Работы в категории Международные отношения, страница 144, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Україна в європейському співробітництві

  Аналізуючи економічні показники в країнах ЦСЄ після завершення переговорів і прийняття рішення про їх вступ до НАТО, слід підкреслити значні економічні користі, які вони отримали, і перш за все збільшення ШІ на мільярди доларів У 1997-1999 рр Польща отримала 15,7 млрд дол , Чеська Республіка - 26,6 млрд дол , Угорщина - 30,9 млрд дол прямих іноземних інвестицій25
 • Тип: Реферат

  Україна в процесах міжнародної трудової міграції

  Міжнародна міграція робочої сили є складовою світової системи господарювання, вона є результатом еволюції робочої сили, системи міжнародного поділу праці та інтеграції За розрахунками експертів ООН, у 2000р близько 140 млн Людей, тобто близько 2% світового населення мешкали не в тій країні, в якій родилися
 • Тип: Контрольная работа

  Україна в системі сучасних міжнародних відносин

  Співдружність Незалежних Держав створена 8 грудня 1991 року в садибі Віскулі (Біловезька пуща, Білорусь) як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України 21 грудня на умовах Алма-Атинської угоди приєднались ще вісім колишніх республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) 23 жовтня 1993 року до СНД приєдналася Грузія 26 серпня 2005 року зі складу СНД вийшов Туркменістан Україна є співзасновницею СНД, але Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому формально Україна залишається лише спостеріга
 • Тип: Реферат

  Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

  Міжнародна політика і міжнародні відносини є однією із найважливіших сфер кожного суспільства Виникли вони із появою націй, держав, їх союзів, пройшовши при цьому нелегкий шлях становлення Тернисту дорогу розбудови своєї зовнішньої політики пройшла і молода самостійна українська держава
 • Тип: Контрольная работа

  Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

  Останнє десятиріччя XX ст ввійде в історію вельми суттєвими геополітичними змінами Серед нових політичних реалій — творення Української незалежної держави з-поміж інших країн пострадянського простору
 • Тип: Реферат

  Україна в СОТ: переваги та недоліки членства

  За 14 років переговорів Україна пройшла шлях економічних і структурних реформ, трансформації від адміністративно-планової до ринкової економіки, завершила двосторонні переговори з країнами-членами СОТ, ухвалила понад 50 необхідних для адаптації українського законодавства до вимог СОТ законів
 • Тип: Курсовая работа

  Україна в сучасній системі міжнародних відносин

  Міжнародні відносини є об’єктом зовнішньої політики, міжнародної політики в цілому Втім, звичний для нас термін «міжнародні відносини» не зовсім точний, оскільки відповідні відносини ніколи не складаються безпосередньо між народами Як демократія не буває безпосередньо владою народу, так і міжнародні відносини не бувають відносинами безпосередньо між народами Вони опосередковуються державами — через охорону кордонів, митний контроль, візові режими, закордонні паспорти, монополію на здійснення зовнішньої політики тощо Франкомовний еквівалент терміна «міжнародні відносини» — relations іnternatio
 • Тип: Контрольная работа

  Україна та інтеграційні процеси

  Поява на політичній карті Європи суверенної України – політична подія в розвитку сучасної міжнародної системи Йдеться про державу,яка за розмірами своєї території, кількістю населення, економічними можливостями, інтелектуальним та науково-технічним потенціалом належить до розвинутих, найбільших європейських країн, що робить нашу державу відчутним фактором міжнародного життя Сьогодні Україна шукає своє місце в багаторівневій ієрархічній будові міжнародної системи Позиція України є вирішальною для формування архітектури цієї системи не тільки на регіональному, а й на глобальному рівнях
 • Тип: Курсовая работа

  Україна та міжнародні економічні організації

  Міжнародною всесвітньою організацією, в якій представлені органи обох організаційно-економічних підструктур світового господарства, є Генеральна Асамблея (ГА) ООН з її Комітетом з економічних і фінансових питань, яка об’єднує всі 186 країн – учасниць організації, а також Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) ООН, що формується з 54 учасниць на виборній основі з числа членів ООН З діяльністю ГА та ЕКОСОР пов’язане функціонування спеціалізованих економічних установ ООН Рішення ГА зі світових питань мають характер рекомендацій, тобто не є юридично обов’язковими для держав-членів Обов’язковими до
 • Тип: Реферат

  Україна та НАТО: перспективи розвитку

  Ці питання є досить актуальними, оскільки діяльність НАТО останнім часом є доволі активною і певним чином навіть суперечною стосовно конкретних питань Тому відповідь на питання, що саме має на меті ця організація в сучасному світі, може допомогти розставити багато крапок над багатьма «і» та звісно, розкрити питання стосовно співробітництва України з НАТО
 • Тип: Курсовая работа

  Україна та ООН

  Актуальність Україна молода, суверенна держава, яка співпрацює і має ділові та партнерські контакти з багатьма організаціями світу у багатьох сферах Як у минулому так і в наш час ця співпраця є важливою оскільки будь-яка держава не може без неї функціонувати і бути повноцінним об’єктом міжнародних відносин Однією з найважливіших організацій з якими Україна має добре налагоджені стосунки є Організація Об'єднаних Націй
 • Тип: Реферат

  Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

  Європейський Союз, фактично, є єдиним міжнародним інтеграційним об’єднанням, яке існує на континенті протягом майже півстоліття Інші міжнародні угрупування або припинили своє існування, або значно скоротили сферу свого впливу Незважаючи на існуючі реальні проблеми у соціально-економічному розвитку (уповільнення темпів економічного зростання, достатньо високий рівень безробіття, ускладнення механізму прийняття комуні тарних рішень та ін ), залишаючись одним з основних стовпів сучасної світової економіки, прогресу людства в цілому, ЄС значно посилює свою позицію у всіх сферах світового розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Україна як суб’єкт міжнародних відносин

  Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року Україна стала повноцінним суб’єктом міжнородних відносин Цей факт зумовив ряд наукових та практичних розробок у сфері міжнародних відносин Адже, для здійснення ефективної зовнішньої політики держави необхідні і стабільний зовнішньополітичний курс, і нормативно-правова база даних відносин, і наукове обґрунтування, дослідницькі роботи і практичні розробки з даних питань Саме тому значна кількість українських та зарубіжних науковців значну увагу приділяють геополітичному положенню України, історико-політичному аналізу її зовнішньої політики, роз
 • Тип: Курсовая работа

  Україна, як одна із засновниць ООН

  Більшість з нас чули про діяльність Організації Об’єднаних Націй, пов’язану з підтримкою миру або наданням гуманітарної допомоги Проте далеко не завжди і не так добре відомо про багато інших аспектів її діяльності, які впливають на наше життя
 • Тип: Реферат

  Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

  В 1991 році ВР України прийняла закон про зовнішньоекономічну діяльність Він заклав основу правового регулювання міжнародної економічної діяльності Терміну МЕД в українській термінології відповідає ЗЕД
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... 159