Работы в категории Менеджмент, страница 13, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Менеджмент • Тип: Курсовая работа

  Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

  Асортимент молочної продукції, що випускається під цим брендом, досить широкий - це як традиційні продукти (сметана, молоко, кефір, ряжанка, питні та густі йогурти, глазуровані сирки, сир і сирні маси), так і унікальні для ринку позиції, такі як торти сирні і сирки на мармеладі  
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз експортно-імпортних операцій виробника

  Метою випускної роботи є розробка основних методологічних та організаційних основ використання експортно-імпортних операцій на підприємствах, їх вдосконалення в умовах розвитку ринкової економіки в Україні, пошук шляхів удосконалення методів управління підприємством, яке працює в сфері виробництва
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

  Метою дипломної роботи є аналіз ефективності управління персоналом, виявлення необхідності проведення організаційних змін і рекомендації з удосконалення управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка»
 • Тип: Реферат

  Аналіз загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній

  Рішення про те, яку стратегію вибрати, має прийматися на підставі оцінки внутрішнього і зовнішнього середовища компанії, отриманої в результаті дослідження У протилежному випадку отримана стратегія може виявитися нежиттєздатною
 • Тип: Реферат

  Аналіз зовнішнього середовища в стратегічному менеджменті

  Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідків
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"

  Сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динаміки і невизначеності Здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі й інших сферах життєдіяльності Організації повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін у навколишньому середовищі і ефективно на них реагувати З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі організації генерують зміни у зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, обладнання, те
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз зовнішнього середовища підприємства

  Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності Більш того, у все зростаючому числі випадків – це умова виживання і розвитку Підприємства повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін в довкіллі і ефективно на них реагувати З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі підприємства генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, напри
 • Тип: Отчет по практике

  Аналіз керівництва на підприємстві

  Основна мета практики – це закріплення теоретичних знань по курсу «Менеджмент», набуття практичних навиків у сфері управління конкретним підприємством, проведення економічного аналізу, розробці перспективних напрямків фінансово-господарської діяльності ОК «Силур», дослідження кадрової політики, кадрового потенціалу підприємства та особливості проведення Спартакіади серед працівників
 • Тип: Отчет по практике

  Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)

  Досвід різних регіонів України свідчить, що найбільших успіхів у ресурсному потенціалі досягають ті регіони, які досить активно використовують сучасні методики в галузі менеджменту на довгостроковій програмно-цільовій основі Та, для цього потрібні не тільки підготовленні фахівці, а також значні зусилля по створенню управлінських структур, у завдання яких входить аналіз, планування навчання та контроль за людськими ресурсами в регіоні
 • Тип: Реферат

  Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

  Найбільш інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення об’ємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

  У сучасних умовах господарювання для підприємств стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом продукції У зв'язку з цим актуальності набуває удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

  Управління праці та соціального захисту населення районної, державної адміністрації (далі – управління) – структурний підрозділ районної державної адміністрації, що утворюється відповідно її головою, є підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації та управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації
 • Тип: Реферат

  Аналіз плинності кадрів на виробництві

  Здійснення основної діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б конкурентоспроможною на вітчизняних та зарубіжних ринках, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження концепції просування товарів на зарубіжні ринки, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом
 • Тип: Реферат

  Аналіз процедур управління

  Ринковий механізм господарювання, заснований на вільному підприємництві та конкуренції, постійній зміні зовнішніх і внутрішніх факторів в управлінні виробництвом, боротьбі за ефективні ринки збуту, вимагає від сучасного менеджера постійного оволодівання новими знаннями та вміння користуватися ними в практиці управління Важливу частину цього арсеналу, як показує світовий досвід, представляє наука менеджменту, т е наука управляти
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз ринку роздрібної торгівлі

  Обсяг роздрібного товарообігу України, за даними Державного комітету статистики, в 2007 році склав 91,9 млрд грн , що в порівняльних цінах на 23% більше обсягу минулого року Питома вага оптової та роздрібної торгівлі у ВВП протягом 2003-2007 рр коливається в межах 11-12%, що є другим результатом після промисловості Однак, цей показник є дещо нижчим, ніж у таких країн, як Російська Федерація (19-20%), Польща (18-19%), США (15-16%) та Великобританія (14%)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 560