Работы в категории Международные отношения, страница 52, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Курсовая работа

  Міжнародні контракти: сутність структура види

  Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілому Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання різних країн Для них важливим є знання особливостей комерційних операцій та правил укладання різних видів міжнародних контрактів Саме від цих знань залежить успіх зовнішньоекономічних операцій купівлі-продажу, експортно-імпортних операцій, операцій реекспорту та реімпорту, операцій зустрічної торгівлі тощо
 • Тип: Шпаргалка

  Міжнародні конфлікти

  Конфлікт- це багатогранне поняття та явище, яке є незаперечним та невід`ємним від людського соціуму, адже вся його історія пов`язана із динамікою наростання та спадання конфліктної напруги на протязі розвитку людства
 • Тип: Реферат

  Міжнародні міграційно-трудові відносини як об'єкт міжнародно-правового регулювання

  Сучасне міжнародне право є дуже об’ємним і складним комплексом історичних, доктринальних, юридичних і практичних положень, що характеризують, регулюють, коментують і в цілому визначають міжнародно-правові відносини у світовому співтоваристві Ці відносини стають усе більш різноманітними, різнобічними, і це, у свою чергу, розширює та ускладнює міжнародне право [6, с 3]
 • Тип: Реферат

  Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

  В сучасних умовах все більше поширюються відносно нові форми міжнародних економічних відносин — міжнародні науково-технічні відносини Під ними розуміють відносини з приводу обміну результатами науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), спільного проведення країнами, підприємствами чи організаціями НДДКР з подальшим сумісним чи роздільним використанням їх результатів; спільного розроблення і використання науково-технічних нормативів, вимог і стандартів; обміну загальною науково-технічною, маркетинговою інформацією [б, с 100] Формами їх прояву є:
 • Тип: Дипломная работа

  Міжнародні організації та регулювання світової торгівлі

  Як відомо, система господарчих зв’язків між національними економіками різних країн, яка заснована на міжнародному розподілі праці, має назву міжнародних економічних зв’язків Вони знаходять своє конкретне вираження в інтернаціональному обміні продукцією та послугами Головною формою міжнародних відносин являється міжнародна торгівля товарами та послугами Отже, пануюче місце в цій системі і сьогодні займає міжнародна торгівля, яка складає близько 2/3 вартості всіх трансграничних економічних потоків
 • Тип: Дипломная работа

  Міжнародні податкові угоди в сфері усунення міжнародного подвійного оподаткування

  Актуальність теми дослідження Кардинальні зміни, які відбуваються в зовнішній політиці України та її економічному співробітництві, спрямовані на інтегрування в світове господарство і розвиток взаємовигідної співпраці на міждержавному рівні І на цьому рівні важливим завданням є створення нової податкової системи України А це вимагає розроблення цілого ряду спеціальних питань у сфері міжнародного оподаткування Пріоритетне місце в сфері податкового співробітництва займає специфічне явище міжнародних відносин – міжнародне подвійне оподаткування
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародні розрахунки за допомогою акредитиву

  У сучасних умовах гроші є невід'ємним атрибутом господарського життя Тому всі угоди, пов'язані з поставками матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками Розрахунки являють собою систему організації й регулювання платежів по грошових вимогах і зобов'язанням Розрахунки можуть приймати як наявну, так і безготівкову форму
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

  Середовище міжнародного ринку включає безліч різних аспектів - економічних, організаційних, правових Дане середовище корінним чином відрізняється від умов господарювання, в яких звикли оперувати суб'єкти підприємництва Ефективність економічної діяльності в даному зовнішньому середовищі в першу чергу вимагає чіткого уявлення про правові рамки, в яких вона здійснюється, і ясного усвідомлення того, що практично єдиним інструментом регулювання взаємостосунків між учасниками зовнішньоекономічних угод є відповідна правова система, побудована і на національних і на міжнародних джерелах Метою регулят
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародні фінанси

  Валютне котирування — визначення курсів іноземних валют відповідно до законодавчих норм, що діють, і практики, що склалася Котирування валют проводять державні (національні) або найбільші комерційні банки Котирування проводиться прямим або непрямим способом При прямому методі котирування, прийнятому всіма країнами, окрім Англії, курс грошової одиниці іноземної валюти виражається в деякій кількості одиниць національної валюти Непряме котирування іноземних валют практикується в Англії, де за одиницю береться фунт стерлінгів і виражається в деякій кількості іноземної валюти
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародні фінансові організації та їх роль

  Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері Їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає Сьогодні практично всі держави світу - від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, - сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій
 • Тип: Дипломная работа

  Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

  Міжнародні та регіональні фінансово-кредитні організації – це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) Останній сьогодні є головною установою Групи Світового банку Штаб-квартири організацій розташовані у Вашингтоні Вказані установи було засновано на Міжнародній валютно-фінансовій конференції, яка відбулася у 1944 р у Бреттон-Вудсі (США) СРСР та Україна хоча і брали участь у конференції, але не ратифікували угоди про МВФ та МБРР і
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародна валютна ліквідність

  Під міжнародною валютною ліквідністю розуміють сукупність усіх джерел фінансування та кредитування світового платіжного обороту, до яких належать валютні резерви, золоті запаси, міждержавні кредити, міжнародний ринок позичкових капіталів, сукупність різних джерел фінансування та кредитування зовнішньої торгівлі Показники міжнародної ліквідності кожної країни прискіпливо вивчаються та аналізуються фінансистами, економістами і політиками, а тому уряди приділяють велику увагу публікації та розповсюдженню відповідної інформації
 • Тип: Реферат

  Міжнародна глобалізація

  Актуальність дослідження зумовлена потребами соціальної практики в Україні, зокрема необхідністю реформування суспільного життя за доби глобальних трансформацій На цьому шляху наша держава вирішує політичні, економічні, соціальні, культурні, національні, екологічні та інші проблеми
 • Тип: Реферат

  Міжнародна економіка

  Міжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання фінансових ресурсів країнами-учасниками для рішення визначених задач в області розвитку світової економіки Цими задачами можуть бути:
 • Тип: Реферат

  Міжнародна економіка

  Платіжний баланс - це макроекономічна модель, яка характеризує зовнішньоекономічне становище держави та відображає економічні стосунки національної економіки з економіками держав світу Таку модель складають з метою розробки та запровадження обґрунтованої зовнішньоекономічної та валютної політики країни, аналізування та прогнозування тенденцій розвитку товарного та фінансового ринків, одержання різноманітних порівняльних даних, оцінювання умов торгівлі На підставі фактичних даних про стан платіжного балансу міжнародні фінансові установи, зокрема Міжнародний валютний фонд, приймають рішення про
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 159