Работы в категории Менеджмент, страница 379, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Учебное пособие

  Риторика как наука убеждения

  Задание 1 Перед вами изречения, имеющие отношение к красноречию, риторике, общению, культуре речи Подберите сами 5-6 подобных афоризмов, запишите их в тетрадь и в дальнейшем продолжайте пополнять эту коллекцию
 • Тип: Контрольная работа

  Робота кадрової служби підприємства

  Промисловому будівництві - будівництво об'єктів за технологією швидкого зведення з використанням металевого каркасу в якості несущої конструкції та промислових або збірних сандвіч - панелей, а також конструкцій підвісних фасадів у якості огороджувальних конструкцій;
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

  Причиною вивчення менеджменту є те, що ми всі істотно зацікавленні в удосконаленні способу управління організаціями, бо щодня взаємодіємо з ними Фірми у яких працюють погоні менеджери, часто позбуваються своїх покупців і втрачають прибутки
 • Тип: Реферат

  Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

  Менеджмент - це сукупність функцій, спрямованих на ефективне та результативне використання ресурсів для досягнення певних організаційних цілей Під ефективністю розуміють розсудливе й економне використання ресурсів Результативністю називають прийняття правильних рішень і їх успішне виконання Загалом організації, які досягай успіху, є як ефективними, так і результативними
 • Тип: Учебное пособие

  Розвиток науки управління

  Самостійне вивчення цієї теми передбачає засвоєння основних питань за програмою дисципліни відповідно до сформульованих навчальних цілей Ґрунтовне засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання кількох літературних джерел, наведених у списку рекомендованої літератури Принципових розбіжностей щодо висвітлення основних ідей і положень тих або інших концепцій менеджменту у підходах різних авторів немає Вони розрізняються тільки логікою викладання матеріалу та рівнем деталізації інформації про результати досліджень класиків менеджменту З цієї точки зору заслуговує на увагу оригінальне висві
 • Тип: Реферат

  Розвиток підприємницької діяльності в Україні

  Ні за кордоном, ні в нас поки ще не створена загальноприйнята економічна теорія підприємництва, хоча потреба в такій теорії давно вже стала досить насущно "Три хвилі" розвитку теорії підприємницької функції - так умовно можна охарактеризувати розвиток процесу наукового осмислення практики підприємництва
 • Тип: Реферат

  Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

  Менеджмент - це сукупність функцій, спрямованих на ефективне та результативне використання ресурсів з певними організаційними цілями Менеджер - це той, хто в цілому відповідальний за процес менеджменту в межах організації Менеджерів можна розрізняти за рівнями і сферами Є менеджери вищого, середнього і нижчого рівнів Поділ за сферами визначає менеджерів із маркетингу, фінансів, операційних, загальних, спеціалізованих менеджерів і менеджерів людських ресурсів
 • Тип: Реферат

  Розробка бізнес-плану МПП СОФ

  Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюеться чи навіть стае неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану Цей письмовий документ є не лише діцовим важелем управління підприемством, а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка виробничої структури підприємства

  Протягом останніх років тривале встановлення ринкової системи господарювання, активніше здійснювались економічні реформи, виявились нові аспекти реформування форм власності й структурної перебудови економіки України
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка заходів щодо удосконалення антикризового управління підприємством (на прикладі КП "Втп "ВОДА")

  Мета дипломної роботи – дослідження механізму антикризового управління та розробка й обґрунтування практичних заходів щодо підвищення ефективності роботи КП “Втп “ВОДА” та виходу його із кризового стану
 • Тип: Лабораторная работа

  Розробка комерційної ідеї

  «Виготовлення кулонів у вигляді привітань зі сполученням металів, оздобленням візерунками та вирізьбленням тексту привітань, які будуть міститися у яскравих скриньках, при відкритті яких звучатиме голос того, хто вітає»
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка організаційної структури управління на транспортному підприємстві

  На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій Як у народному господарстві так і на транспорті відбувається безупинне удосконалювання чинних організаційних структур управління і пошук нових, більш раціональних форм організації управління Пізнання закономірностей і теоретичне пояснення цих процесів мають велике значення для підвищення ефективності промислового виробництва Сучасна економічна реформа в Україні, яка здійснюється у напрямі ринкових перетворень, докорінно змінює характер, принципи та процес управління Суттєво змінюються й в
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка плану виробництва

  Тривалість поточних і капітальних ремонтів встановлюється по графіках ТЕ і Р, прийнятими на аналогічних підприємствах У разі їх відсутності сумарні простої і плановані технологічні зупинки можна прийняти в розмірі =8–10 від режимного фонду часу При цьому коефіцієнт екстенсивного використовування устаткування (Кекст ) не повинен бути менше 0,8, тобто Кекст = (Фд  / Фреж )0,8 Кекст = 0 9
 • Тип: Доклад

  Розробка плану нічного клубу

  Нічний клуб «LIME» буде знаходитися в Дзержинському районі Населення цього району налічує 220,6 тис осіб (найбільший район за населенням міста Харкова), а це 15% всьго населення Харкова, в цьому районі знаходиться багато студентських гуртожитків, тобто означає багато молоді Нічний клуб розрахован на людей абсолютно різного віку (досягнувших повноліття) Вибір Дзержинського району повязан з тим, що вона, вулиця, знаходиться в центрі міста (це забезпечить доступність та популярність закладу), а також з тим, що на цій вулиці незначна кількість нічних клубів, спроможніх встановити серйозну конкуре
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програм фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства

  Актуальність теми В період формування ринкових відносин в Україні, в умовах мінливості політичних, економічних та соціальних факторів система управління фінансовим станом підприємств потребує змін Відсутність досвіду роботи у конкурентному середовищі призвела до виникнення та поглиблення кризових явищ на вітчизняних підприємствах У зв’язку з цим гостро постає проблема фінансової кризи суб’єктів господарювання, виникає необхідність у розробленні системи діагностики і запобігання банкрутству, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на самих підприємствах Так на сьогоднішній день кожне друг
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 560