Работы в категории Международные отношения, страница 38, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Дипломная работа

  Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"

  Дипломна робота на тему «Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості» (на прикладі рибопереробного підприємства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ КОМПАНІЯ "БАСТІОН", м Дніпропетровськ) – на 120 с , 26 рис , 9 табл , 107 джерел літератури, 6 додатків на 53 с
 • Тип: Реферат

  Зовнішньоекономічна політика США

  Зовнішня політика США після закінчення Першої світової війни базувалась на солідній економічній і військовій могутності і мала на меті утвердити лідерство США у післявоєнному світі Це вело до експансіоністських кроків з їх боку, до підкорення світових ринків США виступали в ролі арбітра при вирішенні складних міжнародних проблем (репараційні платежі на Версальській конференції) Післявоєнні роки були роками утвердження США як провідної держави світу Ситуація для цього була досить сприятлива Одні конкуренти розгромлені, інші – ослаблені
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішньополітичні доктрини США і країни пострадянського простору: ретроспективний аналіз

  Концептування, розвиток і еволюція зовнішньополітичних доктрин й стратегій США відбувалися відповідно до їхнього територіального розширення, зростання економічного і військового потенціалу та поширення впливу Вашингтона на країни та території, які творили й творять оборонний вал їхніх стратегічних, політичних і торговельно-економічних інтересів
 • Тип: Дипломная работа

  Зовнішньополітичні пріоритети Ніколя Саркозі

  Президентські вибори, які відбулися у квітні-травні 2007 року, привели на вищий державний пост представника правлячої більшості, лідера правого політичного об'єднання «Союз за народний рух» Ніколя Саркозі Незважаючи на тривале перебування у вищих ешелонах влади (міністр бюджету, міністр комунікацій, голова МВС), під час виборчої кампанії Н Саркозі вдалося створити образ політичного діяча нового покоління, який виступав за всебічне реформування як внутрішньої, так і зовнішньої політики країни Виборці побачили в ньому молодого, енергійного керівника, який приведе країну до нових звершень, перет
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішньоторговельна угода

  Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілому.
 • Тип: Контрольная работа

  Зовнішня і міжнародна торговельна політика

  Міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва.
 • Тип: Реферат

  Зовнішня економічна діяльність

  На думку ряду спеціалістів, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 p Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня політика Італії в пост біполярний період

  У постбіполярний період в офіційних документах Італія все частіше заперечує традиційну пасивність своєї зовнішньої політики і декларує «власний внесок у світову політику», активність і самостійність у цій царині і вихід з фарватеру політики НАТО та ЄС Фігурують у документах та виступах державних посадовців такі нові ідеологеми, як «універсалізм італійського зразка», «глобальне бачення» Італії, яка проголошує себе «активним учасником процесів глобального виміру»
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня політика Канади у постбіполярний період

  Канадська зовнішня політика не має давніх традицій Формально вона отримала право на самостійне ведення зовнішньополітичної діяльност лише у 1931 році за актом британського парламенту, так званому Вестмінстерському статуту До того часу ця діяльність здійснювалась через Лондон Фактично ж активну зовнішню політику Канада стала здійснювати після Другої світової війни
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня політика Росії

  Тема місця Росії у світовій політиці не втрачає своєї актуальності у сучасному сьогоденні Актуальність обраної теми полягає у поставанні питання про роль Російської Федерації у світовому співтоваристві, яка постійно зростає завдяки високим позиціям Росії у світовому масштабі РФ має багато передумов вважатися однією з найвпливовіших країн світу Саме тому питання про її місце у світовій політиці є цікавим та корисним для розглядання
 • Тип: Реферат

  Зовнішня політика сучасної Росії

  Зовнішня політика держави належить, як відомо, до однієї з найскладніших сфер діяльності Але так само, як у випадку з внутрішньою політикою, ефективність цієї діяльності у величезній мірі залежить від її реалістичності, цілеспрямованості і послідовності Всі ці характеристики значною мірою закладаються вже на етапі вироблення теорії політики, що приймає в кінцевому рахунку форму доктрин, концепцій, конкретних програм і т д
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня політика США у пост біполярний період

  В основі зовнішньополітичної лінії Ірану лежить побоювання на предмет того, що країна може опинитися в оточенні ворожих сил Для таких підозр існують вагомі докази: держави Перської затоки розмістили на своїй території американські війська і дискримінують шиїтські громади у себе вдома; Пакистан провокує прикордонні інциденти і підтримує антиіранський режим в Афганістані; деякі колишні радянські середньоазійські республіки дозволили американцям відкрити у себе військові бази Найнебезпечнішими для Ірану є Сполучені Штати, які намагаються використовувати ту своїх стартегічних інтересах Середню Аз
 • Тип: Реферат

  Зовнішня торгівля Румунії

  Румунія розташована у південно-східній Європі На півночі і сході межує з Республікою Молдова (450 км) і Україною (169 км), на північному заході - з Угорщиною (443 км), на південному заході з Сербією (476 км), на півдні - з Болгарією (608 км, межа — Дунай) На південному сході омивається Чорним морем На півдні і сході річкові долини, на південному заході територію Румунії займають Східні і Південні Карпати і Семигородська височина, до яких прилягають із заходу Паннонська, з півдня - Волоська низовини, зі сходу Молдавська і Добрузька височини Румунія лежить на межі Центральної і Східної Європи т
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня торгівля України та її місце в системі світових господарських зв’язків

  Міжнародна торгівля була історично першою і до певного часу головною сферою міжнародних економічних відносин Лише наприкінці ХХ століття провідну роль в системі міжнародної економіки почали відігравати різноманітні форми фінансових операцій, але значення міжнародної торгівлі і тепер надзвичайно суттєве, і полягає в тому, що підґрунтям міжнародної торгівлі є важливі чинники та доцільність міжнародного обміну товарами та послугами
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

  Утвердження державної незалежності України започаткувало її фактичний вихід на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин Кардинальні зміни в геополітичному становищі України, що від­булися після здобуття нею незалежності, та ситуаційні особливості сучасного стану трансформаційних процесів в економіці істотно підвищили роль зовнішньоекономічних від­носин у розвитку країни Посилення цього чинника об'єктивно диктується здійснюваними ринковими перетвореннями, які формують якісно нові засади подальшого економічного та соціального розвитку країни Україна тільки входить в систему св
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 159