Работы в категории Международные отношения, страница 124, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Международные отношения • Тип: Реферат

  Світова економічна криза 1929-1933 рр. і шляхи виходу з неї

  Велика депресія — загальносвітова потужна економічна криза, яка настала восени 1929 року та тривала до кінця 1930-х років У різних країнах Велика депресія мала різні хронологічні межі, проте найбільш помітною була в країнах Західної Європи та США
 • Тип: Доклад

  Світова організація торгівлі

  Світова організація торгівлі (СОТ) – це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже сьогодні є 149 країн, на долю яких припадає близько 96% обсягів світової торгівлі Після приєднання ряду країн, які зараз є кандидатами на вступ, у рамках СОТ здійснюватиметься майже весь світовий торговельний оборот товарів та послуг
 • Тип: Контрольная работа

  Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

  Ще в 1849 році у Парижі на Європейському конгресі пацифістів Віктор Гюго проголосив ідею створення Сполучених Штатів Європи, яку в 30-х роках ХХ ст висував італійський революціонер, засновник організації «Молода Європа» Мадзіані Тороцький
 • Тип: Реферат

  Світова організація торгівлі: цілі та функції

  Перший серйозний крок на шляху прийняття нових правил регулювання міжнародних торгівельних відносин був зроблений одразу ж по закінченні Другої світової війни Це призвело до прийняття в 1948 році Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (або ГАТТ, як вона широко відома) Її правила стосуються міжнародної торгівлі товарами Протягом років текст ГАТТ модифікувався і включав нові положення, зокрема ті, що стосуються торгівельних проблем країн, що розвиваються Крім того, були прийняті додаткові Угоди стосовно деяких з головних положень ГАТТ
 • Тип: Реферат

  Світова продовольча проблема

  Практично проблема продовольства для людини існувала завжди Це одна з найдавніших глобальних проблем Голод як крайній її прояв і величезне соціальне лихо знекровлював людей і в давнину , і в середні віки, і в нові, й навіть у новітні часи
 • Тип: Курсовая работа

  Світова торгівля

  Функціональною сферою світової економіки, в якій віддзеркалюється рух різноманітних ресурсів, що переміщуються між країнами, регіонами, фірмами, та юридичними особами, є міжнародний обіг, світова торгівля
 • Тип: Курсовая работа

  Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

  Актуальність теми Функціональна диверсифікація і посилення зовнішньоекономічних факторів у розвитку національних економік є особливістю відтворення та однією з вирішальних передумов підвищення їх ефективності Цей етап характеризується все повнішим проявом інтеграційних рис у світовому масштабі та поглибленням міжнародного поділу праці Названі процеси торкаються і розвитку України, а тому не можуть не позначитись на умовах, характері вибору пріоритетів та напрямі її інтеграції до світового господарства
 • Тип: Реферат

  Світова торгівля та її основні показники

  Сучасний світовий ринок - це в першу чергу сфера обміну, яка охоплює сукупний товарний обіг країн - учасниць світового співтовариства Сьогодні важко навіть уявити собі державу, що могла б обійтися без зовнішньої торгівлі, яка представляє собою обмін певної країни з іншими, який включає оплачуваний експорт і імпорт товарів і послуг (зовнішньоторговий оборот)
 • Тип: Курсовая работа

  Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

  Входячи у систему міжнародних економічних відносин, в умовах інтенсивного формування глобалізаційних та інтеграційних процесів Україна має враховувати сучасні тенденції світового розвитку Іншими словами, розв’язання будь-якої актуальної національної економічної проблеми передбачає не адаптацію, а переадаптацію національних економічних моделей і програм до зовнішніх чинників
 • Тип: Реферат

  Світовий порядок як система

  У нинішню епоху людство так і не позбавилося від фактичного нерівноправ'я, небезпеки воєнних конфліктів, демографічних, екологічних та інших світових проблем В умовах глобалізації зростає ступінь взаємозалежності держав у політичному, економічному, соціальному, культурному та інших аспектах Розв'язання найважчих проблем потребує об'єднання зусиль усіх країн світу, усього людства Сучасний світовий устрій динамічно трансформується за складною траєкторією: роль держав, міжурядових та неурядових організацій, транснаціональних корпорацій та інших акторів на міжнародній арені, зазнає суттєвих змін
 • Тип: Курсовая работа

  Світовий ринок нафти

  Енергетичні ринки мають глобальний характер Нафта та газ надходять з усіх куточків земної кулі - Каспію, Росії, Близького Сходу, Африки, Південної та Північної Америки (Див Додаток 1) Але останнім часом спостерігається нестабільність на світовому ринку нафти За останні вісім років світова економіка розвивалася дуже швидкими темпами, що зумовило підвищення попиту на нафту, яка на сьогодні використовується як сировина для багатьох галузей промисловості Зріст попиту призводить до підвищення цін на сировину, що, в свою чергу, значно впливає на подальший розвиток світової економіки
 • Тип: Курсовая работа

  Світовий ринок технологій

  Науково-технічний прогрес не тільки «поглиблюється» – веде до подальшого збільшення інтелектуальної місткості продукції традиційно «підпорядкованих» йому галузей, а й «поширюється» – охоплює ті сфери економіки, які раніше були малочутливими до нього
 • Тип: Реферат

  Світовий ринок чаю

  Світовий ринок чаю останніми роками розвивався динамічно, спостерігається стабільне зростання чайного виробництва в світі Якщо в 1999 році об'єм світового ринку чаю складав порядка 2,85 млн тонн, то п'ять років опісля, в 2004 році, – вже 3,2 млн тонн У 2006 році серйозних потрясінь не було, і було зібрано 3,6 млн т Значний внесок при цьому внесли Китай, В'єтнам і Індія
 • Тип: Курсовая работа

  Світовий ринок чорних металів

  Світовий ринок чорних металів навіть у постіндустріальному суспільстві залишається однією з найважливіших галузей світового господарства Попит на сталь та інші чорні метали є похідним від попиту на найрізноманітніші продукти кінцевого споживання Економічний розвиток, перспективи міжнародного співробітництва будь-якої держави та її суб’єктів господарювання вирішальною мірою залежать від стану та динаміки світового ринку, процесів міжнародної інтернаціоналізації та інтеграції на світовому та регіональному рівнях Таким чином, розвиток галузі багато в чому залежить від темпів росту світової еконо
 • Тип: Реферат

  Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

  Світовий ринок - це сукупність національних ринків, поєднаних між собою всесвітніми господарськими зв’язками на підставі міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування, інтеграції виробництва і збуту товарів і послуг
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 159