Работы в категории Менеджмент, страница 279, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Реферат

  Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

  1) Невідчутність Послуги неможливо побачити, спробувати на смак «Послуги - це речі, які можуть бути куплені або продані, але які не можна упустити собі на ногу» Результати послуг видні тільки після їх придбання (хімчистка, відвідування косметолога) Багато які з послуг невловимі, наприклад, послуги освітньої, культурної, розважальної сфери Споживач такої послуги після її придбання має у своєму розпорядженні знання, враженнями, відчуття Він не має речовинних доказів, а може опиратися лише на власні суб'єктивні подання
 • Тип: Реферат

  Особливості складання та оформлення актів

  Одним з видів документів, з якими в своїй діяльності часто стикаються організація і її кадрова служба, є акт У широкому сенсі акти — це узагальнювальне найменування документів, що мають правове значення і оформлених в установленому порядку Специфіка акту полягає в тому, що цей вид документа застосовується в різних системах документації (організаційно-розпорядливою, фінансово-бухгалтерською, проектно-конструкторською і ін )
 • Тип: Реферат

  Особливості стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємстві

  Актуальність теми Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, що відбувається на світовому ринку, має свій особливий вплив на сутність усіх економічних процесів на підприємстві Перехід української економіки до ринкових умов функціонування супроводжується зростаючим науково-технічним і технологічним відставанням від індустріально розвинених країн, але вітчизняний народно-господарчий комплекс має для розвитку достатній науковий і технічний потенціал Один із основних недоліків у розвитку інноваційної сфери підприємств полягає у відсутності ефективної методики управління зазначеними процесами,
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

  Назва моєї курсової роботи – ««Особливості управління в організаційних формуваннях АПК» Написання даної роботи пов’язане з тим, щоб краще систематизувати організаційні утворення в агропромисловому комплексі, а також виявити їхні основні напрямки діяльності в межах їх компетенції, дослідити види управління у організаційних формуваннях різноманітних форм власності
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості управління організацією

  З переходом агропромислових об'єктів господарювання України на ринкові відносини, між ними порушився інформаційний взаємозв'язок Інформація про обсяги виробництва, реалізації продукції, витрати, доходи, ціни, обслуговуючий персонал, зарплату, технологію, організацію управління в підприємстві є недоступною для багатьох виробничників та науковців і вважається комерційною таємницею, пізнання якої може призвести до втрати конкурентних переваг, спричинити негативні наслідки в розвитку економіки підприємства У зв'язку з цим виникає проблема управління сільськогосподарським підприємством в умовах зм
 • Тип: Реферат

  Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

  Грошові кошти, авансовані на придбання основного капіталу, називаються основними засобами У складі основного продуктивного капіталу розрізняються активна і пасивна частини Активна частина основного капіталу безпосередньо впливає на продукт, визначає масштаби його виробництва і рівень продуктивності праці працівників Пасивна частина основного капіталу охоплює будинку , спорудження , передатні пристрої і т п Розподіл основного капіталу на активній і пасивний у визначеній мері умовно і залежить від специфіки функцій, виконуваних галуззю
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

  Для дослідження була обрана тема «Особливості формування сучасних структур управління підприємством та її вдосконалення в умовах ринку», оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації І в широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості функціонування авіакомпаній

  по-третє, авіаційні компанії, маючи міжнародні мережі бронювання і резервування, виплачують туристським агентствам певну суму за кожне заброньоване в літаку місце, мотивуючи їх тим самим вибирати авіаперевезення
 • Тип: Реферат

  Особливості Японської системи менеджменту

  Менеджмент у Японії, як і в будь-якій іншій країні, відображає її історичні особливості, культуру і суспільну психологію Він безпосередньо пов'язаний із суспільно-економічним устроєм країни Японські методи управління в корені відмінні від європейських і американських Але це не означає, що японці управляють більш ефективно Японський менеджмент, заснований на колективізмі, мається на увазі використання морально-психологічних важелів впливу на особистість Насамперед, це почуття боргу перед колективом, що в японському менталітеті аналогічно почуттю сорому Зважаючи на те, що податкова система прац
 • Тип: Статья

  Остерегайтесь перегруженных менеджеров

  Менеджеры утверждают: чего им постоянно не хватает, так это времени Взгляните на них: они несутся с одной встречи на другую, постоянно проверяют электронную почту, решают «горящие» вопросы — то есть демонстрируют потрясающую активность, которая совершенно не оставляет времени на отдых Менеджеры полагают, что занимаются важными делами, но на самом деле буксуют на месте
 • Тип: Контрольная работа

  Осуществление инновационной деятельности в отрасли

  Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального
 • Тип: Статья

  От CIO к CEO и обратно

  Когда мне предложили написать статью о CIO, которые становятся CEO, я сначала с легкостью согласился Казалось бы, что может быть проще — я уже работал и CIO, и в качестве CEO, а диплом MBA писал как раз о сравнении стратегической значимости ИТ и роли CIO в западных и российских компаниях… Однако, обдумывая детали, вскоре понял, что это не так просто В самом деле, а зачем нужен такой переход? Зачем профессионалу в своей области менять профиль? И, собственно, почему CIO должен становиться обязательно CEO? А не CFO, HR-директором или кем-то еще?
 • Тип: Реферат

  От маркетинг-плана до отчета по И-маркетингу

  Интернет представляет собой совершенно новую среду с точки зрения решения маркетинговых задач, и не все приемы и методики обычной маркетинговой деятельности применимы в данной среде Для начала необходимо составить типовой маркетинг-план, а именно - перечень целей фирмы, маркетинговых стратегий и мероприятий по их выполнению на определенный период времени:
 • Тип: Реферат

  От новых технологий – к новым рынкам

  Реферат двух глав из книги Константинаса К Маркидеса и Пола А Героски «Искусство быть вторым» - М : «Вершина», 2006 Глава 2 "Происхождение радикальных инноваций" и глава 3 "От новых технологий - к новым рынкам"
 • Тип: Реферат

  От персональной агитации - к широкой пропаганде

  Не секрет, что во многих российских компаниях сегодня активно внедряются самые , новомодные HR-технологии или системы комплексного управления бизнесом, в том числе и автоматизированные Однако все еще часто встречаются случаи огорчительного игнорирования топ-менеджерами крупных компаний простых и действенных методов морального стимулирования сотрудников к повседневным трудовым свершениям В чем причина существующего положения: в незнании приемов мотивации, в недостатке собственной креативности или в уверенности, что наши люди готовы и на работе только за презренный металл? Так или иначе, резерв
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 560