Работы в категории Международные отношения, страница 3, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Дипломная работа

  Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

  Європейський банк реконструкції та розвитку – це унікальна в багатьох аспектах міжнародна кредитно-фінансова організація, яка веде до зближення в економічному та політичному плані Західної та Східної Європи Існування і діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку яскраво відображає характер регіональної європейської інтеграції Створення ж нового фінансового інституту було необхідне не тільки для надання фінансової допомоги країнам Центральної та Східної Європи, але й для зміцнення інтеграційних процесів на континенті Створення ЄБРР, на думку його засновників, повинно було стати пі
 • Тип: Реферат

  Європейський союз

  Європейський Союз (офіційна назва, скорочено - ЄС) - політичний та економічний інтеграційне об'єднання 27 країн Європи: Німеччині, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Великобританії, Данії, Ірландії, Греції, Іспанії, Португалії, Австрії, Фінляндії, Швеції, Угорщини, Кіпру, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини, Словенії, Чехії, Естонії, Болгарії і Румунії ЄС будується на основі Європейських співтовариств: Європейського економічного співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії (засновані у 1957 р ) Європейське об'єднання вугілля і сталі (з нього почалося
 • Тип: Контрольная работа

  Європейський Союз та його історичні корені

  Євросоюз - це не держава, що має замінити існуючі держави, і він також значно більший за будь-яку міжнародну організацію Країни, що входять до його складу, заснували спільні інституції, яким було делеговано частину їхніх суверенних повноважень, завдяки чому стало можливо демократично приймати рішення з конкретних питань, які становлять спільний інтерес, на європейському рівні Європейський Союз створив спільну валюту, динамічний спільний ринок, в якому люди, послуги, товари і капітал пересуваються вільно Він намагається зробити так, щоб внаслідок соціального прогресу та справедливої конкуренції
 • Тип: Реферат

  Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

  Розпочнемо з того, що метою дослідження мого індивідуального навчально-дослідного завдання є одна із найпотужніших інтеграційних зон світу – Європейський Союз, а саме дослідження процесу формування даної структури та перспектив відносно її розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

  Єдиний економічний ринок для України - можливість розвивати взаємовигідне співробітництво із своїми основними економічними партнерами, обсяги торгівлі з якими постійно зростають Але Росія вважає, що без укладання митного союзу Україна не матиме права стати повноправним членом ЄЕП Розвивається дискусія і підігрівається обстановка між здавалося братніми народами і державами
 • Тип: Дипломная работа

  Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

  Визначено основні проблеми інтеграційної політики України При аналізі торговельних відносин з країнами-членами ЄЕП особлива увага приділялася зовнішньоторговельним відносинам України з Росією як основним торговельним партнером Наведено аргументи за і проти входження України у ЄЕП Зроблено конкретні висновки та пропозиції щодо інтеграційних пріоритетів України як фактора підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та забезпечення економічної безпеки держави
 • Тип: Контрольная работа

  Інвестування

  -коефіцієнт показує залежність між доходністю активу (портфелю) і доходністю ринку Доходність ринку – це доходність ринкового портфелю Оскільки неможливо сформувати портфель, в який би входили всі фінансові активи, що в якості нього прий­мається будь-який індекс з широкою базою Тому доходність рин­ку це доходність портфелю, представленого обраним індексом
 • Тип: Реферат

  Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

  Починаючи з 1960-их років інновації стали центральною темою досліджень і чи не головною турботою менеджерів організацій Успішність підприємства залежала від його здатності брати всі переваги від технологічних змін завдяки своїм організаційним можливостям Розвиток продукту чи процесу завжди створювали конкурентні переваги для багатьох фірм, що зумовило таку популярність теми інновацій як у практичній діяльності компаній так і в теоретичних дослідженнях останніх десятиліть З іншого боку, хоча технологічна інновація і вважається важливим фактором конкурентоздатності, відомо, що саме її впровадже
 • Тип: Курсовая работа

