Работы в категории Медицина, здоровье, страница 585, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Доклад

  Хромосомные болезни

  История изучения ХБ берет начало с кинических исследований, проводившихся задолго до описания хромосом и открытия хромосомных аномалий ХБ - болезнь Дауна, синдромы: Тернера, Клайнфелтера, Патау, Эдвардса С разработкой метода авторадиографии стала возможной идентификация некоторых индивидуальных хромосом, что способствовало открытию группы ХБ, связанных со структурными перестройками хромосом Интенсивное развитие учения о ХБ началось в 70-х годах 20 века после разработки методов дифференциального окрашивания хромосом
 • Тип: Доклад

  Хромосомные болезни

  Это группа болезней, в основе развития которых лежат нарушения числа или структуры хромосом, возникающие в гаметах родителей или на ранних стадиях дробления зиготы (оплодотворенной яйцеклетки) История изучения Х б берет начало с кинических исследований, проводившихся задолго до описания хромосом человека и открытия хромосомных аномалий Х б - болезнь Дауна, синдромы: Тернера, Клайнфелтера, Патау, Эдвардса
 • Тип: Реферат

  Хромосомные заболевания человека и факторы их развития и наследования

  «Генетика» в современном понимании – это наука о наследственности и её изменчивости Законы, лежащие в основе современной генетико-хромосомной теории наследственности были открыты ещё и начале XX столетия Особенно больших успехов достигла генетика в последнее время в связи с внедрением в биологию достижений физики, химии, и их принципиально новых направлении
 • Тип: Доклад

  Хромосомы

  Каждая клетка тела человека содержит в точности 46 хромосом Хромосомы всегда парны В клетке всегда имеется по 2 хромосомы каждого вида, пары отличаются друг от друга по длине, форме и наличию утолщений или перетяжек В большинстве случаев хромосомы достаточно разнятся, чтобы цитолог мог отличить пары хромосом (всего 23 пары) Следует отметить, что во всех соматических клетках (все клетки организма, кроме половых) хромосомы в парах всегда одинаковые по величине, форме, расположению центромер, в то время как половые хромосомы (23-я пара) у мужчин не одинаковые (ХУ), а у женщин одинаковые (ХХ)
 • Тип: Реферат

  Хронічні гепатити. Пієлонефрит

  Діагностика хронічного гепатиту В базується на виявленні в сиро ватці крові основного маркера — HBsAg (поверхневого антигену), Наявність HBeAg (антигену інфекційності) свідчить про активність вірусної реплікації Зникнення HBeAg і поява антитіл до нього (анти НВе) реєструє припинення реплікації віріонів вірусного гепатиту В І трактується як стан часткової сероконверсії За відсутності НВеАк І наявності НВс хронічний вірусний гепатит може прогресувати У цій ситуації за допомогою ПЛР у сироватці крові (і в печінці) виявляєть ся ДНК вірусного гепатиту В, що свідчить про реплікативну фазу віруо ног
 • Тип: Реферат

  Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

  Захист відбудеться “19” червня 2008 р о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 003 09 при Національному медичному університеті імені О О Богомольця (01601, м Київ, бульвар Т Шевченка, 17)
 • Тип: Реферат

  Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

  доктор медичних наук, професор Одинець Юрій Васильович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії доктор медичних наук, професор Марушко Юрій Володимирович, Київський національний медичний університет ім О О Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №3 доктор медичних наук, професор Крючко Тетяна Олександрівна, Вищій державний заклад «Українська медична стоматологічна академія» (м Полтава), завідувач кафедри госпітальної педіатрії
 • Тип: Реферат

  Хронічний обструктивний бронхіт

  Хронічний обструктивний бронхіт - це дифузне, прогресуюче нейтрофільне запалення бронхів, пов’язане з тривалим подразненням повітряносних шляхів шкідливими агектами, характеризується перебудовою секреторного апарату слизової оболонки, склеротичними змінами в глибоких шарах бронхіальної стінки і перібронхіальної тканини, супроводжується гіперсекрецією слизі, порушенням очищувальної і захисної функції мукоциліарного апарату бронхів, проявляється постійне або періодичним кашлем з виділенням харкотиння не менше 3 місяців в році на протязі останніх 2 літ, з повторним спалахом запального процесу в
 • Тип: Реферат

