Работы в категории Международные отношения, страница 55, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Контрольная работа

  Міжнародний поділ факторів виробництва

  В економіці фактори виробництва - це все те, що, бере участь у виробничому процесі, створює товари та послуги Економісти початку XIX в говорили звичайно про три фактори виробництва - землю, працю і капітал Помітимо, що серед факторів немає головних і другорядних Участь кожного з них однаково необхідний, і усі вони доповнюють один одного у виробничому процесі Зрозуміло, що земля, праця і капітал - це деякі узагальнення, агреговані фактори виробництва
 • Тип: Реферат

  Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

  Для того, щоб визначити місце Ізраїлю в системі міжнародних економічних відносин, необхідно вивчити різні сфери участі країни в міжнародних процесах Логічно почати з найбільш відчутної області зовнішньоекономічної співпраці – міжнародної торгівлі Нас цікавить об'єм міжнародної торгівлі Ізраїлю, тенденції її розвитку останніми роками і найбільш значущі статті експорту країни
 • Тип: Реферат

  Міжнародний рух капіталу

  Зародження і становлення світового господарства — це процес розвитку і поглиблення різнобічних відносин між народами, націями і державами Сутність його полягає в усуспільненні праці та виробництва на національному і міжнародному рівнях Рушійними силами в цьому процесі є зростання та удосконалення продуктивних сил, прогрес науки, техніки і технології, зміна форм матеріального виробництва
 • Тип: Дипломная работа

  Міжнародний тероризм

  Проблема боротьби з тероризмом на сьогоднішній день є однією з найактуальніших Підтвердженням цьому є те, що питання боротьби з тероризмом було винесено на порядок денний саміту ООН, який відбувся 14-17 вересня 2005 р [4] Підставою для такого рішення були трагічні події, що сталися 11 вересня 2001 р в США, у жовтні 2002 р Москві на мюзиклі “Норд-Ост”, у березні 2004 р в Іспанії, у вересні 2004 р у Беслані, в липні 2005 р в лондонському метро і постійні теракти в Ізраїлі
 • Тип: Реферат

  Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

  Однієї з найбільш актуальних і обговорюваних проблем світового порядку в останні роки стала проблема міжнародного тероризму, а також діяльності держав і міжнародного співтовариства по боротьбі з ним Міжнародний тероризм - це не нове явище Багато країн, у тому числі сусідня Росія, зіштовхнулися із цим злом набагато раніше трагічних подій у США 11 вересня 2001 р Однак саме терористичні акти в американських містах стали своєрідним вододілом у новітній історії людства
 • Тип: Контрольная работа

  міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

  Розрахунок майбутньої вартості представляє собою процес «нарощення» коштів або компаундинування (компаундинг) Визначення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень є оберненим процесом до «нарощення» і називається дисконтуванням В процесі розрахунку використовують норму прибутку на грошовому ринку і її називають ставкою дисконту
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

  Однією з найпоширеніших міжнародних посередницьких послуг комерційних банків є факторинг Уперше він виник у США наприкінці XIX ст , згодом став застосовуватися в промислово розвинутих країнах Західної Європи Особливо поширився у практиці комерційних банків в останні 25—30 років
 • Тип: Курсовая работа

  Мінерально-сировинні ресурси Південної Африки

  Африка самий спекотний континент Землі Вона майже симетрично розташована по дві сторони екватора Цей материк - другий по площі і висоті над рівнем моря (після Азії) і четвертий по чисельності населення Там знайдені самі древні останки людини Є всі підстави думати, що саме Африка була "колискою людини", які розселилися з її приекваторіальних лісів по інших континентах Африка лежить між двох океанів: Атлантичним на заході, Індійським на сході, близько стикаючись на півночі з Європою і на північному сході - з Азією До складу регіону входять 55 країн
 • Тип: Курсовая работа

