Работы в категории Международные отношения, страница 54, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Міжнароднае становішча Рэспублікі Беларусь

  Пасля Другой сусветнай вайны сфарміраваўся геапалітычны падзел свету на тры вялікія групы краін: развітыя капіталістычныя дзяржавы (Заходняя Еўропа, ЗША, Японія), краіны сацыялістычнай садружнасці на чале з СССР і краіны «трэцяга свету» (Азія, Афрыка, Лацінская Амерыка), якія не адыгрывалі прыкметнай ролі ў міжнародным жыцці
 • Тип: Шпаргалка

  Міжнародне приватне право

  2 До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншо­му владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо Інше не встановлено законом
 • Тип: Реферат

  Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

  Співробітництво держав у галузі боротьби з міжнародним тероризмом, із незаконним захопленням цивільних повітряних суден, незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (характеристика міжнародних конвенцій, що регулюють відносини у цій сфері)
 • Тип: Реферат

  Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

  У 1933 р японці продовжували свою агресію у Китаї Упродовж січня було захоплено важливий гірський перевал Шаньхай-гуань, а в березні - частину провінції Жехе та внутрішню Монголію 31 травня 1933 р Гоміньдан підписав з Японією угоду про створення демілітаризованої зони у провінції Хебей Японія отримала низку привілеїв у Північному Китаї
 • Тип: Реферат

  Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

  Із закінченням холодної війни радикально змінилася роль Африки в міжнародних відносинах Переставши бути ареною конфронтації Сходу й Заходу, цей регіон втратив своє стратегічне значення в системі зовнішньополітичних координат провідних держав, а досвід їх політичного й економічного співробітництва з африканськими країнами піддався критичній переоцінці У міжнародний політичний лексикон міцно ввійшло поняття «афропесимізм», що підкріплювалося й підкріплюється багатьма серйозними аргументами Джерелом «афропесимізму» стало насамперед тяжке економічне становище переважної більшості країн регіону Сь
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародний інвестиційний процес

  Актуальність роботи пояснюється появою в Україні сприятливих умов для інвестиційних вкладень у виробництво й відсутністю достатнього досвіду регулювання інвестиційного процесу Виняткову роль у створенні сприятливого інвестиційного клімату відіграє держава, яка повинна підпорядкувати єдиній меті поточні завдання, фактори і потенціал, обмежуючи або стимулюючи у певні періоди розвиток окремих видів діяльності, галузей, регіонів Важливим аспектом формування інвестиційного клімату є законодавче узгодження національних правових актів у інвестиційній сфері з міжнародними щодо захисту прав власності
 • Тип: Реферат

  Міжнародний валютний фонд

  Особливе місце серед міжнародних валютно-кредитних інститутів в системі ООН займає Міжнародний валютний фонд (МВФ) МВФ був заснований на міжнародній валютно-фінансовій конференції 1-22 червня 1944р в Бреттон-Вудсі Його створення було направлено на відновлення економіки країн, що постраждали в ході Другої світової війни, забезпечення відносної валютної стабільності в світі та розширення ринків
 • Тип: Реферат

  Міжнародний договір

  Сьогодні, коли більшість держав прагне до інтеграції у світове товарно-грошове співтовариство, врегульована зовнішньоекономічна діяльність і налагоджені міжнародні відносини мають велике значення для ефективного економічного розвитку Основною формою зовнішньоекономічних відносин є зовнішньоекономічний договір (контракт) Порядок укладання й особливості зовнішньоекономічних договорів в Україні встановлено ст ст 377–389 ГК України, законами України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р № 959-ХІІ, "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 р № 190
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

  У світовій економіці останнім часом чіткою домінантою у сфері регулювання фінансових взаємовідносин стала боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму Відмивання грошей вже вийшло за рамки окремих країн чи регіонів, набувши глобального значення За оцінками експертів щорічно у світі в законний фінансовий обіг вливається від 150 до 500 мільярдів доларів США, набутих злочинним шляхом Найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки в країнах із перехідною економікою
 • Тип: Реферат

  Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

  Великий внесок у проблеми регулювання соціально-трудових відносин внесла Міжнародна організація праці Основними методами регулювання соціально-трудових відносин є: по-перше, прийняття міжнародних трудових норм; конвенції і рекомендації і контроль за їх виконанням; по-друге, надання допомоги країнам у рішенні соціально-трудових проблем; по-третє, проведення досліджень і публікування по соціально-трудовим проблемам
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародний контракт

  Міжнародне економічне співробітництво в сучасних умовах є великим стимулом розвитку світової економіки Зовнішня торгівля всіх країн збільшується значно скоріше на відміну їх сукупного національного продукту Зараз неможливо уявити країну, народне господарство якої розвивалось би без її участі в світовому господарчому обміні; від ступеню інтеграції економіки в міжнародний розподіл праці залежить рівень промислового та сільськогосподарчого виробництва Активізація зовнішньоекономічних зв’язків стала однією з головних вимог функціонування економічного комплексу країн на сучасному етапі - із залуче
 • Тип: Реферат

  Міжнародний кредит у світовій економіці

  Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків Кредиторами і позичальниками виступають приватні підприємства (банки, фірми), державні установи, уряди, міжнародні та регіональні валютно-кредитні і фінансові організації Об'єктивною основою розвитку міжнародного кредиту стали вихід виробництва за національні межі, посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків Інтенсифікація світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного поділу праці об
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

  Інтернаціоналізація світового господарства зумовила нові детермінанти економічного розвитку, динамізацію конкурентного середовища, певне ускладнення соціально-культурного середовища, що, у свою чергу, сформувало нові світові пріоритети маркетингу (рис 1)
 • Тип: Реферат

  Міжнародний паблік рілейшнз

  Світовий досвід показує, що державним органам для просування своїх послуг та підвищення їх авторитету також необхідна професійна ПР-допомога – процес комунікації з навколишнім середовищем Прикладом цього є той факт, що одним з клієнтів агентства Adell Saatchі&Saatchі у Великобританії є Британська армія, а рекламне агентство D'Arcy в усьому світі працює з Австралійською туристичною асоціацією, у Великобританії активно співробітничає з міністерством транспорту, в Іспанії - з міністерством охорони здоров'я В Україні зміни почалися досить недавно (найвідомішою є діяльність з питань інформування г
 • Тип: Реферат

  Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

  Міжнародна спеціалізація виробництва — це форма міжнародного поділу праці, за якої зосередження однорідного виробництва у світі відбувається на основі прогресуючої диференціації виробничих процесів між різними країнами та їх суб'єктами Іншими словами, відбувається зосередження виробництва одних видів продукції в одних країнах (або на підприємствах одних країн), а інших видів продукції — в інших країнах (чи на їх підприємствах)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 159