Работы в категории Медицина, здоровье, страница 63, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Курсовая работа

  Вірусні інфекції

  Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) – це велика група клінічно та морфологічно подібних гострих запальних захворювань органів дихання, які викликаються пневмотропними вірусами Частота гострих вірусних інфекцій істотно коливається в різні пори року, збільшуючись в осінньо-зимовий період Однак, вони постійно зустрічаються у населення, це стосується навіть грипу Всі віруси, і які містять РНК – грип (сімейство Orthomyxoviridae), парагрип, респіраторно-синтиціальний (сімейство Раrаmухоviridae), і які містять ДНК – аденовіруси (сімейство Аdеnоviridae) попадають в організм людини повітряно-кр
 • Тип: Реферат

  Вірусні захворювання. Захворювання травного тракту, що спричиняють анаеробні мікроорганізми

  Інфекційний стоматит (слинотеча, везикулярний стоматит, мокра мордочка) — це дуже контагіозне, гострозаразне захворювання, яке швидко поширюється серед кролів Характеризується запаленням слизової оболонки рота, переважно язика
 • Тип: Курсовая работа

  Вірусний гипатит С

  По своїй величині соціально-економічного збитку та медичній значимості вірусні гепатити займають ведуче місце в інфекційній патології України та інших країн Щорічно число захворілих гострими вірусними гепатитами досягає більш мільйона чоловік
 • Тип: Реферат

  Вітаміни

  До жиророзчинних вітамінів ставляться вітаміни групи А, групи D, групи Е, групи К, групи F Основне значення жиророзчинних вітамінів полягає в їхній постійній участі в структурі й функції мембранних систем Деякі дослідники (А А Покровський) вважають жиророзчинні вітаміни "настроювачами" стану й функції систем біологічних мембран
 • Тип: Реферат

  Вітаміни

  Вітаміни це група органічних речовин різноманітної хімічної природи, біологічно активних у досить малих кількостях Вони не є джерелами енергії чи будівельним матеріалом для організму, але абсолютно необхідні для життєвих функцій Вітаміни поступають в організм тварин з їжею і їх біосинтез здійснюється, за винятком деяких із них лише в рослинних клітинах та тканинах У малих кількостях надають регулюючу дію на клітинні функції і біохімічні процеси подібно каталізаторам або ензимам, забезпечуючи правильне використання поживних речовин В якості специфічних речовин, разом із гормонами та ензимами,
 • Тип: Реферат

  Вітаміни та їх вплив на здоров’я людини

  Умовно вітаміни позначають великими літерами латинського алфавіту: А, В, С, В, Е, К Розрізняють жиророзчинні та водорозчинні вітаміни На даний час виявлено декілька десятків вітамінів Деякі з них одержують шляхом синтезу
 • Тип: Реферат

  Вітаміни та їх значення в житті людини

  Лікарі стародавнього світу вважали, що хвороби можуть бути «від недостачі» або «від надмірності» Це особливо правильно щодо питань харчування Харчуванню як лікувальному засобові надавали значення єгипетські лікарі та жерці Висловлювання про значення харчування знаходимо й у популярного лікаря стародавньої Греції Гіпократа Він писав, що треба «вміти зробити належний вибір їжі відповідно до стадії хвороби»
 • Тип: Реферат

  Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

  Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, академік НАН України Грищенко Валентин ІВАНОВИЧ, Харківський державний медичний університет МОЗ України (м Харків), завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України
 • Тип: Дипломная работа

  Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі

  доктор медичних наук, професор Корнацька Алла Григорівна, ДУ Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок доктор медичних наук, професор Товстановська Валентина Олександрівна, Національний медичний університет ім О О Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 1
 • Тип: Реферат

  Важнейшие механизмы развития патологических процессов и болезней

  1 В травматологии (физическое насилие, действие высоких и низких температур, электротравма, ионизирующая радиация, вибротравма, баротравма и т п ) патогенетические механизмы складываются различно в зависимости от того, имеет ли место физическое разрушение тканей (травматическое размозжение, коагуляция тканей крепкими кислотами, жаром) или более или менее сильное их раздражение Связь травматизма с техническим прогрессом, с развитием транспорта, скоростей передвижения и т д , интенсивная и все развивающаяся деятельность человека по покорению природы – все это сделало человека существом, особо п
 • Тип: Реферат

  Важнейшие трематодозы человека. Методы их диагностики и профилактики

  Все виды, входящие в этот класс являются паразитическими организмами, которые поселяются во внутренних органах беспозвоночных и позвоночных животных, в том числе в организме человека В состав класс входит около 4000 видов
 • Тип: Реферат

  Вакцинация

  Специфическое лечение и профилактика, основанная на вакцинации, действенны при ограниченном числе инфекций При таких инфекциях, как кишечные и грипп, эффективность вакцинации остается недостаточной Высокий процент смешанных инфекций, полиэтиологичность многих делают создание специфических препаратов для иммунизации против каждого из возможных возбудителей не реальным Введение сывороток или иммунных лимфоцитов оказывается эффективным только на ранних этапах инфекционного процесса Кроме того, сами вакцины в определенные фазы иммунизации способны подавлять сопротивляемость организма к инфекциям
 • Тип: Реферат

  Вакцинация детей против дифтерии и столбняка

  В первую очередь в защите от инфекционных болезней нуждаются дети, организм которых ослаблен в силу разных причин врожденного или приобретенного характера К такой “группе риска” заражения инфекционными агентами относятся дети, перенесшие онкологические заболевания, получавшие после выявления злокачественного новообразования медицинский отвод от профилактических прививок
 • Тип: Реферат

  Вакцинация и иммунизация

  Вакцинация и иммунизация - процессы, обеспечивающие активную или пассивную биологическую устойчивость организма к определенным инфекционным заболеваниям Искусственная активная иммунизация — стимуляция иммунной системы путем введения вакцины или анатоксина (обезвреженного бактериального токсина, сохраняющего свои антигенные свойства); при искусственной пассивной иммунизации в организм вводят уже готовые антитела — иммуноглобулины Естественная активная иммунизация организма происходит в результате его инфицирования, а естественная пассивная иммунизация — при переносе материнских антител в плод ч
 • Тип: Реферат

  Вакцинация и права человека

  Вакцины теперь и у нас признаны лекарственными средствами, ибо прививка - профилактическое медицинское вмешательство в индивидуальную природу человека Именно потому оно не может и не должно осуществляться по принуждению чиновников от здравоохранения, администрации округов, д/садов, школ и прочих приказопослушных исполнителей В связи с чем статья 11 п 2 гласит: «Профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 619