Работы в категории Менеджмент, страница 56, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Контрольная работа

  Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва

  На виробництві часто виникають ситуації, в яких потрібно з’ясувати оптимальну структуру випуску виробів кількох типів з урахуванням плану, встановленого органом підпорядкування підприємства, в умовах жорстких обмежень (лімітів) по ряду ресурсів й запропонувати проект так званого «зустрічного» плану, від якого можна буде очікувати певні економічні вигоди Проект такого зустрічного плану може бути розроблений з використанням вольових методів, які засновані на принципі підбирання номенклатури плану та його питомих параметрів без апріорного врахування можливих небажаних наслідків При цьому, зрозум
 • Тип: Курсовая работа

  Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

  Стратегічний менеджмент виник у відповідь на зростання складних, динамічних, невизначених процесів змін зовнішнього середовища бізнесу і охоплює всі аспекти діяльності підприємств, фірм, компаній у ньому.
 • Тип: Контрольная работа

  Вибір та застосування стандартів серії ISO 9000 і 10000

  2 Завдання 7 3: Розрахувати економію на умовно-постійній частині накладних витрат за вихідними даними: річний випуск продукції, шт : до стандартизації – 1000; після стандартизації – 1880; річна сума умовно-постійних витрат, грн – 3000
 • Тип: Реферат

  Видатні постаті американського менеджменту

  Народилася у Каліфорнії (США) в 1948 р ; закінчила Каліфорнійський університет м Лос-Анджелеса зі ступенем доктора наук за фахом “менеджмент”; працювала стажистом у Білому домі в 1969-1970 рр ; в 1980р обійняла посаду професора у Університеті Макгілла (Монреаль, Канада); одержала звання “Жінка року” в 1996р ; кращий університетський професор Канади 1991р
 • Тип: Реферат

  Видатні постаті радянського менеджменту

  Олександр Олександрович Богданов (Малиновський) (1873-1928) – один із засновників науки про загальні закони організації – тектології Зробив значний внесок у розвиток науки управління в Росії, потім і в СРСР Основні ідеї викладено в праці “Загальна організаційна наука”(1913-1917)
 • Тип: Реферат

  Видатні постаті французького та німецького менеджменту

  Шарль Дюпін (1784-1873) – французький інженер, який створив власні навчальні плани і протягом 12 років за ними провадив навчання з геометрії, механіки, прикладних мистецтв Крім того, в програму навчання входили питання добробуту, освіти, етики робітників, прогресу вітчизняної промисловості Ш Дюпін не був розробником нових принципів менеджменту, його внесок – організація курсу індустріальної освіти як основних засад навчання менеджменту
 • Тип: Реферат

  Видатні постаті японського менеджменту

  Народився 11 квітня 1908 р в м Нікко, префектура Тошиги Вивчав електроніку на факультеті природничих і прикладних наук в університеті Васеда Ще студентом зробив кілька винаходів і став відомим серед фахівців Після закінчення університету в 1933 р почав працювати у фотохімічній лабораторії, а в 1970 р заснував компанію Nihon Sorutei Ki ("Японські вимірювальні інстументи"), яка випускала пристрої для пошуку підводних човнів Завдяки цій діяльності познайомився з Ажіо Моріта, молодшим лейтенантом технічної служби військовоморського флоту Японії Відразу ж після закінчення війни створив н
 • Тип: Курсовая работа

  Видение бизнеса на примере компании Hewlett-Packard

  Когда создается любая компания, у ее владельцев есть некоторые цели и представлении о методах их достижения Иногда четко осознаваемые, а иногда – нет С усилением конкуренции и постоянными изменениями на рынке появляется необходимость в создании четкого образа того какие цели преследует фирма
 • Тип: Контрольная работа

  Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

  Сьогодні жодна організація не може обійтись без проведення ділових заходів Адже кожний такий захід є ефективним інструментом для досягнення певної мети і вирішення поставлених завдань Отже, і в діяльності секретаря-референта передбачається не тільки організація роботи з документами, а й ряд заходів, які забезпечують відповідний рівень організації виробничого, адміністративного і діловиробничого процесу Це, як правило, організація та проведення виробничих нарад, зборів, засідань, ділових переговорів, презентацій всередині самої організації, а також участь певних підприємств в ряді заходів коле
 • Тип: Доклад

  Види документації

  Кожен документ укладається повноважним органом або особою відповідно до її компетенції Занесення до документа відомостей, що виходять за коло повноважень відповідного органу, робить документ недійсним
 • Тип: Реферат

  Виды бюрократических структур управления

  Линейная структура управления имеет только вертикальные связи между элементами и строится по принципу иерархии Эта структура характеризуется четким единоначалием Каждый работник или руководитель подчиняется непосредственно только одному вышестоящему лицу и через него связан с более высокими уровнями управления Таким образом, в аппарате управления создается иерархическая лестница по подчиненности и ответственности
 • Тип: Реферат

  Виды деловых игр

  наличие действующих лиц в системе управления: игроков, исполняющих роли должностных лиц, игроков-экспертов и игроков-организаторов, готовящих материалы для деловой игры, выдающих информацию и направляющих ход игры;
 • Тип: Курсовая работа

  Виды документов и их развитие в современных условиях

  Управленческая деятельность присуща всем учреждениям, организациям и предприятиям Она охватывает организационные вопросы, планирование, финансирование, отраслевую производственную работу, контроль, подбор и расстановку кадров и т д В процессе управления собирается, обрабатывается и передается огромное количество информации Эффективность управления зависит от объема, оперативности и достоверности информации, подавляющая часть которой фиксируется в документах
 • Тип: Реферат

  Виды занятости

  Для осуществления эффективной государственной политики обеспечения занятости населения в РФ необходимо четко определить понятие занятости, а также категории граждан, признаваемых занятыми Данная работа как раз и раскрывает понятие занятости и рассматривает различные классификации занятости Некоторые виды занятости, выделенные в законодательстве, до сих пор являются темой для споров в России
 • Тип: Курсовая работа

  Виды и анализ инвестиционных проектов

  В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми институтами, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 560