Работы в категории Медицина, здоровье, страница 93, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Статья

  Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі

  Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі на персистенцію нейрогуморальних маркерів дисфункції ендотелію та функційної активності тромбоцитів у хворих на АГ з неускладнененими гіпертензивними церебральними і кардіальними кризами
 • Тип: Реферат

  Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

  доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколайович, Кримський державний медичний університет ім С І Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти
 • Тип: Реферат

  Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

  Захист дисертації відбудеться 24 червня 2008 р об 11 год на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58 601 02 у Державному вищому навчальному закладі „Тернопільський державний медичний університет імені І Я Горбачевського” МОЗ України (46001, м Тернопіль, Майдан Волі, 1)
 • Тип: Реферат

  Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

  Захист відбудеться “12” березня 2008 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17 600 02 при Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, за адресою: 69035, м Запоріжжя, пр Маяковського, 26
 • Тип: Реферат

  Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

  Захист відбудеться “27” лютого 2008 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 11.559.01 в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім.
 • Тип: Реферат

  Вплив стомлення на адаптаційні можливості зору

  Світлочутливі клітини є майже у всіх живих організмів і навіть у найпростіших, які не мають спеціальних органів, реагують на зміну інтенсивності світла, віддаляючись від джерела світла Більшість рослин обернені листками і квітами до сонця, хоча не мають ніяких світлочутливих органів А в більшості вищих тварин така чутливість до світла зосереджена в певних клітинах і високо розвинена Людське око – особливий приклад надзвичайно чутливого спеціалізованого органу для сприйняття світла Довжина світлових хвиль, яку може сприйняти людське око – 390-760 нм Промені меншої довжини називають ультрафіолет
 • Тип: Реферат

  Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету

  Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Зінкович Ігор Іванович, Донецький національний медичний університет ім М Горького МОЗ України, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії
 • Тип: Реферат

  Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

  Актуальність теми Фізичні навантаження на організм спортсменів протягом тренувального макроциклу, і, особливо, в його змагальному періоді, супроводжуються значними витратами енергії, для відновлення якої необхідний кисень, який в енергетичному обміні виконує функцію акцептора електронів Єдиними спеціалізованими постачальниками кисню до тканин є червонокрівці, від функціонального стану яких залежить ефективність їх транспортної функції Тривалість життя червонокрівців складає 120 діб, при цьому в загальній їх масі, циркулюючій в крові, знаходяться клітини різного віку та, відповідно, вони мають
 • Тип: Реферат

  Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

  доктор біологічних наук, професор Ляпін Валентин Петрович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фізичного виховання, доктор біологічних наук, професор Філіппов Михайло Михайлович, Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, професор кафедри теоретичної і клінічної морфології людини факультету фізичного виховання і здоров’я
 • Тип: Реферат

  Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

  доктор медичних наук, професор Шепітько Володимир Іванович, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, м Полтава
 • Тип: Реферат

  Врач

  Давайте подумаем, какими качествами должен обладать человек, который собирается стать врачом Конечно, он должен любить людей Потому что дело врача – облегчать страдания и спасать от смерти больных Врачу нужно быть смелым Ведь ему первому приходится идти туда, где свирепствует губительная эпидемия, например, чума Он должен не боятся ухаживать за такими больными, от которых сам может заразиться смертельной болезнью
 • Тип: Реферат

  Врачебная тайна

  Медицинская деонтология учит тому, что в ряду иных специалистов врач особенно часто оказывается облада­телем наиболее сокровенных, интимных сведений, по­лучаемых от обслуживаемых им больных Такая ин­формация о сокровенных мыслях и переживаниях боль­ного оказывается наиболее исчерпывающей и точной, а следовательно, и ценной для врача всегда тогда, ког­да больной убежден в доверительном характере своих сообщений и сохранении излагаемых сведений в глубо­кой тайне, т е в строгом сохранении профессиональной тайны Не случайным является то, что доверие к врачу пропагандировалось еще в древние времен
 • Тип: Реферат

  Врачебная техника, необходимая при оказании неотложной помощи

  4 Берут шприц вместительностью 20 мл с длинной иглой, вкалывают ее в той же точке и продвигают иглу по направлению к позвоночнику до упора в шейный позвонок Затем иглу немного подают назад и вводят 60 мл 0,5% раствора новокаина
 • Тип: Реферат

  Врачебный контроль в процессе физического воспитания

  Важнейшие в социальном плане оздоровительная и воспитательная функции физической культуры могут быть обеспечены лишь при условии рациональной системы занятий и гигиенического режима, регулярного контроля за здоровьем занимающихся, эффективной организации научно-медицинского обеспечения
 • Тип: Реферат

  Врачебный контроль в спорте

  Оценка функционального состояния сердечнососудистой системы у детей и подростков представляет одно из важнейших направлений в биологии и медицине, поскольку его критерии являются базовыми в плане определения и прогнозирования соматического здоровья, физического статуса, а также возможных ограничений тех или иных видов двигательной активности
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 619