Работы в категории Менеджмент, страница 300, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Планирование. Методы разработки планов

  Планирование - это процесс практического воплощения стратегии Он заключается в принятии конкретных решений, позволяющих обеспечить эффективное функционирование и развитие организации в будущем, уменьшить их неопределенность Поскольку такие решения влияют друг на друга, они нуждаются во взаимной увязке
 • Тип: Курсовая работа

  Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

  Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу в навчанні як практиків бізнесу, так і студентів вузів фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направленої на досягнення його
 • Тип: Контрольная работа

  Планування в аграрних формуваннях

  24 Планування річної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах (О - Обсяг робіт; Д - кількість днів роботи; Нв - норма виробітку; Кз - коефіцієнт змінності; Кг - коефіцієнт технічної готовності):
 • Тип: Дипломная работа

  Планування діяльності органу державної влади

  Актуальність обраної теми полягає в тому, що останнім часом в умовах становлення ринкових відносин в незалежній Україні загальне планування інвестиційної діяльності та фінансування, як в приватних, так і державних організацій значно погіршилися Тому проблема формування фінансових ресурсів, удосконалення управління фінансовою діяльністю набуває зараз особливого значення Для забезпечення ефективного функціонування організацій необхідним є планування та формування такої структури джерел фінансових ресурсів, яка б сприяла досягненню фінансової стійкості організації при мінімізації фінансових ризи
 • Тип: Реферат

  Планування діяльності підприємства

  Організація планування виробництва на підприємстві включає два основні етапи, це стратегічне планування( на 5 і більше років) і поточне планування (як правило на рік із розбивкою на менші періоди часу)
 • Тип: Курсовая работа

  Планування діяльності підприємства

  Планування - це процес формування мети діяльності підприємства, визначення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення на основі комплексу робіт, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, необхідних для їх виконання Планування діяльності підприємства зводяться до розробки плану
 • Тип: Лабораторная работа

  Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій

  Я б хотів займатися організацією передплати і кур’єрської доставки періодичних і друкованих видань для задоволення потреб людей в отриманні і оновленні інформації, тому що, хто володіє інформацією, володіє світом В першу чергу я хочу обслуговувати юридичних осіб і приватних підприємців, звичайно хотілось би і фізичних осіб, але це не вигідно і не зручно Організацію цього процесу я збираюсь втілити через агентів-кур’єрів, які будуть збирати замовлення, займатися його доставкою і через них же буде доводитись інформація про фірму до споживача
 • Тип: Реферат

  Планування особистої роботи менеджера

  У повсякденному житті менеджер повинен виконувати безліч робіт, які визначаються функціональними обов’язками, зумовленими посадою, різними життєвими ситуаціями Це вимагає здійснення планування року, півріччя, місяця, тижня, дня Найскладніше розробляти план дня, що пов’язано з необхідністю врахування обсягу діяльності, яка підлягає виконанню, відповідно до плану досягнення життєвих цілей, заходів і робіт інших сфер життя люди-ни, непрогнозованих раніше ситуацій, що потребують часу, а також дефіци том часу
 • Тип: Контрольная работа

  Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

  Зараз в плануванні офісу з'явилася тенденція до організації відкритих офісів з робочими місцями, відокремленими тільки невисокими перегородками Щоб створити сприятливі умови для спілкування і командної роботи компанії, видаляють капітальні стіни Вивіски, символи і рухома реклама при плануванні офісу ще важливі, ніж для підприємства роздрібної торгівлі Наприклад, габарити і орієнтація робочих столів можуть вказувати на посаду або на рівень професіоналізму працівників, що знаходяться за ними
 • Тип: Реферат

  Планування праці

  Найважливішими задачами планування соціально-трудових показників в умовах ринкової економіки є забезпечення повної зайнятості трудових ресурсів, високої продуктивності праці, створення нормальних умов для роботи персоналу, підвищення рівня оплати праці, якості життя працівників
 • Тип: Курсовая работа

  Планування реалізації стратегії у ресторані "Декаданс Хаус" та заходи щодо підвищення його ефективності

  Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хочуть рухатися Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми
 • Тип: Курсовая работа

  Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

  На даний момент в Україні склалися такі обставини, за яких відбувається перехід від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання Тому, за таких умов, для прогресивного розвитку економіки потрібен чіткий план на майбутнє Так як підприємства відіграють першочергову роль у розвитку нашої економіки, то відповідно і правильно побудоване планування на будь-якому підприємстві внесе свою частку у розвиток держави в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці

  Давно вже відомо, що люди є центральною ланкою в системі управління Тому для всіх організацій – великих та малих, комерційних та не комерційних, промислових та діючих у галузі послуг – дуже велике значення має управління люльми Без людей немає організації Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своєї мети та вижити Безперечно, що управління трудовими ресурсами є одним з центральних аспектів теорії та практики управління Управління – це перш за все управління людьми
 • Тип: Реферат

  Платежные карточки в России. Расчет - Анализ финансового состояния предприятия

  Идею кредитной карточки первым выдвинул Эдуард Беллами в книге "Взгляд в прошлое", вышедшей в свет в 1888 г , а первые попытки практического внедрения картонных кредитных карточек были сделаны в США предприятиями розничной торговли и нефтяными компаниями еще в двадцатые годы Недолговечность картонных карточек заставила искать им замену, и десятилетием спустя начали появляться первые металлические, а затем и пластиковые карточки с тиснением Тиснение позволило частично автоматизировать процесс обслуживания этих карточек, поскольку с карточек можно было делать оттиски и переносить инфо
 • Тип: Доклад

  Платежные системы интернет

  Платёжные системы позволяют осуществлять практически мгновенный перевод денежных средств, анонимность и защищённость переводов Имеющиеся финансовые средства данной платёжной системы можно потратить на покупку товаров, сервисов или услуг в интернет - т е без вывода из системы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... 560