Работы в категории Международные отношения, страница 37, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Значение вступления в ВТО для России

  Реальное развитие международной торговли все более отчетливо проявляет, что глобализация и интернационализация мировых экономических процессов одним из своих последствий имеет постепенное размывание грани между пограничным и внутренним регулированием международного экономического обмена Одновременно развивается своеобразная унификация правил и норм регулирования международного обмена товарами и услугами На этой основе формируется современная международная торговая система, организующим центром которой постепенно становится ВТО Интересы России требуют, чтобы она завершила свою роль наблюдателя
 • Тип: Курсовая работа

  Значение транспорта в мировом хозяйстве

  Транспорт – одно из общих условий производства Осуществляя перевозки внутри предприятий, между предприятиями, районами и странами, транспорт влияет на масштабы общественного производства и темпы его роста
 • Тип: Курсовая работа

  Значення транснаціональних корпорацій для розвитку сільськогосподарської галузі

  У послабленні міждержавних бар'єрів на шляху руху товарів, послуг, чинників виробництва, методів управління все більшу роль у процесі розвитку промисловості відіграють зовнішньоекономічні відносини Це стосується експортно-імпортних операцій, міжнародного інвестування, кооперації та співпраці Одним з елементів розширення сфери зовнішньоекономічної діяльності підприємств є формування транснаціональних корпорацій (ТНК), які стали основною рушійною силою розвитку світового господарства
 • Тип: Реферат

  Зовнішньоекономічні зв'язки Росії

  Однією з відмінних особливостей світового господарства другої половини XX століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ) Відбувається розширення і поглиблення економічних відносин між країнами, групами країн, економічними угрупованнями, окремими фірмами та організаціями Удосконалюється і перебудовується механізм реалізації МЕВ Ці процеси проявляються в поглибленні міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації фінансово-економічних зв'язків, глобалізації світового господарства, збільшенні відкритості національних економік, їх взаємно доповнення і зближенні, розвитку і з
 • Тип: Реферат

  Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

  Важливою складовою зовнішньоекономічних відносин України є зовнішньоекономічна діяльність регіонів України, яка відкриває для країни великі перспективи на різних світових ринках Одним із красномовних прикладів цього є економічне співробітництво України з країнами Близького Сходу
 • Тип: Реферат

  Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

  Зовнішньоекономічні зв’язки – це міжнародні економічні і торгово-політичні відносини, в сферу яких входять обмін товарами, роботами, послугами, спеціалізація та кооперація виробництва, науково-технічне співробітництво, надання економічного і технічного сприяння, створення спільних підприємств та інші форми економічного співробітництва
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

  Актуальність теми На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства Як наслідок, відбувається зростання рівнів інтегрованості різних галузей економіки та окремих підприємств різних країн
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

  Японія – одна з найбільш високорозвинених країн світу, що займає друге місце в світі по економічній потужності На неї доводиться близько 7% світового ВВП На наш погляд, це пояснюється не стільки численністю населення (126 млн чоловік в 2006 р ), скільки високим рівнем розвитку Її економічний потенціал дорівнює 61% американського, але| за показниками виробництва на душу населення вона перевищує американський рівень На Японію доводиться 70% сукупного продукту Східної Азії, її ВВП, підраховані на базі поточних валютних курсів, в чотири рази перевищує ВВП Китаю Вона досягла високого рівня технічн
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

  Предметом курсової роботи є - дослідження зовнішньоекономічних операцій експорту та імпорту товарів між українськими та французськими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника) на протязі 2007 року та кінця 2008 року (після вступу України в СОТ у 2008 році)
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

  Предметом курсової роботи є дослідження зовнішньоекономічних операцій експорту та імпорту товарів між українськими та французськими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії) на протязі 2007 року та кінця 2008 року (після вступу України в СОТ у 2008 році)
 • Тип: Учебное пособие

  Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

  • прямі експортно-імпортні операції, що використовуються при продажу та закупівлі промислової сировини на основі довгострокових контрактів; при експорті дорогого та габаритного обладнання; при експорті стандартного обладнання через закордонні філії; при закупівлі сільськогосподарських товарів у фермерів; при державному продажу та закупівлі Прямі зв'язки дають низку переваг: більш тісні контакти з контрагентом; краще знання кон'юнктури ринку; швидше просування своїх виробничих потужностей до потреб споживача;
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

  Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість
 • Тип: Дипломная работа

  Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

  Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-господарської, організаційно-економічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін продукцією в матеріально-речовій формі та має місце як на території України, так і за її межами
 • Тип: Контрольная работа

  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

  Теорія відносної переваги Д Рікардо - Р Торренса Р Торренс у "Нарисах про зовнішню торгівлю зерном" (1815 p ), а також Д Рікардо в дослідженні "Початок політичної економії й оподаткування" (1817 р ) виводять класичну теорію з безвиході Вони показують, у яких межах можливий та бажаний обмін між двома країнами, виділяючи критерії міжнародної спеціалізації В інтересах кожної країни - спеціалізуватися на виробництві, в якому вона має найбільшу перевагу або найменшу слабкість і для якого відносна вигода є найбільшою, їхні міркування знайшли своє відображення в так званому принц
 • Тип: Дипломная работа

  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства та її роль у розвитку національної економіки

  Становлення в Україні ринкових відносин вимагає нового економічного мислення, зовсім інших підходів до керування економікою, освоєння сучасної теорії виробничо-комерційної і зовнішньоекономічної діяльності А для цього необхідно добре знати як внутрішній, так і зовнішній ринки, їхню інфраструктуру, закономірності функціонування, а також причини, що обумовлюють той чи інший стан ринку
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 159