наблюдателю кажется, что перемещается не транспортное средство, а неподвижная поверхность Если люди поверят руководителю своего государства, что каждая семья через 15–20 лет будет жить в отдельной квартире, — это тоже иллюзия, но уже мышления
 • Тип: Учебное пособие

  Всеобщее управление качеством

  Всеобщее управление качеством [Текст]: учеб -метод комплекс для студентов специальности 22 05 01 «Управление качеством» специализации «Управление качеством в производственно-технологических системах» / [сост Л Г Протасова; отв за выпуск В Е Кучинская]; Федер агентство по образованию, Урал гос экон ун-т, Центр дистанционного образования – Екатеринбург: Изд-во Урал гос экон ун-та, 2009 – 35 с
 • Тип: Учебное пособие

  Всеобщее управление качеством TQM

  Качество оценивается потребителем, поэтому он является активным участником процесса, заинтересованным в его результате Акцент на потребителе означает не только его главенствующую роль в процессе, но и постоянное получение обратной связи о его требованиях и ожиданиях
 • Тип: Реферат

  Вхождение в новый бизнес

  В данной работе исследуются стратегическое решение о вхождении в новый бизнес с точки зрения фирмы, принимающей это решение, а также пути его реализации — через приобретение или внутреннее развитие Чтобы помочь компаниям в выборе отрасли и эффективной стратегии вхождения в нее, будут рассмотрены методы анализа этих форм вхождения
 • Тип: Статья

  Выбор и анализ функций управления

  Одной из важнейших проблем организации менеджмента является определение целенаправленности его системы, т е установление главной (общей) цели существования фирмы Цель — это желаемое состояние системы Существуют два вида целей: развития и стабилизации
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 560