Работы в категории Менеджмент, страница 223, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Оперативный менеджмент

  В системе управления современным предприятием подсистема оперативного управления производством (ОУП) выделяется на основе единства задач оперативного обеспечения ритмичного производственного процесса при рациональном использовании ресурсов Оперативным оно называется потому, что охватывает круг задач, решаемых по обеспечению функционирования производства в короткие планово-учетные периоды
 • Тип: Курсовая работа

  Операційна діяльність підприємства

  Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій Основна його ціль полягає в розробці й застосуванні максимально ефективних методів й інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією й послугами
 • Тип: Дипломная работа

  Операційна система підприємства

  Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) – одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам)
 • Тип: Курсовая работа

  Операційний консалтинг

  Оточення постійно ставить перед людиною безліч проблем, але якщо, окрім того, ви ще пов’язані із сферою бізнесу, то автоматично отримуєте додаткові проблеми і досить серйозні Як усе це вирішити найкращим чином - джерело постійного головного болю
 • Тип: Реферат

  Операційний менеджмент

  Економічний розвиток суспільства на сьогодні, - показник, що характеризує стан суспільства, стан освіти, науки, культури та всіх галузей людського життя, що певним чином пов’язані з розвитком та прогресом Адже головним вимірником чи показником вищезазначеного розвитку і є успішне функціонування галузей суспільного життя, що тісно пов’язані з економікою та відображають економічну діяльність держави Структура економіки в України є досить складною, адже новітня економіка, як стверджують економісти, логісти та аналітики, це економіка знань, а отже,- структура її це не лише виробництво, випуск про
 • Тип: Контрольная работа

  Операційний менеджмент

  Операції – це процес, метод або ряд дій, головним чином практичного характеру Виходячи з цього визначення операції є невід'ємним атрибутом будь-якого виду людської діяльності, якому властива організованість і продуктивність Звідси можна зробити висновок, що всі організаційні функції є операції і що будь-яка управлінська діяльність містить у собі операційний менеджмент
 • Тип: Курсовая работа

  Операційний менеджмент казино

  Коли і де з'явилися азартні ігри, сказати важко Зате про їх походження існує безліч переказів, легенд і домислів Ймовірно, азартна гра бере початок від поєдинків в силі і спритності, в яких учасники і глядачі (уболівальники) укладали парі щодо результатів Ті ж, у кого не вистачало сили і спритності взяти участь в таких змаганнях, знайшли утіху в інших іграх Із стародавньої історії відомі розповіді про те, як на суперечку підкидали кістку в повітря – якою стороною вона впаде на землю Звідси, мабуть, виникли кістки (кубики), на відміну від яких зовсім недавнім винаходом є гральні карти (не рані
 • Тип: Контрольная работа

  Операційний менеджмент підприємства

  Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) — одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам)
 • Тип: Реферат

  Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

  Операційний менеджмент порівняно нова наука Раніше у вищих навчальних закладах ця дисципліна вивчалася під назвою «Організація та управління виробництвом» Вона розглядала основні принципи та підходи до управління виробництвом в умовах централізованої економіки У наш час задачі, які стоять перед підприємством, змінилися Раніше основною задачею було виконання плану будь-якою ціною, а тепер – виготовлення та розподіл продукції відповідно до потреб ринку У зв’язку із цим зростає значення таких аспектів діяльності підприємства, як прогнозування, управління запасами, використання сучасних методів п
 • Тип: Контрольная работа

  Операционная стратегия

  Операционная стратегия сложно взаимозависима со всеми остальными стратегиями основных подсистем организации, представляющих собой элементы её внутренней деятельности А кроме этого, стратегия развития производства связана множеством внешних факторов
 • Тип: Реферат

  Операционный бенчмаркетинг

  В процессе консультирования наших клиентов мы часто слышали о необходимости анализа конкурентов Но на сегодняшний день мы не знаем ни одной отечественной организации, где формализована и четко прописана процедура анализа конкурентов А без этого невозможна ни функция стратегического планирования, ни маркетинговая функция Сегодня мы представляем операционный бенчмаркинг - важный инструмент детального анализа конкурентов
 • Тип: Учебное пособие

  Операционный менеджмент

  3 Формулировка моделей и связей между целями и переменны ми Разрабатывается формализованное представление ситуации — модель Большинство моделей, представленных в этой книге, содержит одну и более переменных Переменная — это измеряемое количество, которое может меняться или которое есть пред мет изменения
 • Тип: Учебное пособие

  Операционный менеджмент (планирование, управление запасами, управление проектами)

  Агрегатное планирование связано с определением количеств и времени производства в среднесрочные периоды, в основном, от трех до восемнадцати месяцев Операционные менеджеры пытаются определить наилучший путь, чтобы встретить прогнозируемый спрос, регулируя скорость производства, уровень трудовых затрат, уровни запасов, сверхурочную работу, скорости субподрядных работ и ряд других поддающихся контролю переменных
 • Тип: Курсовая работа

  Оперирующая производственная система на предприятии машиностроения

  С переходом к рыночной экономике требования к организации и планированию производства изменились Главной целью становится удовлетворение покупательского спроса в полном объеме и в установленные сроки В то же время страны с рыночной экономикой накопили огромные знания в области управления производством Интенсивность накопленных знаний особенно возросло с развитием информационной науки и технических средств использования ее результатов, что нашло отражение в научной дисциплине, как производственный менеджмент
 • Тип: Курсовая работа

  Описание моделей всеобщего управления качеством фирмы

  Проблема качества, и, следовательно, конкурентоспособности является определяющей в промышленном развитии стран мира Она имеет глобальный характер, так как, с одной стороны, определяет многие аспекты экономической и социальной политики стран, а с другой – касается интересов всех их граждан, выступающих в роли потребителей На предприятиях стремятся создать систему качества, которая обеспечивает достижение поставленных целей
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... 560