Работы в категории Менеджмент, страница 5, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Статья

  Team-building в организации

  На данном этапе развития топ-менеджмент современных организаций уделяет значительное внимание процессам командообразования Это явление больше всего распространено в странах с развитой рыночной экономикой, что наглядно демонстрирует рисунок 1
 • Тип: Дипломная работа

  The manager as a teacher: selected aspects of stimulation of scientsfsc thinking

  As is generally known, science and education are one of strategic resources of the state, one of fundamental forms of culture of civilization, as well as competitive advantage of every individual Global discoveries of modern life occur both deep in and at the junction of various sciences, and at that, often and often the more unusual the combination of sciences is, the wider range of scientific prospects is promised by non-standard conspectus of their combination, for example, biology and electronics, philology and mathematics, etc Discoveries in one area stimulate development in other sphere
 • Тип: Реферат

  «Носильщики» репутации

  Чтобы о компании могла сложиться необходимая ей репутация, в центре корпоративных коммуникаций должен быть аспект ее работы, вызывающий наибольшее доверие у стратегически важных для компании групп А поскольку таких групп, как правило, много, то и вариантов репутаций у компании может быть несколько И хотя однородность репутации позволяет оптимизировать затраты и усилия, распылять ресурсы компании на одновременную работу со всеми заинтересованными группами не имеет смысла Эффективнее определить стратегическую значимость той или иной группы для компании и работать над формированием нужной репута
 • Тип: Реферат

  «Слуховедческие» технологии в бизнесе

  Слухи как социальное явление вездесущи Они часть, хотя и не лучшая, культуры человечества Слухи соседствуют с каждым из нас на протяжении всей жизни, охватывают самые широкие сферы деятельности, бывая обнадеживающими и тревожными “Стоп! Стоп!”,- прервет меня в этом месте бдительный читатель, - “Какое отношение могут иметь слухи к бизнесу, где все так просчитано и выверено?” И будет по-своему прав! На интуитивном уровне все мы привыкли считать слухи устным творчеством “тети Маши” и соответственно относиться к их прагматической ценности Однако, на проблему можно взглянуть и с другой точки зрени
 • Тип: Реферат

  Європейські стандарти у сфері праці

  Впродовж кількох десятків років формування єдиної концепції міжнародного трудового права ускладнювалось функціонуванням двох полярних правових систем, які юридично закріплювали основи існуючого суспільно-економічного ладу в тій чи іншій державі У зв’язку з цим в трактуванні найбільш гострих і важливих питань у сфері міжнародного регулювання праці виникли деякі суперечності і розбіжності Процес політичного і соціально-економічного «роззброєння» поступово формує єдиний підхід сфері міжнародного регулювання праці, сприяє інтенсивній та ефективній імплементації найбільш прогресивних норм з однієї
 • Тип: Контрольная работа

  Європейський досвід керування якістю

  Якість продукції чи послуг є одним з найважливіших факторів успішної діяльності будь-якої організації. На сьогодні в усьому світі стали суттєво жорсткішими вимоги, що висуваються споживачем до якості продукції.
 • Тип: Курсовая работа

  Ігри з природою

  В розглянутих задачах теорії ігор передбачалося, що в них беруть участь два учасники, інтереси яких протилежні Тому дії кожного гравця направлені на збільшення виграшу (зменшення програшу) Проте в багатьох задачах, що зводяться до ігрових, невизначеність викликана відсутністю інформації про умови, в яких здійснюється дія Ці умови залежать не від свідомих дій іншого гравця, а від об’єктивної дійсності, яку прийнято називати природою Такі ігри називаються іграми з природою Людина А в іграх з природою прагне діяти обачно, використовуючи, наприклад, мінімаксну стратегію, що дозволяє отримати якна
 • Тип: Контрольная работа

  Імідж ділової людини та організації

  Імідж - це штучне створення неперевершеного образу Зайве переконувати, наскільки важливим для секретаря-референта є створення і підтримка власного позитивного „образу", тобто іміджу Зрозуміло, що формується він поступово, завдяки наполегливій і постійній праці над собою, своїми професійними, діловими, особистими якостями, знаннями, манерами, одягом, зовнішністю і т ін Здобувається імідж, як правило, з часом, з досвідом роботи А втратити його можна миттєво, майже із-за „дрібнички", своєчасно не відповівши на важливий дзвінок або лист, не відправивши факс, на якого чекають Отже, секрет
 • Тип: Контрольная работа

  Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

  З метою визначення потреби в реальних інвестиціях для забезпечення розширеного виробництва визначити зміну в порівнянні зі звітним періодом показників фондовіддачі, зокрема по активній частині, фондоозброєності і технічній озброєності праці за даними таблиці 1 Зробити висновки
 • Тип: Курсовая работа

  Інвестиційний процес

  Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держа­ви Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів Особливо склад­ною є проблема відродження фінансового ринку як саморегульованої си­стеми переливання капіталів, системи довгострокових інвестицій
 • Тип: Реферат

  Інноваційні проекти

  Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність", інноваційний проект – комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і інноваційної продукції
 • Тип: Курсовая работа

  Інноваційні процеси на підприємстві

  Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним предметом згаданої дисципліни Предмет “економіка підприємства” включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу
 • Тип: Контрольная работа

  Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

  Останні події в світі, спричинені глобальною світовою кризою, показали, що насиченість ринків, глобальний характер пропозиції товарів та послуг переводять справу завоювання ринків у площину динамічної технологічної конкуренції на основі інновацій, які знижують усі види трансформаційних і трансакційних витрат, а також створюють можливість економії ресурсів у процесі експлуатації чи споживання Окрім того, інновації дають можливість створювати нові ринки в разі, якщо в процесі їх реалізації вдається задовольнити нові, раніше не усвідомлені потреби
 • Тип: Учебное пособие

  Інноваційні стратегії

  Дисципліна інноваційного менеджменту вивчає економічні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні фактори, що впливають на інноваційні процеси, а також найефективніші форми організації цих процесів
 • Тип: Реферат

  Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

  На сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку країни здатні не тільки забезпечити високі показники економічного росту, але і вирішити певні екологічні, соціальні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної економіки, підвищити експортний потенціал країни
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 560