Работы в категории Менеджмент, страница 230, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Отчет по практике

  Організація роботи служби автоматизованої обробки інформації

  Сумський завод "Центролит" заснований в 1966 році У 1994 році на підприємстві створено Відкрите акціонерне товариство "Центролит" (свідоцтво про державну реєстрацію № 2073 від 28 07 94 р , рішення Сумського міськвиконкому № 384 від 28 07 94 р)
 • Тип: Реферат

  Організація робочого місця керівника

  Організація робочого місця керівника залежить багато в чому від того, якою діяльністю він займається Праця керівника – це не тільки розумова робота Він в процесі роботи користується телефоном, факсом, модемом, розмножувальною технікою Його праця являє собою безліч різноманітних рухів, простих і складних, які, зазвичай, виконують однократно або багато разів, таких, що потребують уваги або автоматичних
 • Тип: Отчет по практике

  Організація робочого місця по обслуговуванню радіоелектронної апаратури

  НПП «ТЕЗ» входить до групи компаній НВО «ІТЕЛМА» Підприємство продовжує традиції заводу напівпровідникових приладів, створеного в 1946 році, є крупним виробничим об'єднанням з своїм інженерно-технічним центром
 • Тип: Контрольная работа

  Організація та її характеристики

  Організація є свідомо координованою соціальною системою з певними межами, функціонуючою на відносно постійній основі для досягнення загальних цілей або цілі Звичайно співвідноситься з поняттями структури, системи, управління Структура організації визначає, яким чином будуть розподілені задачі, хто докладає і кому, які формальні координуючі механізми і моделі взаємодії
 • Тип: Доклад

  Організація та впровадження діяльності комп'ютерного клубу

  Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м Іллінці вул Леніна 45 Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтернет і користування іграми Проектований клуб буде мати 10 потужних комп'ютерів, обладнаних 256-мегабайтовими відео картами, модемами
 • Тип: Контрольная работа

  Організація та нормування праці в операційному менеджменті

  У роботі розглянуті питання організації, планування та мотивації праці робітників промислового підприємства: поняття і значення наукової організації праці, організація та обслуговування робочих місць, методика планування трудових ресурсів
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та проведення наукових досліджень

  Науково-дослідний процес - це чітко організований комплекс дій, спрямований на отримання нових знань, що розкривають суть процесів і явищ у природі і суспільстві з метою використання їх у практичній діяльності людей
 • Тип: Контрольная работа

  Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву

  Робота з організації і проведення експертизи цінності документів повинна проводитись постійно діючою експертною комісією (ЕК), яка утворюється наказом керівника ОДПС з числа найбільш кваліфікованих працівників у складі не менше 3-х осіб (у т ч завідувач архіву)
 • Тип: Дипломная работа

  Організація управління персоналом підприємства

  В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління Назріла об’єктивна необхідність створити управлінський механізм, де б існувала реальна можливість обмеження стихійних чинників розвитку Тож осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму, - одне з найважливіших завдань науки управління
 • Тип: Курсовая работа

  Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

  Виробництво якісної продукції та розвиток національної економіки в цілому неможливі без розробки і прийняття відповідних стандартів та виконання достовірних вимірювань, що в свою чергу впливає на всі напрямки соціальної сфери – освіту, захист прав споживачів, охорону здоров’я, безпеку життя, відпочинок, захист довкілля
 • Тип: Реферат

  Організація як соціальне утворення

  В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи, називають підприємствами, товариствами, асоціаціями, об’єднаннями, тощо На практиці використовують терміни „фірма”, „корпорація” та інші Організації класифікуються за різними ознаками: способом та метою утворення, кількістю цілий, величиною, юридичним статусом, формам підприємництвами, характером адаптації до змін
 • Тип: Курсовая работа

  Організація ярмарок та аукціонів

  Виставки і ярмарки - це не просто форум або ринок Вони є незамінними помічниками кожного підприємця Значення виставок і ярмарків для експонента визначається насамперед можливістю безпосередньої комунікації з потенційними споживачами й покупцями, постачальниками й субпідрядниками, які зацікавлені в одержанні інформації й налагодженні зв'язків - відслідковувати ринкові тенденції й оцінити позицію свого підприємства на ринку, «сповістити про себе», обмінятися інформацією з фахівцями, - почерпнути раціональні ідеї в поводженні конкурентів і вивчити їхньому політикові, проаналізувати відгуки відві
 • Тип: Реферат

  Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

  Штатний персонал, що веде технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції, чи договору з органами з сертифікації систем якості, а також територіальними центрами стандартизації метрології і сертифікації (ДЦСМС) на проведення нагляду
 • Тип: Статья

  Организаторские способности современного руководителя

  Эффективное руководство предполагает, что люди совместно координируют ресурсы, определяют задачи, выдвигают и поддерживают идеи, планируют деятельность и т д Коллективная работа позволяет открыть большие новые возможности, коллективный подход — решать проблемы сообща Тем самым вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность, уменьшаются возможности для появления стрессовых ситуаций
 • Тип: Курсовая работа

  Организации и управление в них

  Менеджмент сегодня составляет основу предпринимательской деятельности, являясь одновременно и все более широко распространяющимся образом хозяйственного мышления, и целостной системой мероприятий.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... 560