Работы в категории Медицина, здоровье, страница 99, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

  Захист відбудеться « 10 » вересня 2008 р о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11 600 01 у Донецькому національному медичному університеті ім М Горького за адресою: 83003, Україна, м Донецьк, пр Ілліча, 16
 • Тип: Реферат

  Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

  Захист відбудеться “ 19 ” червня 2008 р о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 604 01 в ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім О М Марзєєва АМН України” за адресою: 02660, м Київ-94, вул Попудренка, 50
 • Тип: Реферат

  Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

  Захист відбудеться “ 21 ” лютого 2008 р о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 003 01 Національного медичного університету імені О О Богомольця МОЗ України (03057, м Київ-57, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2)
 • Тип: Реферат

  Гігієна вагітної жінки

  Гігієна жінки передбачає, по-перше, всі загальні гігієнічні правила незалежно від статі (гігієна одягу, тіла, фізкультура тощо), по-друге, гігієну праці (вона має виняткове значення для жіночого організму); по-третє, заходи, пов'язані з особливостями жіночого організму
 • Тип: Реферат

  Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

  доктор медичних наук, професор Козярін Іван Петрович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П Л Шупика МОЗ України, завідувач кафедри гігієни харчування та гігієни дітей і підлітків
 • Тип: Реферат

  Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу

  Захист відбудеться "18" червня 2008 р о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 550 01 в ДУ "Інститут фармакології та токсикології" АМН України (03057, Київ, вул Ежена Потьє, 14)
 • Тип: Реферат

  Гіпокінезія жовчного міхура, хронічний холецистит в стадії загострення

  Розвиток захворювання ні з чим не пов’язує Вперше напади почалися на початку 2006 року Періодично вони загострюються (приблизно кожні 3 місяці на 2 – 3 тижні) На початку захворювання пройшла курс лікування в цій же лікарні Після лікування симптоми зникли на півроку До стаціонару поступила за направленням з міської районної поліклініки у зв’язку з черговим загостренням симптомів 2 тижні тому
 • Тип: Реферат

  Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

  доктор медичних наук, професор Татарчук Тетяна Феофанівна, ДУ ІПАГ АМН України, заступник директора з наукової роботі, завідуюча відділенням ендокринної гінекології доктор медичних наук, професор Андрієвський Олександр Георгійович, Одеський обласний медичний центр МОЗ України, завідувач відділу гінекології
 • Тип: Реферат

  Газовая гангрена

  Газовая гангрена вызывается Clostridium perfringens, Cl septicum, Cl oedematiens и Cl histolitycum Газовая гангрена развивается обычно при обширных размозжениях тканей (огнестрельные, рваные, рвано-ушибленные раны), нередко загрязнённые землёй, обрывками одежды Чем больше разрушены ткани, особенно мышцы, тем благоприятнее условия для развития газовой гангрены Клинические особенности течения газовой гангрены зависят от вида бактерий Так, Cl perfringens характеризуется токсико-гемолитическим, фибринолитическим и некротическим течением Cl septicum вызывает кровенисто-серозный отёк тканей, при эт
 • Тип: Реферат

  Газовый состав крови

  Минутная вентиляция — это общее количество вновь поступившего в дыхательные пути и в легкие воздуха и вышедшего из них в течение одной минуты, что равно дыхательному объему, умноженному на частоту дыхания В норме дыхательный объем составляет приблизительно 500 мл, а частота дыхания — 12 раз в минуту
 • Тип: Доклад

  Газы

  Существуют два основных источника газов в желудочно-кишечном тракте Первый - это проглоченный воздух, который либо высвобождается в процессе отрыжки, либо проходит дальше через кишечник и должен выводиться через прямую кишку Второй источник - это сам кишечник, продуцирующий газы, которые в конечном счете должны покинуть организм также через задний проход Оба этих процесса совершенно нормальны
 • Тип: Доклад

  Гайморит

  Придаточных пазух носа четыре пары: гайморовы, лобные, основные (клиновидные) и решетчатые Гайморовы (верхнечелюстные) пазухи самые большие, объем каждой из них около 30 см3 Они находятся в толще тела верхней челюсти Форма гайморовой пазухи напоминает трехгранную пирамиду
 • Тип: Реферат

  Галитоз. Диагностика и лечение

  В ряде случаев люди с галитозом не знают об этой своей проблеме и поэтому не предъявляют жалоб на несвежее дыхание Стоматолог может оказаться первым лицом, сообщающим эту плохую новость пациенту Врач, соблюдающий принципы деонтологии, должен вести себя в этой сложной ситуации абсолютно профессионально: в мягких выражениях обрисовать проблему и тут же указать пациенту на возможные пути выяснения ее природы и минимизации
 • Тип: Реферат

  Галлюциногены (роль особенностей культуры, история открытия и современные взгляды)

  …Наше обычное бодрствующее сознание - это всего лишь одна частная разновидность сознания, тогда как везде вокруг нас за тончайшей завесой находятся потенциальные возможности сознания всецело иного, достаточно лишь приложить усилия, и мы почувствуем, что они рядом Ни одно описание вселенной в её целостности не может быть окончательным, если оно не принимает во внимание эти другие формы сознания Всё зависит от того, как их рассматривать, - ибо они не являются продолжением обычного сознания Они расширяют спектр восприятия, хотя и не дают готовых описаний; они открывают новые пространства, но не п
 • Тип: Контрольная работа

  Ганглиоблокаторы. Курареподобные средства

  Ганглиоблокаторы и курареподобные средства относятся к одной большой группе средств, влияющих на эфферентную иннервацию, однако являются совершенно различными препаратами по своему действию на организм человека
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 619