Работы в категории Менеджмент, страница 59, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Визначення потреб виробництвах у матеріалах

  Обсяг незалежного попиту складається з прогнозу попиту випадкових споживачів і твердих замовлень споживачів, які вже надійшли і відомі на момент планування Таким чином, спочатку необхідно спрогнозувати попит випадкових споживачів, який виконується в такому порядку:
 • Тип: Реферат

  Визначення проблем та вимог сучасного менеджменту

  Скорочення Однією з головних проблем менеджменту, що дуже поширена сьогодні, є скорочення, яке трапляється, коли організація навмисно стає меншою, скорочуючи кількість робітників або цілі підрозділи чи закриваючи підприємства Десь із середини 1980-х років і до сьогодні звичайним явищем для фірм стало оголошення про скорочення робочих місць Разом із розвитком глобалізаційних тенденцій, збільшується і потреба скорочення витрат, а іноді — навіть звільнення частини персоналу компанії
 • Тип: Контрольная работа

  Визначення стратегічного менеджменту

  Поняття «стратегія» використовується досить давно і в більшості підручників тлумачиться як: Плани вищого керівництва щодо досягнення довгострокових результатів, які відповідають цілям і завданням організації Але це поняття не задовольняє тих вимог, які ставлять час і бізнес Так, І Ансофф трактує стратегію як набір правил для прийняття рішень, якими керується фірма в своїй діяльності:
 • Тип: Контрольная работа

  Виконання стратегії: головні переваги, реінжиніринг і структура, бюджети, політики, найкраща практика, системи підтримки і винагороди

  Наступним кроком після того, як менеджери вибрали стратегію, є перетворення її в дії і добрі результати Введення стратегії в дію та її організаційне виконання вимагають вирішення різних управлінських задач і відповідних навичок
 • Тип: Реферат

  Використання інструментів управління проектами для ефективного впровадження системи якості ВНЗ

  Успішність впровадження системи управління якістю організації, її подальше ефективне функціонування залежить від того, як було організовано і здійснено саме процес розроблення і впровадження Існують численні підходи щодо впровадження систем якості на відповідність вимогам 1 Одним з них є типовий підхід, описаний у 2 Джерела 3, 4 пропонують уточнений план впровадження системи якості для організацій сфери освіти
 • Тип: Курсовая работа

  Використання кількісних методів для розробки і обґрунтування управлінських рішень

  Ефективне ухвалення рішень потрібне для виконання управлінських функцій Недивно тому, що процес ухвалення рішень – центральний пункт теорії управління Наука управління намагається підвищити ефективність організацій шляхом збільшення здатності керівництва до ухвалення обґрунтованих об'єктивних рішень в ситуаціях виняткової складності за допомогою моделей і кількісних методів
 • Тип: Отчет по практике

  Використання персоналу та оплата його праці

  У звіті ми спробували висвітлити питання принципів підбору кадрів для підприємств малого бізнесу, відчути та проаналізувати соціально-психологічний клімат у колективі, ознайомитися з питаннями мотивації та оплати праці персоналу на приватному підприємстві, а також з системою підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів При взаємодії з бухгалтерією підприємства нам вдалося ознайомитися з документацією щодо обліку та звітності з питань оплати праці персоналу звітністю перед пенсійним фондом
 • Тип: Курсовая работа

  Вимоги до особистості сучасного менеджера

  Дефіцит у освічених спеціалістах - одна з проблем, з вирішенням якої теоретики і практики пов'язують в нашому суспільстві надію на успішне засвоєння сучасної технології господарювання, оволодіння цивілізованими нормами організації економіки Сьогодні ми живемо в інших організаційно-економічних та соціально-психологічних умовах і відповідно нам вкрай необхідні такі якості, як підприємництво, ділова ініціатива, схильність до розумного ризику Новий ритм життя нікого не страхує від невдач, стресів, хвилювань У зв’язку з цим гостро постає питання про самовдосконалення, переорієнтацію мислення, про
 • Тип: Контрольная работа

  Вимоги до оформлення документів

  Результатом документування є документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, які дозволяють ЇЇ ідентифікувати Носій – це матеріальний об'єкт, що використовується для закріплення та зберігання на ньому мовної, звукової чи зображувальної інформації, у тому числі в перетвореному вигляді
 • Тип: Доклад

  Виробництво хлібобулочних виробів ЗАТ "Пролісок"

  ЗАТ «Пролісок» працює на ринку хлібобулочних і кондитерських виробів більше 5 років і зуміла завоювати симпатії покупців Нашу продукцію завжди відрізняли такі споживацькі якості як свіжість, наявність упаковки і низька ціна
 • Тип: Учебное пособие

  Виробничi системи

  Аналіз на основі всестороннього вивчення властивостей системи із застосуванням наукових підходів для виявлення її сильних і слабких сторін, можливостей і погроз, формування стратегії функціонування і розвитку
 • Тип: Контрольная работа

  Виробнича і соціальна інфраструктура

  Інфраструктура підприємства — комплекс цехів, господарств і служб, що забезпечує необхідні умови для його діяльності (функціонування); вона служить своєрідним «тилом виробництва», що без нього неможлива робота будь-якого підприємства (фірми) Розрізняють виробничу та соціальну структури, що складаються з певних елементів Виробнича інфраструктура підприємства—сукупність підрозділів, що безпосередньо не беруть участі у виробництві основної (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, створюючи необхідні для цього умови
 • Тип: Реферат

  Виробнича практика з менеджменту

  Звіт є результатом практики на базі Приватного Підприємства "ВіКо" В роботі використано знання , отримані в процесі вивчення ряду економічних дисциплін Ціль практики - закріплення раніше отриманих знань на практиці
 • Тип: Реферат

  Виробничо-торговельна діяльність підприемства

  Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі Головна мета цих підприємств - надання платних послуг населенню в формі громадсько організованого харчування
 • Тип: Реферат

  Виртуальные корпорации

  Мир, который раньше окружал организацию, представлялся более или менее стабильным и предсказуемым Реальности современного мира совсем иные: в нем то и дело возникают неожиданные сдвиги и изменения, порождающие, с одной стороны, огромные возможности развития для одних организаций (оказавшихся готовыми к возникшим изменениям), а с другой стороны, порождающие фатальные условия для других Мир стал более хаотичным, и характеристика “предсказуемый” для современных реалий становится всё более призрачной Объёмы знаний, которыми обладает общество, удваиваются каждые, пять лет, многие рынки достигли пе
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 560