Работы в категории Менеджмент, страница 229, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Організація надання послуг роздрібним торгівельним підприємством

  Актуальність теми Комерційна діяльність являє собою організацію і управління комерційними процесами та операціями пов’язаними з товарно-грошовим обігом Кінцевою метою комерційної діяльності є здійснення купівлі-продажу товарів, послуг і отримання прибутку В такому випадку об'єктом комерційної діяльності торгівельного підприємства є товари та послуги, що реалізуються
 • Тип: Реферат

  Організація оплати праці

  Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ Оскільки вона, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівника, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників, щоб підвищували ефективність виробництва, а відтак заробітна плата безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни
 • Тип: Курсовая работа

  Організація переговорів за моделлю У. Мастенбрука

  Модель ведення переговорів розроблялася У Мастенбруком протягом 10 років Роботу над моделлю він початків ще будучи консультантом по організаційному розвитку Багато хто з організаційних проблем є якоюсь мірою проблемами переговорними Організація являє собою єдність взаємозалежних підрозділів, кожне з яких має свої власні інтереси Будь-яке важливе рішення, що приймається в організації, дуже часто породжує спори між підрозділами, які беруть участь в його ухваленні Проблеми, пов'язані з виробленням стратегії, витратами, зайнятістю персоналу, бюджетом, владою, важливими проектами, розміщенням в пр
 • Тип: Реферат

  Організація праці

  Нормування праці – це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження і свої методи вивчення явищ виробничої діяльності людини Нормування праці – це економічна наука, пов’язана з іншими економічними, а також суспільними і біологічними науками Тому метод і порядок встановлення норм праці, обгрунтування їх рівня грунтується на законах економіки, математики, фізики, хімії, організації виробництва, філософії, фізіології і психології В більш загальному розумінні нормування праці – це встановлення конкретного виразу міри праці, тобто норми праці, які включають проектування трудового п
 • Тип: Реферат

  Організація праці

  Для раціональної організації суспільної праці важливе значення має розподіл робочої сили між галузями, об'єднаннями, підприємствами, забезпечення зайнятості населення і відтворення робочої сили, утворення і розвиток форм розподілу результатів праці Всі ці питання тісно пов'язані з дією в суспільстві виробничих відносин і економічних законів
 • Тип: Реферат

  Організація праці менеджера

  Управління з'явилося разом із людьми Там де хоча б дві людини об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети , виникало завдання координації їхніх спільних дій , розв'язання якого хтось із них повинний був брати на себе У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а інший - його підлеглим , виконавцем
 • Тип: Реферат

  Організація праці менеджера

  Для багатьох людей розподіл часу є проблемою Час рухається вперед Його не можна зупинити У менеджера час – це капітал Від того, як він уміє використовувати наданий час, залежить успіх на його робочому місці, у його області діяльності і на фірмі, де він є керівником
 • Тип: Реферат

  Організація праці менеджера

  Управлінська праця – це вид суспільної праці, основним завданням якого є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому Ефективність діяльності організації визначається багатьма факторами Одним з них є вміння менеджерів організовувати не тільки працю підлеглих, а й свою особисту працю Тому в сучасних умовах підвищується актуальність питань, пов'язаних з раціональною організацією праці менеджерів
 • Тип: Контрольная работа

  Організація праці менеджера

  Робочі місця службовців обладнанні письмовими столами і стільцями застарілої конструкції і недостатнім набором засобів оргтехніки Удосконалення організації їх праці передбачає оснащення 21 робочих місць столами спеціальної конструкції, обладнаних ящиками різного об’єму і відповідного характеру для зберігання в них документів Це дозволить спростити та прискорити пошук необхідних документів Одночасно збільшується набір засобів малої оргтехніки, яка спрощує кореспонденцію і закріплення документів Обчислити економічну ефективність заходів щодо удосконалення організації робочих місць
 • Тип: Контрольная работа

  Організація праці менеджера

  Використання робочого часу менеджера пов'язане з встановленим режимом роботи Невпорядкованість режиму праці призводить до довготривалого робочого дня менеджера (іноді 10 — 15 годин) Недопустимість такого положення визначає наука управління, яка встановлює взаємозв'язок між тривалістю робочого дня і інтенсивністю праці Збільшення тривалості робочого дня поєднується з пониженням рівня інтенсивності праці і навпаки
 • Тип: Курсовая работа

  Організація проектного аналізу господарської діяльності ВАТ "Бердичівський пивоварний завод"

  В Україні з усіх галузей харчової промисловості пивоварна промисловість є останнім часом однієї з найбільш благополучних Проте швидке відновлення колишніх обсягів виробництва за рахунок власних коштів на більшості пивоварних заводів буде неможливо, тому що недостача оборотних коштів, неплатежі роблять практично нездійсненною задачу технічного переоснащення виробництва Наявні в розпорядженні вітчизняних підприємств прибутки мінімум у 2-3 рази менше потреби в оборотних коштах Крім того, за роки падіння обсягів виробництва на багатьох пивоварних заводах відбулося перепрофілювання виробничих поту
 • Тип: Курсовая работа

  Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами у загальнодоступному закладі ресторанного господарства

  Тема даної курсової роботи - "Аналіз організації процесу обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства" У ході роботи було описано, організацію і обслуговування офіціантами в закладі швидкого харчування, проаналізовано технологію робіт Отже, основна мета - докладне вивчення технології обслуговування споживачів у закладі ресторанного господарства Для досягнення поставленої мети ставиться ряд задач, зв'язаних з поетапним вивченням процесу організації обслуговування Об’єктом дослідження є технологія обслуговування та її аналіз
 • Тип: Контрольная работа

  Організація роботи менеджера

  П'ятий етап: необхідно здійснити контроль співставленням розрахованих на другому етапі витрат часу на виконання планових робіт з фондом робочого часу Якщо спостерігається перевищення потрібних витрат часу над фондом планового періоду, необхідно переглянути перелік планових робіт
 • Тип: Курсовая работа

  Організація роботи на ринку

  Ринок – суб'єкт господарювання, створений на відведеному за рішенням міської ради земельній ділянці й зареєстрований у встановленому законом порядку, з метою надання послуг і створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, які складаються залежно від попиту та пропозицій
 • Тип: Контрольная работа

  Організація роботи підприємства

  Використання цих законів дозволяє спланувати і підтримувати ритмічну роботу виробничих підрозділів підприємства, тобто роботу у формі раціональної організації виробничих процесів, при якій процеси виготовлення окремих деталей, комплектів деталей і виконання окремих замовлень програми поєднуються по наперед певному плану Це поєднання і забезпечує ритмічну роботу як безперервне відновлення всього виробничого процесу одночасно у всіх виробничих підрозділах і на кожному робочому місці в строгій відповідності з плановою пропорційністю, технологічною прямоточностью і економічною обґрунтованою надій
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... 560