Работы в категории Международные отношения, страница 136, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

  Як форма міжнародних економічних відносин міжнародна міграція робочої сили виникає і розвивається водночас зі ста­новленням і еволюцією міжнародної міграції капіталу, міжна­родної торгівлі Інтенсивно цей процес відбувався наприкінці XVIII — на початку XIX ст із здійсненням промислової револю­ції та формуванням технологічного способу виробництва, засно­ваного на машинній праці
 • Тип: Реферат

  Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація

  Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому.
 • Тип: Дипломная работа

  Суть і форми міжнародного руху капіталів у сучасній економіці

  Характерною рисою сучасних світових економічних відносин стає інтенсивний розвиток фінансової глобалізації із залученням національних економік до світового ринку капіталу, посилення їх взаємозалежності Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація та швидке зростання ринків капіталу Інтенсифікація міжнародного обміну товарами, послугами та капіталом призводить до появи нових тенденцій у сфері фінансових відносин Тому стратегічно важливим напрямом є розробка ефективної національної політики в області фінансів з урахуванням необхідності інтегра
 • Тип: Контрольная работа

  Суть та причини прямих зарубіжних інвестицій

  Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень Розви
 • Тип: Дипломная работа

  Сучасні економічні проблеми найменш розвинених країн і шляхи їх подолання

  У сучасному світі всі існуючі країни мають різний рівеь економічного, політичного та соціального розвитку Серед них виділяються такі, що характеризуються низьким рівнем економіки і є найбіднішими державами світу Ці країни створюють особливу групу держав, що відрізняються своєрідністю історичного розвитку, соціально-економічною та політичною специфікою Це країни, які не мають здатності до саморозвитку і не мають внутрішніх джерел подолання низького рівня розвитку В них проживає більше 65 % найбіднішого населення світу У міжнародному співтоваристві такі країни називають найменш розвиненими В ни
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні зовнішньополітичні ресурси Китаю

  Китайський напрям української зовнішньої політики є одним з провідних, якщо не сказати домінантним, в усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) Разом з тим потенціал двосторонньої співпраці використовується недостатньо Нещодавній візит президента України В Януковича до Китаю має вивести українсько-китайські відносини на новий рівень Ефективність відносин України з КНР, а у ширшому контексті – з країнами всього Азіатсько-Тихоокеанського регіону, залежатиме від адекватного розуміння цілей Китаю на зовнішньополітичній арені
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин

  У другому розділі я розглянула систему міжнародних організацій, їхні функції і сфери діяльності У світі нараховується більш 100 міжнародних організацій, у більшому або меншому ступені залучених в обговорення і регулювання економічних проблем Вони різні за складом, розмірам, функціям і впливом на міжнародну економіку Міжнародні організації можна класифікувати відповідно до різних критеріїв, але не один з них не є ідеальним
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасні особливості розвитку міжнародних економічних відносин

  Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах Разом з тим ЗЕД є суттєвим джерелом валютних надходжень до державного бюджету В умовах переходу до ринку ЗЕД виступає невід’ємним напрямком підприємництва багатьох великих, середніх та малих фірм, які функціонують у промисловості, сільському господарстві, будівництві, зв’язку, на транспорті, у фінансовій сфері тощо Цим
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі в Німеччині

  Німеччина – провідна економічна держава Європи Німеччина зробила великий внесок у розвиток світової культури, науки і техніки В XVI ст тут почалася Реформація Разом з тим, у XX ст саме в Німеччині виник фашизм і звідси розпочалася друга світова війна Після поразки в ній країна розділилась у 1949 р на дві частини: західну — Федеративна Республіка Німеччини (ФРН) і східну — Німецька Демократична Республіка (НДР), які опинилися в різних соціально-економічних світових системах У 1990 р відбулося їх об'єднання, фактично поглинання Східної Німеччини Західною Сучасна Німеччина входить до шести голов
 • Тип: Дипломная работа

  Сучасні парадигми інформатизації суспільства в умовах глобалізації

  Розглянуто актуальні питання сучаних парадигм інформатизації суспільства в умовах глобалізації Досліджується доцільність використання інформації та інформаційних технологій у сучасному суспільстві в умовах глобалізації Робота пройшла апробацію на конференції «Інформатизація сучасного суспільства» та відображено в доповіді: «Вплив процесів інформатизації на розвиток суспільства», де підтвердили актуальність даного дослідження
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасні тенденції міжнародної торгівлі послугами

  Формування ринкової економічної системи в Україні потребує її інтегрування до світового економічного простору Це можливо тільки за умов створення високоефективного механізму функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, належної підготовки фахівців у даній галузі
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасна дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин

  Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики або того, що відбувається на міжнародній арені, і того, що необхідно зробити в цій області, завжди перебували в центрі уваги політиків, аналітиків, журналістів А питання про те, як реалізувати зовнішньополітичні рішення, іншими словами, питання дипломатії, становили інтерес скоріше для більше вузького кола фахівців Причини такого відношення зрозумілі: насамперед необхідно усвідомити що відбувається, намітити основні зовнішньополітичні пріоритети й підходи Однак у практичному плані не менш важливим є визначення шляхів реалізації наміченого ку
 • Тип: Реферат

  Сучасна зовнішня політика Єгипту

  Арабська Республіка Египет- найбільша за чисельністю населення (75 млн ) і одна з найбільш впливових країн Близького Сходу і Північної Африки, відкрито претендуюча на лідируючі позиції у арабо-мусульманському світі Залученість Єгипту в різні міжнародні процеси, активність і висока якість його дипломатії, вигідне геополітичне положення, наявність великих природних і колосальних людських ресурсів і найпотужнішої армії у арабському світі роблять його найважливішим актором міжнародних відносин Процеси, що відбуваються в АРЕ, здатні істотним чином вплинути як на ситуацію у арабському світі, так і
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасне світове господарство та інтеграція України у світове господарство

  Актуальність: Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації, безумовно,виявилася інтеграція Вона актуальна як для економіки, самої держави, ток і для науки, людини, суспільства Вже за одне це вона гідна детального вивчення
 • Тип: Реферат

  Сучасне соціально-економічне становище Ісландії

  Актуальність теми Ісландія — острівна держава, що знаходиться у північній частині Атлантичного океану (до північно-заходу від Великобританії) Територія держави складається з острова Ісландія і невеликих острівків біля нього Назва країни означає «Льодяна країна» Триває стійкий технологічний розвиток рибальської галузі, незважаючи на скорочення рибних ресурсів Фінансова криза в Ісландії 2008 - 2009 року - економічна криза в Ісландії, що був викликаний крахом трьох головних банків країни через труднощі в рефінансуванні їхніх короткострокових боргів і перетікання внесків у Великобританію Щодо роз
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 159