  Інститут розв’язання міжнародних спорів

  З часів закінчення Другої світової війни мало місце близько 150 війн та локальних збройних конфліктів, в яких загинуло близько 20 млн людей Тільки у 80-х роках на Землі палахкотіло полум'я 22 війн, 85% їх жертв склало цивільне населення Не дивлячись на те, що поки що вдавалося уникнути третьої світової війни, на планеті постійно відбуваються війни, міжнародні та внутрішні збройні конфлікти Війна, як форма колективного насилля завжди мала вплив на життя народів та держав Але в останні роки конфлікти стали більш частими та довготривалими, інколи створюючи безвихідні ситуації, завдаючи значної ш
 • Тип: Контрольная работа

  Інструменти міжнародних розрахунків

  Міжнародний платіжний обіг через СВІФТ Уже наприкінці 1960-х років між банками різних країн велися переговори про можливість здійснення міжнародного платіжного обігу при використанні комп’ютерної техніки у формі недокументарного передавання інформації, а також прискорення, полегшення та підвищення її безпеки за допомогою автоматизації та стандартизації Фірми, яким було доручено це дослідження, установили, що створення та функціонування міжнародної системи з передавання інформації, яка управляється за допомогою комп’ютерів, цілком можливе Відповідно до рекомендацій цього дослідження у травні 1
 • Тип: Контрольная работа

  Інтеграційні процеси в Європі та участь в них України

  16 травня 2008 року Україна офіційно стала членом Світової Організації торгівлі Вступ до цієї організації означає кардинальний поворот від практики довільного встановлення і застосування державою правил економічної поведінки до поступового впровадження правил, визначень та багатосторонній меті народній основі Цей крок має стати вирішальним на шляху подальшого інтеграції України в світові процеси системного реформування економіки згідно з принципами лібералізації і відкритості ринку, усунення нетарифних бар’єрів, зниження ставок митних зборів до їх повного скасування
 • Тип: Курсовая работа

  Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

  Найважливішою рисою сучасності є зростання взаємозалежності економіки різних країн, зростання міжнародного руху товарів та факторів виробництва, розвиток інтеграційних процесів на макро- і мікрорівнях, інтенсивний перехід розвинутих країн від замкнених національних господарств до економіки відкритого типу, зверненої до зовнішнього світу Один з важливих напрямів політико-економічного розвитку світової економіки в теперішні часи — поступове зростання їх взаємозалежності, тому «Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми» - це тама, яка зараз дуже актуальна в Україні і с
 • Тип: Реферат

  Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

  Актуальність теми даної випускної роботи полягає в тому, що об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття
 • Тип: Реферат

  Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

  Історія Близького Сходу зіходить до часу зародження людської цивілізації Впродовж всієї своєї довгої історії Близький Схід залишався одним з найважливіших політичних, економічних, релігійних і культурних центрів В цьому регіоні з'явилися зороастризм, іудаїзм, християнство і іслам На території Близького Сходу існували якнайдавніші держави - Давній Єгипет, Шумер, Стародавня Вірменія, Персидська імперія, Парфія, Вавилон, Ассирія, Арабський Халіфат та ін
 • Тип: Реферат

  Інформаційні війни НАТО на східноєвропейському театрі бойових дій

  Час і події спонукають серйозно поміркувати над поставленим у назві реферату питанням: інформаційна війна НАТО на східноєвропейському театрі бойових дій Поява цього терміна означає, що доведеться зіткнутися з менш проробленої, але поза сумнівом, більш серйозною загрозою з боку зовнішніх і внутрішніх ворожих сил Зараз багато говорять про інформаційний зброю та новому обличчі війни Основна теза полягає в тому, що війну можна вести більш професійно і "цивілізовано" Замість того, щоб вводити в стан противника танки ворога можна послабити ефективніше і навіть жорстоко, акуратно порушуючи
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 159