Работы в категории Международные отношения, страница 145, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Контрольная работа

  Україна-Румунія: співробітництво в гуманітарній сфері

  На сьогоднішній день із значним посиленням та поглибленням процесів інтеграції національних господарств та глобалізації світової економіки дуже важливим є розвиток різноманітних зв’язків між країнами Держави співпрацюють між собою у найрізноматніших галузях: політика, економіка, соціальна сфера, транспорт, телекомунікації і, звичайно, у гуманітарній сфері Кожна держава розробляє власну гуманітарну політику і через неї налагоджує зв’язки з іншими державами, створюючи спільні проекти та реалізовуючи стратегії для досягнення власної мети
 • Тип: Курсовая работа

  Україно-польські відносини

  Серед актуальних проблем українознавства важливе місце займають питання взаємин українців із своїми близькими сусідами, зокрема з поляками, етногенез і доля яких не тільки подібні, але й досить тісно переплітаються з більш як тисячолітньою історією України На українських етнічних землях, особливо на східному й західному міждержавному порубіжжі Польщі та України, з давніх часів проживали дисперсно, а подекуди й компактно численні анклави поляків Вони й сьогодні є вагомою складовою частиною українського громадянства, носіями польської культури і духовності, будівничими добросусідських і партнер
 • Тип: Реферат

  Україно-румунські відносини

  Падіння диктатури Чаушеску, розпад Радянського Союзу зробили відносини між посткомуністичною Румунією та незалежною Україною дуже непростими Деякою мірою період до підписання договору 1997 р можна визначити як міні-"холодну війну" між офіційним Києвом та Бухарестом Підписаний в 1995 р в Парижі Пакт миру та стабільності в Європі визначав українсько-румунські територіальні протиріччя за складністю та небезпечністю аналогічним до румуно-угорських
 • Тип: Реферат

  Українсько-бельгійські відносини

  Бельгія (франц Belgique, флам Belgе) має повну назву "Королівство Бельгія" — невелика (30 528 км2), густонаселена (9,95 млн ч і 325 осіб на км2 у 1994 р) і високорозвинена країна, якій притаманні чимало рекордів і ще більше особливостей Прикладом рекорду є найвища у світі густина транспортної мережі, особливості — устрій, адже законодавча влада належить двохпалатному парламенту і королю, а виконавча — тому ж таки королю та уряду Та головна особливість країни — наявність у ній чотирьох мовних регіонів: франкомовного півдня (33% бельгійців), фламадськомовної півночі (57%), німецькомов
 • Тип: Контрольная работа

  Українсько-латвійські двосторонні відносини

  Питання взаємовигідного співробітництво, яке, природно, будується на засадах взаємності, пошуку компромісів між державами, виробленні спільних цінностей і напрямів політики на рівні міжнародних організацій, є однією із ключових засад зовнішньої політики кожної держави
 • Тип: Дипломная работа

  Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

  Актуальність теми бакалаврської роботи зумовлена значенням незалежної України у політиці Румунії Бачення нею молодої держави змінювалося, еволюціонувало в залежності від подій та становища на міжнародній арені, внутрішнього життя України та власне від особливостей підходу румунських адміністрацій Часто визначальним фактором місця України в зовнішньополітичній стратегії Румунії було те, наскільки Україна „ вписувалася ” чи не „ вписувалася ” в неї Актуальність теми обумовлена роллю і значенням спірної території як для України так і для Румунії Оскільки кожна з держав вважає її своєю Адже як ті
 • Тип: Реферат

  Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

  Всередині СНД склалось угруповання ГУУАМ (Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), в рамках якого розробляються проекти економічного співробітництва, зокрема плани видобутку і транспортування каспійської нафти на Захід Відносини країн пострадянського простору і України будуються на принципах рівноправності та співробітництва
 • Тип: Реферат

  Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

  Українсько-румунські відносини на початку ХХІ ст знаходяться в епіцентрі міжнародної та громадської уваги Значна частина дослідників, політологів, експертів з міжнародних відносин відзначає, що вони на сучасному етапі набули ознак зовнішньополітичної конфронтації, яка відображається, в основному, на стані двосторонніх контактів Фактично українсько-румунський фрагмент міжнародних відносин сьогодні став вузловим елементом політичного напруження в Центральній та Південно-Східній Європі Тим паче, на фоні подій квітня 2009 р у Республіці Молдова, більшість експертів схильна говорити про агресивніс
 • Тип: Дипломная работа

  Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

  У країна і Словацька Республіка - нові незалежні європейські держави, які виникли внаслідок вікових національно-визвольних змагань українського і словацького народів, краху тоталітаризму на зламі 80-90-х років ХХ століття, кардинальної зміни міжнародних відносин і припинення двополюсного протистояння в Європі і світі Принципово схожим є становлення суверенної державності України та СР: вони обидві усамостійнилися мирним шляхом в процесі розпаду колишніх соціалістичних федерацій-радянської і чехословацької
 • Тип: Реферат

  Українсько-Угорські відносини

  Українсько-Угорські відносини сягають в глибоку давнину і мають не менше ніж тисячолітню традицію Чимало видатних подій відбулося в угорському урочищі під Києвом У "Повісті временних літ" походження його назви пояснюється так: "Идоша угри мимо Киев горою, еже ся зовет ныне Угорское, и прешедьше к Днепру сташа вежами, беша бо ходяща аки се половцы Пришедше от вьстока и устремишаяся через горы великая, яже прозвашаяся горы Угорскиа (Карпати-Б Л ) " Те, що угри тут дійсно стояли, підтверджується існуванням на горі двору їх вождя Альми (давньоруською-Олми), про що під 882 р по
 • Тип: Реферат

  Українсько-японські двосторонні відносини

  За останні 30 років АТР перетворився з ринку сировини та дешевої робочої сили на динамічний регіон світу, який спроможний стати у XXI столітті одним із центрів світового політичного, фінансового та економічного впливу Наразі на долю країн регіону припадає 56% загальносвітового ВНП, 51% світового промислового виробництва, 45% обсягу світової торгівлі товарами та 40% — послуг Міжнародним морським та повітряним комунікаціям належить близько третини світових вантажоперевезень Регіон має колосальні людські (понад 2 млрд чоловік) та природні ресурси Тут зосереджені багаті родовища корисних копалин
 • Тип: Контрольная работа

  Українці в гарячих точках планети

  Так, Гейдельбергський інститут (ФРН) у 2006 році зареєстрував 278 конфліктів 35 з них мають гостронасильницький характер У збройних зіткненнях беруть участь і регулярні війська, і загони бойовиків Але людські втрати несуть не тільки вони: ще більше жертв серед мирного населення
 • Тип: Реферат

  Украина в глобальной торговой и инвестиционной среде

  В работе проанализировано состояние и динамика внешней торговли, иностранного инвестирования в Украине во взаимосвязи с рейтинговыми оценками страны в глобальной торговой и инвестиционной среде, постараемся показать достижение излишне высокой торговой открытости в условиях незавершенности структурных реформ и неразвитости инфраструктуры, усиление влияния внешней среды
 • Тип: Реферат

  Украина в процессах международного движения рабочей силы

  Формирование в Украине рыночной экономики открытого типа обуславливают необходимость исследования проблем украинской трудовой миграции Международная миграция рабочей силы является одним из объективных оснований становления целостной системы мирового хозяйства В то же время свободная миграция является проблемой для правительства, как в политическом, так и в социально-экономическом аспектах Нестабильность экономической и политической ситуаций в стране, стремительное повышение уровня безработицы, а также этнические, религиозные суеверия и прямая экономическая угроза интересам отдельных групп, кот
 • Тип: Реферат

  Украинская символика

  Історія національно-визвольних рухів свідчить , що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел історії та симантики національної символіки Це цілком природно , бо національні символи - не випадкові значки і барви Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і тісно пов`язані з його духовністю , з його прагненням до єднання , готовністю до здійснення своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 159