  Місце і роль США у світовому господарстві

  Настання 21 ст можна представити як звичайний перебіг часу, але в житті цивілізації цей період займає особливе місце Саме до цього рубежу людство підійшло з такими досягненнями, протиріччями і проблемами, що не стільки роз'єднують народи і держави, скільки поєднують їх у різноманітному, неоднорідному, взаємозалежному світі І якщо вирішення сучасних глобальних проблем неможливо без участі всіх народів землі, то вирішення проблем усередині кожної країни виявляється недосяжним без активної ролі держави
 • Тип: Курсовая работа

  Місце Великобританії у світовій економіці

  Великобританія є могутньою торговельною державою, що входить до п’ятірки країн золотого трильйону Ця країна є також членом «Великої вісімки» країн світу, Великобританія входить до 10 країн-лідерів за рівнем ВВП, посідаючи 5 місце і поступаючись лише США, Китаю, Японії і Німеччині Рівень ВВП Великобританії становить $2,345 млрд дол За рівнем ВВП на душу населення ця країна займає 12 місце, поступаючись Люксембургу, Норвегії, Катару, Ісландії, Швейцарії, Данії, Ірландії, США, Швеції, Нідерландам, Фінляндії, обсяг ВВП на душу нас становить 39213 дол на 1чол У 2001-2003 році темпи зростання ВВП кр
 • Тип: Курсовая работа

  Місце національної економіки в системі світового господарства

  В наш час, мабуть, ніхто не буде стверджувати, що будь-яка країна може розвиватися без нормальних зовнішньоекономічних зв'язків Як відомо, найголовнішою проблемою людського суспільства є найбільш повне задоволення потреб людей при обмежених ресурсах Тим часом необмежне зростання потреб в ході історичного процесу - непорушний факт і найзагальніший закон В більшості країн світу неможливо за умовами, а також по ресурсах з позицій економічної доцільності робити все В той же час коло потреб населення швидко росте, збільшується, кількість потрібних нам матеріальних і духовних благ, послуг Нормальне
 • Тип: Статья

  Місце України в світових рейтингах

  Постановка проблеми В останні десятиріччя світ дізнався про найцікавіші міжнародні зіставлення людського і природного капіталів Особливо актуалізується питання рейтингового статусу для нових незалежних держав, котрі прокладають власні шляхи інтеграції до світової спільноти, маючи можливість орієнтуватись у досягнутій результативності свого поступу порівняно з іншими країнами
 • Тип: Доклад

  Маастрихтські та копенгагенські критерії членства в ЄС

  Маастрихтська угода або Маастрихтський Трактат (формально, Угода про утворення Європейського Союзу), також відомий, як Угода (Договір) про Європейський Союз (Договір про ЄС, ДЄС), була підписана 7 лютого 1992 року в місті Маастрихт (Нідерланди) між членами Європейська спільнота і вступила в силу 1 листопада 1993 Це призвело до утворення Європейського Союзу Угода була результатом окремих консультацій стосовно політичного і валютного союзів
 • Тип: Реферат

  Макроекономічні критерії членства в Європейському Співтоваристві

  Останні три десятиріччя кінця ХХ початку ХХІ сс характеризуються значними змінами світогосподарських зв’язків, прискоренням глобалізаційних процесів, інтеграцією практично всіх сфер життя суспільства, прогресуючою науково-технічною революцією у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій, ефективністю нових форм економічних відносин У сучасній міжнародній економіці глобалізація робить усі країни залежними від світових ринків товарів, капіталів і послуг, звідки їхній відтворювальний процес, який дедалі менше залежить від національних умов, отримує як стимули, так і шоки, що змінюють його
 • Тип: Контрольная работа

  Макроэкономические показатели стран Америки, Европы и Азии

  В США в эти годы характерен узкий диапазон колебаний розничных цен, наблюдается тенденция к их снижению, т е инфляция остается под контролем Уровень инфляции типичен для многих промышленно развитых стран
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 159