Работы в категории Менеджмент, страница 482, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Управління підприємством в умовах кризової ситуації

  Стрижневим елементом системи управління економікою є люди Країні потрібна когорта професійних керівників, здатних вивести її з кризи Вони повинні мати принципово нові якості на відміну від постулатів класичної теорії раціональної бюрократії Вебера, Хейнса У першу чергу це уміння інтегрувати інтелект людей, будити в них ініціативу, творчість, новаторство, прагнення успіху, оригінальним, самостійним діям і рішенням, а також здатність залучати в організації професіоналів і утримувати їх, формувати атмосферу істинної зацікавленості всього персоналу в успіху справи, працювати на рівні високих стан
 • Тип: Курсовая работа

  Управління персоналом

  Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням морального устрою суспільства На думку вчених, треба чітко розрізняти питання про необхідність економічної реформи, її логіки й етапів з одного боку, і питання про стратегію і тактику її здійснення з іншого Без кардинального перетворення сформованої системи соціально-економічного устрою Україна не може стати великою державою
 • Тип: Шпаргалка

  Управління персоналом

  Система керування персоналом, тобто систематизироване й свідоме об'єднання людей, що діють для досягнення певних цілей містить у собі суб'єкт і об'єкт керування Керування персоналом переслідує мети: 1-1- допомога фірмі в досягненні загальних цілей; 2-2- ефективне використання майстерності й можливостей працівників; 3-3- забезпечення фірми висококваліфікованими й зацікавленими службовцями; 4-4- прагнення до найбільш повного задоволення працівників своєю роботою
 • Тип: Контрольная работа

  Управління персоналом

  В крупній готельній мережі «Hilton» працює близько 30 тис чоловік В умовах стратегічного управління готелем формується система стратегічного управління, головне завдання якої – вироблення варіантів стратегії управління персоналом на майбутні 5 років Характеристика умов діяльності готелю на цей період, а також сьогоднішній стан його трудового потенціалу подано нижче
 • Тип: Курсовая работа

  Управління персоналом банку

  Корінні зміни, що сталися в системі функціонування вітчизняних підприємств та всього народного господарства України в цілому, створили велику потребу в нових управлінських знаннях, посилили інтерес до системи формування персоналу з високими професійно-кваліфікаційними характеристиками, орієнтованого на досягнення кінцевої мети
 • Тип: Дипломная работа

  Управління персоналом в соціальній сфері

  Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями
 • Тип: Реферат

  Управління продуктивністю організації

  Зараз у державі значення сфери послуг для розвитку економіки не можна недооцінювати Багато принципів управління однаково застосовуються як для виробничого сектора економіки, так і для сфери послуг, але є і цілий ряд специфічних принципів
 • Тип: Реферат

  Управління проектами

  В системе оперативно-производственного планирования важную роль играет расчет наиболее рациональной загрузки оборудования и производственных площадей Очень часто эта проблема рассматривается в усеченном виде - проводится проверка соответствия оперативного задания мощности цеха Другая, более интересная задача - обоснование наилучшей загрузки оборудования - требует многовариантных расчетов, и ее трудно осуществить без использования вычислительной техники
 • Тип: Реферат

  Управління процесом набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності

  Після того, як закінчено розроблення об'єкта права інтелектуальної власності, постає проблема її правової охорони (набуття прав на неї) З одного боку, правова охорона необхідний, щоб запобігти можливому в майбутньому порушенню прав недобросовісним конкурентом З іншого - відмова від правової охорони на користь охорони прав у режимі комерційної таємниці іноді буває ефективнішим заходом У цьому разі виникає потреба вибору між двома різними варіантами охорони прав
 • Тип: Дипломная работа

  Управління реальними інвестиціями на підприємстві

  Мета дослідження: проявити розуміння особливостей інвестування в реальні активи, оволодіння навичками економічного аналізу інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства;
 • Тип: Контрольная работа

  Управління ресурсами та запасами

  Ці принципи мають працювати одночасно, бо визначають умови рівноважного стану і ефективного функціонування системи В протилежному випадку система управління деформується, що призводить до збою в процесі матеріально-технічного забезпечення: виникненню дефіцитних ситуацій при одночасному виникненні надлишку запасів товарно-матеріальних цінностей
 • Тип: Курсовая работа

  Управління ризиком

  Ризик є крайнім критерієм реалізації небезпеки Він визначається ймовірністю проявлення небезпеки та ймовірністю присутності людини в зоні дії небезпеки Нескінченно малий (нульовий) ризик свідчить про відсутність реальної небезпеки в системі, і, навпаки, чим вищий ризик, тим вища реальність впливу небезпеки 1
 • Тип: Курсовая работа

  Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

  Тема моєї курсової роботи "Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку" Дана тема стає сьогодні украй актуальною в умовах дефіциту професіоналів на дуже динамічному ринку праці Як показують останні дослідження, в Україні приблизно дві третини працюючих людей час від часу замислюються про перехід в інші компанії, хоча піти на такий крок готові далеко не всі Із-за відходу фахівців і кадрової нестабільності підприємства несуть чималі фінансові втрати Тому лояльність до своєї компанії стає сьогодні такою ж ключовою вимогою до співробітника, як і професіоналізм
 • Тип: Реферат

  Управління сільськогосподарськими підприємствами

  З розвитком і поділом суспільного процесу праці змінюються форми управління, посилюється процес спеціалізації окремих управлінських функцій, що виконуються групою працівників, які становлять апарат (суб'єкт) управління
 • Тип: Дипломная работа

  Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

  Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдіяльності суспільства, держави, а також не промайнули вони сферу інфраструктури
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... 560