Работы в категории Международные отношения, страница 91, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

  Із закінченням соціалістичної епохи у Центрально-Східній Європі відкрилась можливість трансформації централізованої планової економіки в ринкову, а також політичної і економічної інтеграції Центрально-Східної і Західної Європи Аналіз взаємоузгодженості перехідного та інтеграційного процесів, що стали стратегічно важливими для подальшого успішного розвитку країн цього регіону; інституційні рамки європейської інтеграції цих країн і здійснюється в запропонованій роботі
 • Тип: Реферат

  Особливості економічної моделі США

  Незважаючи на загальний для всіх ринкових економік механізм функціонування, заснований на домінуванні приватної власності, співвідношенні попиту і пропозиції та дії сил конкуренції, економічний і соціальний розвиток будь-якої країни багато в чому визначається набором характерних рис, які формують специфіку тієї чи іншої ринкової моделі Це і співвідношення ринку з державним регулюванням, і стан підприємницького клімату в країні, і панівний характер ставлення громадян до праці, і багато інших чинників, пов'язані з історією і традиціями держави Досвід показує, що в сукупності ці фактори можуть ві
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

  Актуальність теми Останні десятиліття лідером у світовій економіці залишаються США Економіка США характеризується високою динамічністю розвитку Хоч Сполучені Штати, як і всі країни з ринковою економікою не позбавлені впливу економічного циклу, їх економічний розвиток відносно більшою стабільністю порівняно з деякими іншими країнами І незважаючи на те, що економічна складова їхнього лідерства вже не настільки значна, як колись американська економіка все-таки є головним стабілізатором і локомотивом світової економіки На сучасному етапі лідерство США у світовій економіці забезпечується головним
 • Тип: Статья

  Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

  Зовнішня торгівля – невід'ємна складова діяльності підприємств, вона є своєрідним індикатором їх розвитку На сьогоднішній день зовнішня торгівля залишається однією з найбільш динамічних сфер світового господарства Зовнішня торгівля як вид діяльності надає можливість різним країнам продемонструвати свої переваги; за цих умов споживачі мають великий вибір товарів, ціна та якість яких варіюється Міжнародну торгівлю зазвичай можна розглянути як вид взаємовідносин між країнами, що являє собою обмін товарів та послуг між різними державами, зокрема, між товаровиробниками та споживачами Більшість кра
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

  Стратегічний курс України у зовнішній політиці на ХХІ ст спрямований на подальше входження в європейський економічний і політичний простір Ураховуючи нетривну політичну стабільність, недостатній рівень розвитку економіки і соціальної сфери інтеграцію до центральноєвропейських регіональних структур можна вважати проміжним етапом входження у Європу
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості зовнішньоекономічної торгівлі

  При розробці товарної політики особлива увага приділяється питанням упаковки, у якій товар буде продаватися на іноземних ринках Упаковка – це оболонка, у якій міститься товар Вона включає тару, етикетку, вкладиш та маркірування і залежно від цілей товарної та комунікаційної політики виконує такі функції:
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості конфліктів на початку ХХІ ст. Можливості їх врегулювання

  Актуальність теми За підрахунками інститутів, що займаються питаннями воєнної історії, з часу закінчення другої світової війни було тільки двадцять шість днів абсолютного миру Аналіз конфліктів за ці роки свідчить про збільшення кількості міжнародних збройних конфліктів, які при сформованих умовах взаємозв'язку і взаємозалежності держав і різних регіонів, здатні до швидкої ескалації, перетворення у великомасштабні війни з усіма їхніми трагічними наслідками
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості національної економіки Тунісу

  Найбільш повне уявлення про групи країн у міжнародній економіці дають дані найбільших міжнародних організацій світу – ООН, МВФ і Світового банку Оцінка їх трохи відрізняється, тому що ці організації мають різну кількість країн-учасниць(ООН – 185, МВФ – 182, Світовий банк – 181 країна), а міжнародні організації спостерігають за економікою тільки своїх країн-членів
 • Тип: Реферат

  Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

  Кінець 20 ст ознаменувався подіями надзвичайної історичної ваги, які кардинальним чином змінили весь подальший розвиток історії багатьох народів, в першу чергу європейських Розвал Радянського Союзу та Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії, роз'єднання Чехословаччини і об'єднання Німеччини, розпад таких структур, як Варшавський Договір і Рада Економічної Взаємодопомоги, переінакшили політичну карту Європи, спричинили до появи на ній нових держав, народи яких розпочали активне входження в західноєвропейське та світове співтовариство, надолужуючи те, що було втрачено протягом століть
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості процесу розширення НАТО на схід

  Процес адаптації НАТО тут розуміється ширше, ніж розробка та реалізація політики прийняття в Альянс держав Центральної та Східної Європи Цей процес визначається в кількох вимірах: теоретично-концептуальному, що виявляється у дебатах із приводу реформування союзу; політичному, що поєднує зовнішньополітичні дії зацікавлених держав у процесі розширення; військово-силовому, що визначає адаптацію силового компоненту НАТО до нових завдань Альянсу; структурному, в якому розглядається архітектура партнерства, принципи взаємодії НАТО з іншими глобальними та регіональними міжнародними організаціями Проц
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

  Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження на ринку простого товарного виробництва у формі обігу лихварського капіталу до широкого розвитку ринку позикових капіталів на загальному ринку (об'єкт угоди — наданий у позику грошовий капітал на основі співвідношення попиту і пропозиції на цей товар і ставки позикового (кредитного) відсотка) Найрозвиненішим можна вважати ринок капіталів США Він вирізняється розгалуженістю, наявністю могутньої кредитної системи і розвиненого ринку цінних паперів, високим рівнем нагромадження грошового капіталу, широкою інтернаціоналізацією
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості розвитку українсько-німецького співробітництва

  Актуальність дослідження Українсько-німецькі відносини посідають важливе місце у національній історії двох країн та загальноєвропейському історичному процесі Федеративна Республіка Німеччина, одна з найбільш економічно розвинених країн світу, є головним торговельним та інвестиційним європейським партнером України, завдяки чому створено надійний фундамент двосторонньої взаємодії
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

  Збільшення обсягів міжнародної торгівлі зафіксовано у всіх країнах, які вступили до СОТ Йдеться про, так би мовити, загальні переваги СОТ Вони поєднується також із раціональним використанням ресурсів, що, як правило, розміщуються у найпродуктивніших секторах економіки Держава в цілому сприятиме розміщенню ресурсів саме у конкурентоспроможних на міжнародних ринках галузях Під упливом нових торговельних можливостей та конкуренції з-за кордону зростатиме економічна активність Виробництво матиме ширший доступ до імпортованих ресурсів і виготовлятиме з них кінцевий продукт Внаслідок цього товари, в
 • Тип: Реферат

  Особливості функціонування єврорегіонів України

  В останні роки транскордонному співробітництву України із сусідніми державами надається багато уваги, що підтверджується як на найвищому державному рівні, так і на регіональному Про це свідчить не тільки практика чотирьох діючих єврорегіонів, а й прийнята законодавча база, матеріали конференцій, форумів тощо Через декілька років із приєднанням держав Центрально-Східної Європи до Євросоюзу Україна матиме спільний кордон з Європейським Союзом
 • Тип: Курсовая работа

  Особые экономические зоны

  В соответствии с документами международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 г), под особой зоной (или "зоной-франко") понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории (принцип "таможенной экстерриториальности") и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению Иными словами, особая экономическая зона - это часть территории страны с особым действующим режимом Выражающее этот режим специальное законодательство, кото
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 159