Работы в категории Международные отношения, страница 5, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Курсовая работа

  Американо-японские экономические противоречия конца ХХ в.

  Когда в 1979 г американский востоковед Эзра Вогель опубликовал свою книгу «Япония – номер один Уроки для Америки», никто не предполагал, что она надолго станет бестселлером как в США, так и в Японии Ее успех объясняется тем, что она, более чем какое-либо другое исследование, поколебала устоявшееся представление о преимуществе западной модели общественного развития над восточной Написанная в период «холодной войны», эта книга побудила интеллектуалов по обе стороны Тихого океана по-новому взглянуть на проблему мирового лидерства1
 • Тип: Реферат

  Американская стратегия сдерживания на примере стран Ближнего Востока

  Новые глобальные вызовы международной безопасности и ответы на них постепенно приводят к пересмотру политических концепций прошлого, попытке формирования подходов и теорий, адекватных новой среде Такой процесс создает ряд критических гипотез, трансформирующих ключевые элементы прежней структуры Это прежде всего связано со смещением угрозы глобальной безопасности с биполярного уровня на многополярный, причем особое внимание уделяется региону Ближнего Востока, что в определенной степени обусловлено так называемым «постсентябрьским синдромом» в американской политике Отныне американская политичес
 • Тип: Научная работа

  Аналіз демографічної ситуації в Канаді

  Згідно Канадської статистичної служби, населення країни станом на березень 2009 р становило приблизно 33,5 млн чол , 8 млн з яких франкомовні В основному приріст населення відбувається за рахунок імміграції Хоча основну економічну віддачу від імміграції приносять незалежні квалифіковані іммігранти, половина всіх в'їзджаючих в країну підпадає під програму возз'єднання сімей Не дивлячись на велику площу, приблизно ¾ населення Канади проживає в районі 160 км від границі з США Подібна пропорція існує і в міських зонах, сконцентрованих в коридорі Квебек-Віндзор (а саме міські агломерації Торонто-Г
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки

  Згідно показника абсолютного приросту, можемо стверджувати, що з 2000р , 2004-2007 рр експорт товару з України зростав З 2000 по 2004 рр він збільшився на 18094,3 млн дол США; в 2004-2005 рр – на 1562,3 млн дол США; в 2005-2006 рр – на 4137,1 млн дол США; а в 2006-2007 рр зростає на 10930,8 млн дол США
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз зовнішньої торгівлі України послугами

  Сьогодні міжнародна торгівля послугами набуває все більшого значення і стає предметом уваги з боку провідних спеціалістів світу У багатьох країнах торгівля послугами займає значне місце в обсязі міжнародної торгівлі Це викликано науково-технічним прогресом у сфері матеріального виробництва, поглибленням міжнародного поділу праці і ростом соціально-економічних потреб багатьох країн Функціонування ринку послуг в сучасних умовах є дуже важливим і актуальним Отже метою даної курсової роботи є вивчення закономірностей, особливостей, тенденцій
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Іспанії

  У перше післявоєнне десятиліття економічна політика проводилася під знаком соціального ринкового господарства з метою з'єднати конкуренцію, приватну ініціативу з соціальним прогресом, забезпеченим продуктивністю економіки
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

  - англосаксонську неоліберальну модель (США, Великобританія, Ірлан-дія, Нова Зеландія), яка характеризується повним пануванням в економіці при-ватної власності окремих осіб, підприємств, фірм, банків, великих компаній, серйозним демонтажем ролі держави в економіці й мінімально необхідним втручанням її в господарські процеси Економічний розрахунок повністю ґрун-тується на цінах вільного ринку і факторів виробництва Соціальна безпека лю-дей досягається самоорганізацією учасників ринку;
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

  - англосаксонську неоліберальну модель (США, Великобританія, Ірландія, Нова Зеландія), яка характеризується повним пануванням в економіці приватної власності окремих осіб, підприємств, фірм, банків, великих компаній, серйозним демонтажем ролі держави в економіці й мінімально необхідним втручанням її в господарські процеси Економічний розрахунок повністю ґрунтується на цінах вільного ринку і факторів виробництва Соціальна безпека людей досягається самоорганізацією учасників ринку;
 • Тип: Реферат

  Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

  Вивчення коштів належить до основних задач економічного аналізу Достатньо сказати, що за рахунок прискорення оборотності коштів, зайнятих у зовнішній торгівлі України, лише за один день із зовнішньоторгового обороту країни можна вивільнити сотні мільйонів гривень
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

  Лізинг охопив весь світ в середині — кінці 70-х років У цей період почала налагоджуватися загальносвітова статистика проведення лізингових операцій Найбільшу активність в цій справі проявила компанія London Financial Global Leasing Report Протягом багатьох років тут акумулюється інформація про національні лізингові ринки, перш за все по 50 найбільшим На основі цих даних формуються і накопичуються зведення про континентальні і світові об'єми лізингового бізнесу
 • Тип: Реферат

  Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

  Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

  Актуальність проблеми Світовий валютний ринок – це специфічно оформлений механізм, що обслуговує та регулює міжнародну систему валютних операцій на основі попиту та пропозиції Торгівля валютою стала на сьогодні одним із найпопулярніших видів діяльності: щоденно оборот світового валютного ринку сягає 2 трлн доларів США Приблизно 80% всіх операцій складають спекулятивні операції, тобто ті, що мають за мету отримання спекулятивного прибутку
 • Тип: Реферат

  Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

  Економічна інтеграція на сьогодні є одним з найважливіших критеріїв розвитку країн та їхнього співробітництва Тому у моїй роботі, зосереджено увагу на детальному вивченні теорій економічної інтеграції та можливості їх застосування при інтеграції України з ЄЕП
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

  Комплексна практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем
 • Тип: Курсовая работа

  Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

  Світове споживання міцного алкоголю - 2 млрд дал (або $270 млрд) на рік За обсягами лідирує горілка: на аквавіту припадає близько 400 млн дал - понад 20% світового ринку Але в грошах частка горілки скромніша: близько $45 млрд на рік (трохи більш ніж 16% ринку) Динамічний розвиток горілчаного ринку визначає актуальність дослідження економічної доцільності зовнішньоторговельної угоди по експорту горілки з України
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 159