Работы в категории Менеджмент, страница 435, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Контрольная работа

  Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

  Стратегії, якими керуються підприємства у бізнесі, у систематизованому (явному) вигляді розробляються і реалізуються з допомогою стратегічного управління, концепцію якого досить часто називають "філософією" сучасного бізнесу
 • Тип: Курсовая работа

  Стратегічний менеджмент у зв'язку

  Стратегічний менеджмент як концепція керування організацією дозволяє поглянути на організацію як на єдине ціле, пояснити із загальносистемних позицій, чому деякі організації розвиваються й квітнуть, а інші переживають стагнацію або ним загрожує банкрутство, тобто чому відбувається постійний перерозподіл ролей основних учасників ринку
 • Тип: Реферат

  Стратегія і конкурентна перевага

  Існує безліч способів досягнення конкурентної переваги: робити високоякісну продукцію, організовувати відмінне обслуговування клієнтів, мати власну технологію, добре відому торгову марку і репутацію тощо При цьому щоб процвітати в створенні конкурентної переваги, компанія повинна пропонувати покупцям те, що вони вважають найбільш прийнятним для себе – добрий товар за низькою ціною чи товар поліпшеної якості, але дещо дорожче
 • Тип: Контрольная работа

  Стратегія і практика оновлення виробництва

  Стратегія відновлення виробництва в компаніях і на підприємствах значною мірою залежить від державної політики в галузі НДДКР від вибору державних пріоритетів, що, в свою чергу, ведеться з обліком наступного:
 • Тип: Реферат

  Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

  Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг Інновація може бути розглянута як в динамічному, так і в статичному аспекті У останньому випадку інновація представляється як кінцевий результат науково-виробничого циклу
 • Тип: Курсовая работа

  Стратегія розвитку виробничого підприємства

  В сучасних умовах невизначеності, нестабільної діяльності ринків, економічної ситуації у світі, питання стратегічного планування і управління є досить актуальним Наявність стратегії розвитку в будь-якого підприємства свідчить про серйозність його намірів, про те, що воно орієнтується на довготривалу перспективу, на співпрацю із своїми партнерами і клієнтами Хоча у більшості підприємств стратегія діяльності відсутня, але її наявність і правильна розробка забезпечать правильне визначення напрямів діяльності, ефективне використання обмежених ресурсів та досягнення конкурентних переваг в майбутнь
 • Тип: Дипломная работа

  Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

  Дипломна робота на тему „Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності” (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП «ПРОМЕН») представлена на 140 стор , включає 8 табл , 13 рис , 2 додатки на 10 стор , список використаних джерел з 75 найменувань
 • Тип: Курсовая работа

  Стратегія управління як основа менеджменту

  Будь-яка наука базується на використанні історичного досвіду. Вивчення уроків історії дозволяє уникнути протиріч і помилок, що зустрічаються на ранніх етапах розвитку науки.
 • Тип: Курсовая работа

  Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

  Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами Для того, щоб жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари
 • Тип: Контрольная работа

  Стратегии в менеджменте

  Республиканское унитарное производственное предприятие «Витязь» – главное промышленное предприятие Витебска Решение о создании витебского телевизионного завода было принято 3 марта 1976 года По первоначальному проекту предусматривался выпуск цветных телевизоров в объеме 300 тысяч штук в год Был объявлен конкурс на лучшее название телевизора Поступило около 150-ти предложений Это были самые разнообразные названия: «Спектр», «Зенит», «Жемчуг», «Витязь», «Крыніца» и другие Уже в апреле 1977 года была утверждена первая модель цветного телевизора «Витязь-722», и к ноябрю того же года заводчане изг
 • Тип: Контрольная работа

  Стратегии выживания фирмы в кризисной ситуации

  Современное состояние рыночной экономики характеризуется усиливающейся нестабильностью внешней среды События становятся все более непривычными и неузнаваемыми; повышаются темпы изменений, которые значительно превосходят скорости ответных реакций организации; возрастает частота появления неожиданных событий, их непредсказуемость
 • Тип: Реферат

  Стратегии маркетинга кратко

  Сжатое практическое описание основных типов стратегий маркетинга, инструментов их реализации, главных составных частей маркетинговых планов, а также методы контроля и показатели эффективности расходования средств на маркетинговые кампании
 • Тип: Статья

  Стратегии международного развития компании

  Анатолий Тимофеевич Зуб, профессор кафедры теории и технологии управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, специалист в области корпоративного управления и стратегического менеджмента.
 • Тип: Реферат

  Стратегии менеджмента М. Портера

  Профессор из Гарварда Майкл Портер представил три свои стратегии для укрепления конкурентоспособности компании в далеком 1980 году в книге «Конкурентная стратегия» Они имеют достаточно общий вид, практические тонкости - это личное дело каждого предпринимателя
 • Тип: Дипломная работа

  Стратегии нововведений

  В современных условиях развития конкурентной среды одним из основных способов решения экономических, социальных и экологических проблем является использование новейших достижений науки и техники.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 560