Работы в категории Медицина, здоровье, страница 71, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Дипломная работа

  Вибір ринкової ніши аптеки №27

  5 Постанова Кабінету Міністрів України від 04 01 99 р № 6 "Про розміри і порядок зарахування плати за видачу і переоформлення ліцензій на здійснення деяких видів підприємницької діяльності" (із змінами та доповненнями)
 • Тип: Реферат

  Вибрационная болезнь

  По мере технического прогресса в современном производстве всё шире используются различные механизмы и новые технологические процессы Это в свою очередь обусловливает воздействие на организм работающих различных неблагоприятных физических факторов, таких, как вибрация, шум, электромагнитные волны радиочастотного и оптического диапазона Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием физических факторов производственной среды, могут встречаться в различных отраслях народного хозяйства: в машино-, судо- и самолётостроении, электронной и радиотехнической, строительной и горнорудной промы
 • Тип: Реферат

  Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации, I степень тяжести (компенсированная)

  Заключительный диагноз: Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации, I степень тяжести (компенсированная) Синдром вегетосенсорной полинейропатии верхних конечностей Периферический ангиодистонический синдром Хронический катаральный бронхит Хронический холецистит
 • Тип: Реферат

  Вибрационная болезнь от действия локальной вибрации III ст., сенсомоторная полинейропатия рук со стойкими нейротрофическими нарушениями на кистях, нейросенсорная тугоухость III ст.

  Жалобы на боли в руках ломящего характера в течение всего дня, побеление пальцев рук на холоде, отсутствие чувствительности кистей рук; слабость рук, невозможность удерживать предметы в руках и производить мелкие манипуляции
 • Тип: Реферат

  Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

  кандидат медичних наук, доцент Попандопуло Геннадій Дмитрович, Інститут невідкладної і відновної хірургії ім В К Гусака АМН України, завідувач відділення загальної хірургії; Донецький національний медичний університет ім М Горького МОЗ України, професор кафедри госпітальної хірургії ім В М Богославського
 • Тип: Реферат

  Вигодовування дiтей першого року жития

  У склад жіночого молока входить багато білків, серед яких 18 ідентичні білкам сироватки крові При електрофорезі білків жіночого молока вдається виділити 5 фракцій, а при електрофорезі білків коров`ячого молока лише 3 фракції У складі загальної кількості білка жіночого молока вміст лактоальбуміна, лактоглобулінів і імуноглобулінів значно вище ніж казеїногена У складі ж білків коров`ячого молока міститься переважно казеїноген Співвідношення альбуміна і казеїногена у жіночому молоці складає 3:2, а в коров`ячому – 1:4 Жіноче молоко на відміну від коров`ячого містить більшу кількість імуноглобуліна
 • Тип: Курсовая работа

  Виготовлення лікарських препаратів на основі амілолітичних ферментів

  Великою і незаперечною перевагою ферментів перед хімічними каталізаторами є те, що вони діють при нормальному тиску, при температурах від 20 до 70 ° С, рН в діапазоні від 4 до 9 і мають у більшості випадків виключно високу субстратну специфічність, що дозволяє в складній суміші біополімерів направлено впливати тільки на визначені з'єднання
 • Тип: Реферат

  Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

  Науковий керівник: доктор медичних наук Корпачев Вадим Валерійович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім В П Комісаренка АМН України, завідувач відділу клінічної фармакології та експериментальної фармакотерапії ендокринних захворювань
 • Тип: Реферат

  Види захворювань нирок та фізична реабілітація

  Проведення ефективної реабілітації неможливо без орієнтування в клініко-фізіологічних аспектах нефрологічних захворювань Спираючись на це реабілітолог може підбирати продуктивну програму відновлювальної терапії Тому перш за все необхідно зробити аналіз даних які стосуються основних захворювань нирок, зокрема нефритів, та сечокам’яної хвороби адже розповсюдженість цих хвороб в нефрології найбільша
 • Тип: Реферат

  Види та причини порушень розвитку дітей

  Психомоторний розвиток є складним діалектичним процесом, який характеризується певною послідовністю і нерівномірністю дозрівання окремих функцій, якісним їх перетворенням на новому віковому етапі При цьому кожна подальша стадія розвитку нерозривно пов'язана з попередньою
 • Тип: Реферат

  Види, причини та симптоми менопауз

  Термін «менопауза» означає припинення менструальних циклів Однак припинення менструацій – лише один з симптомів поступового переходу від репродуктивного періоду до пострепродуктивного Термін «клімакс» (від грец «клімактерій» – «сходинка, сходи») більш точно описує множинні зміни в організмі, що відбуваються протягом декількох років Коли люди використовують термін «менопауза», вони відносять його до клімактеричного періоду Клімакс – протилежний пубертатному процес Подібно до того, як перша менструація, один з численних взаємопов'язаних процесів, що відбуваються при пубертатному припиненні менс
 • Тип: Реферат

  Видные ученые, врачи и сестры милосердия в истории медицины

  Первые сведения о помощи медицинских сестер, по-старому – сестер милосердия, относятся к средним векам Общины сестер милосердия существовали и на востоке ( в Константинополе, Бейруте, Иерусалиме, Каире), и в Германии, и при протестантских церквах в России ( в Санкт-Петербурге, Выборге, Ревеле, Риге) Начиная с середины девятнадцатого века протестантские монахини и сестры милосердия являлись деятельными работницами во время военных действий, оказывали неоценимые услуги в деле ухода за раненными воинами
 • Тип: Реферат

  Виды абортов

  Этот метод применяется для прерывания беременности на сроке до 8 недель Женщина получает специальный препарат для медикаментозного аборта После приема таблеток пациентка должна находиться под наблюдением врача в течение двух часов Примерно у половины женщин развиваются сокращения матки и происходит выкидыш В противном случае через три дня требуется дополнительный прием препарата После проведения медикаментозного аборта женщина через три дня должна явиться на контрольный осмотр к гинекологу Этот метод обладает некоторыми преимуществами по сравнению с классическим способом:
 • Тип: Реферат

  Виды анестезий в акушерстве и гинекологии

  Добавление опиоидов к растворам местных анестетиков коренным образом изменило подход к эпидуральной анестезии в акушерстве Синергизм этих двух групп препаратов обусловлен их различным механизмом действия: местные анестетики оказывают влияние на аксоны нейронов, опиоиды — на опиатные рецепторы Сочетание позволяет значительно снизить дозу опиоида и местного анестетика, что значительно уменьшает риск артериальной гипотонии и токсических побочных эффектов Для длительной эпидуральной инфузии нельзя использовать хлоропрокаин в сочетании с опиоидами, поскольку он ослабляет их анальгетическое действи
 • Тип: Контрольная работа

  Виды геморрагических инсультов

  Инсульт бывает ишемическим или геморрагическим При ишемическом инсульте прекращается кровоснабжение части головного мозга из-за закупорки сосуда, которая произошла вследствие атеросклероза или образования тромба При геморрагическом инсульте происходит разрыв стенки кровеносного сосуда, в результате чего нарушается нормальный кровоток, кровь просачивается в головной мозг и разрушает его
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 619