Работы в категории Международные отношения, страница 35, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Контрольная работа

  Економіка зарубіжних країн

  Кожна з двох з половиною сотень країн світу має своє неповторне обличчя, відрізняється від інших за політичними, економічними, демографічними, культурними й іншими ознаками Різноманітність світу за національним складом, соціально-культурними особливостями збагачує його як спільну систему Проте окремі країни можна згрупувати за деякими важливими спільними характеристиками Це навіть і необхідно для здійснення наукового аналізу як світової економіки в цілому, так і економіки окремої країни
 • Тип: Курсовая работа

  Економіка сучасної Греції

  Економіка Греції в докризовий період істотно відрізнялася від нинішньої Господарське зростання в 2000-і роки було досить значним, що дозволило країні відповідати т з "Маастрихстським стандартам" і вступити в Європейський Союз До того ж, показник зростання грецької економіки з 1994 виявив прискорення на 3 2% в рік і перевищував середню норму, досягнуту ЄС У 2000 ВВП збільшив показники на 4 1% залишаючись, таким чином, вище середнього показника ЄС Рівень інфляції так само був невеликий і складав 3 2% в 2000 і 3 4% в 2001 роках, зростання промислового виробництва також було істотним Пр
 • Тип: Курсовая работа

  Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

  Актуальність теми В даний час з'явилися реальні перспективи створення дійсно відкритої економіки в нашій країні, її ефективної інтеграції у світове господарство Активне використання зовнішньоекономічного фактора сприяє подоланню негативних процесів в економіці і подальшому розвитку ринкових відносин
 • Тип: Контрольная работа

  Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

  База оподаткування податком на додану вартість при експортуванні товарів (робіт, послуг) обчислюється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами) До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником податків Згідно з п 6 2 ст 6 Закону про ПДВ операції з продажу товарів
 • Тип: Реферат

  Економічна інтеграці в АТР

  Інтеграція - це особливий етап у процесі інтернаціоналізації господарського життя, що веде до створення нової якості - цілісності відособленого господарського комплексу декількох держав (однорідний, внутрішньозлитий господарський механізм)
 • Тип: Дипломная работа

  Економічна інтеграція Північної Америки (друга половина ХХ ст.)

  Актуальність Сполучені Штати Америки – найбільший торговельно-економічний партнер, найближчий політичний і військовий союзник Канади і Мексики Асиметрія потенціалів сильним чином позначається на всій державній діяльності Канади і Мексики, у тому числі й на їх зовнішній політиці
 • Тип: Реферат

  Економічна діяльність ООН

  Ідея створення системи колективної безпеки, ефективнішої, ніж Ліга Націй, виникла ще під час війни 26 серпня 1941 р у знаменитому документі, укладеному Черчіллем та Рузвельтом і названому Атлантичною хартією, передбачалося “запровадження загальної безпеки, створюваної на ширших засадах ” Йшлося не про те, щоб просто відновити Лігу Націй у чистому вигляді Її фіаско було очевидне, і психологічні наслідки її відновлення були б катастрофічні Тому й виникла ідея створення нової організації “Об’єднані нації” – назва, запропонована Ф  Д  Рузвельтом Вперше вона прозвучала під час Другої світової війни
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

  Головною умовою проведення зовнішньоекономічної операції є її ефективність В сучасних умовах поняття ефективності зовнішньоекономічної діяльності має комплексний і багатоаспектний характер Воно може виражатись за допомогою різноманітних економічних показників, більшість яких демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічних зв'язків При цьому варто враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки сприяють забезпеченню оптимальних розмірів виробництва окремих видів товарів, упровадженню світових досягнень в області науки техніки, отриманню необхідної сировини і матеріалів, розширенню номенклатур
 • Тип: Реферат

  Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

  Як потужний фактор розвитку національного господарства окремих країн та міжнародної економіки в цілому, вона складається із зустрічних потоків – експорту та імпорту і характеризується торговельним сальдо та торговельним оборотом
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна та політична характеристика Польщі як стратегічного партнера України

  Відновлення внутрішнього економічного зростання - єдина мета, на як повинно бути зорієнтовано регулювання розвитку зовнішнього сектору економіки України, що вимагає вжитку цілеспрямованих заходів політичних реформ, зокрема у сфері сприяння експорту, політики обмінного курсу та сприяння іноземним інвестиціям
 • Тип: Контрольная работа

  Економічна та торгово-політична роль митного збору

  Митні збори існували ще за часів, що передували створенню централізованої держави Тоді вони мали в основному фіскальний характер, оскільки їх основна мета полягала у поповненні скарбниці У подальшому розвитку суспільства значення митних зборів як інструмента ризику зменшується, а зростає їх роль як ефективного засобу здійснення торгової політики Однак фіскальна функція митного збору зберігається Нині частка надходжень від стягування митних зборів у прибутковій частині бюджету становить у розвинених країнах близько 10-20%, а в тих, що розвиваються, - ще більше
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна характеристика країн Африки

  До африканського регіону належать 54 країни, серед яких 52 мають власну державність Більшість з них невеликі за розмірами та з недостатньою природною матеріальною базою для саморозвитку В Африці нараховується 62 країни, що розвиваються, більша їх частина (38) відноситься до найбідніших і слаборозвинених країн Тропічної Африки або Африки південніше Сахари Лише п'ять країн можна вважати великими та середніми (Нігерія, Єгипет, Ефіопія, Заїр, а також ПАР) Серед інших тільки 12 з населенням від 25 до 10 млн чоловік Розпорошення та незбалансованість ресурсів, вузькість внутрішнього ринку, до яких д
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

  Кінець XXст проходить під знаком трансформаційних процесів Відбуваються зміни соціально-економічних систем у країнах колишнього соціалістичного табору, здійснюється радикальна перебудова економік країн, що розвиваються, особливо тих із них, які віднесено до групи нових індустріальних країн Трансформаційні соціально-економічні процеси, що повною мірою стосуються української економіки, зумовили посилення уваги економістів, політиків, журналістів, широкої громадськості до тих специфічних рис, що характерні саме для нестабільних економічних систем
 • Тип: Курсовая работа

  Економічний потенціал національної економіки

  Сучасний стан економіки України характеризується значним руйнуванням основних елементів економічного потенціалу Нераціональне використання природних ресурсів, відсутність належної соціальної політики, несформованість умов для науково-технічного розвитку країни, непродумане використання механізмів, методів та організаційних форм залучення робочої сили до системи господарських відносин призвели до фактичного розпаду продуктивних сил, не забезпечення належного відтворення їх елементів
 • Тип: Контрольная работа

  Економічний розвиток Індії

  В останні десятиліття Індія (як і країни Східної і Південно-Східної Азії) демонструє стале економічне зростання, що впливає на поточні тенденції на світових ринках сировини (насамперед нафти) і готових виробів, у тому числі в галузі високих технологій Індія вносить істотний внесок у зростання ролі регіону Азії у світовій економіці З цих позицій представляється вельми актуальним всебічне дослідження економіки Індії з метою виявлення загальних та особливих рис у її розвитку на сучасному етапі Інтерес представляє аналіз найбільш актуальних аспектів економічної політики, факторів, що забезпечують
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 159