Работы в категории Международные отношения, страница 49, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Контрольная работа

  Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

  Принципова відмінність від традиційного кредитування – кредитні ресурси не направляються на рахунок клієнта, а надається можливість «мінусового» залишку на рахунку Рішення по наданню овердрафту клієнтові приймається кредитним комітетом банку Режим овердрафту припускає можливість у межах встановленого операційного часу здійснювати платежі в національній валюті Усі надходження на розрахунковий рахунок автоматично йдуть на погашення заборгованості по овердрафту Банк нараховує відсотки в щоденному режимі за станом заборгованості на певний час доби У договорі овердрафту має бути зафіксований точни
 • Тип: Реферат

  Корпоративні стратегії глобальної діяльності

  Як правило, міжнародні компанії використовують стратегію зростання, тобто розглядають кожну країну або регіон як новий ринок, ставлячи за мету збільшення обсягів продажу та прибутків У процесі виходу на нові ринки міжнародна корпорація стикається з необхідністю зробити вибір па користь глобальної інтеграції чи високої швидкості реакції на цих ринках В першому випадку головна компанія використовує стандартні централізовані процедури у структурних підрозділах, в другому - надає їм відносну автономію
 • Тип: Учебное пособие

  Коррупция в нефтедобывающих странах

  Данное учебное пособие является первым пособием по спецкур­су "Макроэкономическая политика стран, богатых сырьевыми ресур­сами", который изучают студенты выпускного курса на факультете "Мировая Экономика и Международные Отношения" Казахского Экономического Университета им Т Рыскулова В нем рассматрива­ется зависимость между эксплуатацией природных ресурсов и нали­чием коррумпированной экономики на примере некоторых стран, бо­гатых нефтью (Нигерия, Индонезия, Венесуэла); определяется место коррупции с точки зрения новой институциональной теории; выявля­ются прогнозные сцена
 • Тип: Курсовая работа

  Косовська проблема в міжнародних відносинах

  Поняття вороги в Косово має не видуманий характер Люди різних національностей, різного віросповідання, які жили на сусідніх вулицях чи селах, знали один-одного з дитинства, разом ходили до школи, вважались раніше завжди бажаними гостями, разом відмічали свята… через деякий проміжок часу стали найзапеклішими ворогами Дозволили втянути себе у кругообіг братовбивчої війни, тим, хто інакше свої амбіції проявити не зміг
 • Тип: Контрольная работа

  Кредит во внешнеэкономической деятельности

  Коммерческий кредит может предоставляться по двум направлениям: 1) экспортером импортеру — в форме рассрочки платежа за проданный товар; 2) импортером экспортеру — в виде покупательских авансов или авансов в форме задатка Строго говоря, к фирменным кредитам следовало бы относить лишь те, которые осуществляются за счет собственных средств фирм Но довольно часто по линии коммерческого кредитования привлекаются и заемные средства Тем самым размываются границы между различными формами кредитования (в данном случае между коммерческим и банковским кредитованием), особенно если речь идет о средне-,
 • Тип: Реферат

  Кредитный портфель

  В настоящих условиях, в связи с переходом к рынку и децентрализацией экономики повышаются риски коммерческих банков. Риск повышается в связи с разукрупнением кредитных учреждений и их коммерциализацией.
 • Тип: Контрольная работа

  Кредитование в международной торговле

  Международное кредитование возникло на раннем этапе капиталистического способа производства и стало одним из способов первоначального накопления капитала Объективной основой появления и развития международного кредитования стали: развитие НТР, интернационализация процесса производства, усиление межстрановых хозяйственных связей на базе специализации и кооперации Крупных масштабов операции в рамках международных кредитных отношений достигли в конце XIX — начале XX вв Возникнув позднее международной торговли и первоначально выступая лишь как инструмент ее финансирования, международное кредитова
 • Тип: Реферат

  Кредитование во внешнеторговой деятельности

  В последние годы во внешней торговле России существенно возросло значение кредита, т е предоставление заемных средств в денежной или товарной форме на условиях срочности, возвратности и платности для осуществления внешнеторговых сделок или для содействия экспорту и импорту товаров
 • Тип: Реферат

  Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

  Основними кредиторами на сучасному етапі є міжнародні й регіональні валютно-фінансові організації До них належить Європейський банк реконструк­ції та розвитку, який здійснює Програму мікрокредитування в Україні для малих і середніх приватних підприємств
 • Тип: Реферат

  Кризис 1998 года. Кризис США 2007

  Российская Федерация относится к типу стран с так называемым «зарождающимся» рынком, что явилось причиной ее высокой уязвимости в ходе мирового кризиса Исследование причин и последствий кризиса 1998 года является актуальным для сложившейся в России обстановки ввиду зависимости социально-политических явлений от курса экономических реформ и преобразований
 • Тип: Реферат

  Кризис в отнощениях России и Японии

  “Вид Урупа, как вообще и всех Курильских островов, весьма дик и безлюден, все они го­ристы” Такими их увидел и описал в 1807 году командир тендера «Авось» мичман Г Давыдов Именно такими, вероятно, представлялись острова ар­хипелага, протянувшегося от Камчат­ки до Японии, и первым русским мо­реплавателям и землепроходцам, посе­щавшим Курилы в XVIII — начале XIX столетия Те самые Курилы, которые вновь за­ставили говорить о себе в последнее время в связи с известным вопросом о «северных территориях», то есть пре­тензиями Японии на четыре южных ос­трова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и
 • Тип: Реферат

  Кризис в России и в Швейцарии

  Уже больше полугода кризис оказывает значительное влияние на экономику России и всего мира Под его воздействием сильно изменилась реальность, многим пришлось пересмотреть устоявшиеся правила и стратегии Одна из наиболее пострадавших отраслей – недвижимость : падение рыночных цен, отсутствие спроса и сделок, кризис аренды, заморозка строек Вызван кризис длительным отрывом финансовой системы от реального сектора экономики Только 2 процента финансовых операций в мире были связаны с обслуживанием производства товаров и услуг, остальные 98 процентов операций были в сущности вертуальными Последстви
 • Тип: Курсовая работа

  Крупнейшие кредитные рынки (США, Япония, Великобритания, ФРГ, Франция) в системе мирового рынка кредитных и финансовых ресурсов

  Результатом либерализации в финансовой сфере и основным признаком глобализации мировой экономики является международное движение капитала, организационно значительная часть, которого осуществляется в рамках международного кредитного рынка
 • Тип: Реферат

  Крупнейшие месторождение нефти. Месторождение Аль-Гавар

  Нефтяное месторождение — совокупность залежей нефти на определенной территории Обычно занимает несколько сотен километров, для добычи используются нефтяные скважины, которые строятся в процессе бурения
 • Тип: Реферат

  Крушение Польши

  1 сентября 1939 г немецко-фашистские войска, заранее сосредоточенные на германо-польской границе, напали на Польшу Началась длительная и кровопролитная вторая мировая война Первой жертвой мирового пожара стала Польша
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 159