  Хронічний тонзиліт

  Хронічний тонзиліт - це хронічне запалення піднебінних миндали| Можна сказати - хронічна ангіна Що ж відбувається|походить| з|із| мигдалинами при їх хронічному запаленні? Найбільші зміни відбуваються|походять| в лакунах| мигдалин, вражається|приголомшує| м'яка лімфоїдна тканина, яка замінюється на твердішу, сполучну тканину З'являються|появляються| рубці, звужуються і закриваються|зачиняють| деякі лакуни мигдалин і, як наслідок, утворюються замкнуті гнійні вогнища|осередки|
 • Тип: Реферат

  Хроническая боль и депрессия

  Тесная связь хронической боли с депрессией очевидна Так, Дж Мюррей [1] подчеркивает, что при хронической болинадо прежде всего искать депрессию; S Tyrer (1985) приводит статистические данные о наличии психических расстройств депрессивного характера у половиныбольных, страдающих хронической болью; по данным С Н Мосолова [2], у 60% больных депрессией обнаруживаются хронические болевые синдромы Некоторыеавторы высказываются еще более определенно, считая, что во всех случаях хронического болевого синдрома имеет место депрессия, основываясь на том факте,что боль всегда сопровождается отрицательно-э
 • Тип: Реферат

  Хроническая боль как типовой патологический процесс

  Несмотря на постоянный рост числа анальгезирующих фармацевтических средств, несмотря на увеличение физиотерапевтических, нейрохирургических, психотерапевтических методов лечения, несмотря на широкое распространение нейровизуальных и нейрофизиологических способов выявления скрытых и латентно протекающих органических поражений, эффективность лечения пациентов, страдающим различными видами болевых синдромов остаётся очень низкой Это приводит к частому и неоправданному использованию сильнодействующих и наркотических препаратов, к возникновению опасных лекарственных осложнений и аддикций, ставит в
 • Тип: Статья

  Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей

  По данным Международного союза флебологов и российских эпидемиологических исследований, хроническая венозная недостаточность нижних конечностей является одним из самых распространенных заболеваний У 10-12% пациентов осложнения заболевания вызывают временную утрату трудоспособности, а у 1-3% ежегодно отмечается стойкая потеря трудоспособности, приводящая к инвалидизации лиц наиболее трудоспособного возраста
 • Тип: Реферат

  Хроническая дефицитная анемия. Состояние после резекции желудка, рак желудка

  Головную боль, головокружение, мелькание перед глазами Кал темного цвета На одышку смешанного характера в покое, усиливающуюся при минимальной физической нагрузке, чувство учащенного сердцебиения Головную боль, головокружение, мелькание перед глазами Кал темного цвета
 • Тип: Реферат

  Хроническая недостаточность почек

  Хроническая недостаточность почек (ΧΗΓΙ) — синдром, развивающийся при ряде заболеваний и характеризующийся нарушением основных функций почек: выделительной, гомеостатической, эндокринной (выработка ренина и депрессорных субстанций), гемопоэтической Хроническая недостаточность почек, в отличие от острой, развивается постепенно и прогрессирует относительно медленно Частота ее, по данным различных авторов, колеблется от 19 до 120 случаев на 1 млн населения в год
 • Тип: Статья

  Хроническая обструктивная болезнь легких

  За последние 15-20 лет отмечен значительный рост заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в различных странах мира При этом сложилась ситуация, когда практические врачи и специалисты, занимающиеся проблемой ХОБЛ, больше знают о том, как лечить это заболевание, чем о том, какой же смысл вкладывать в само понятие ХОБЛ Данное заболевание характеризуется не полностью обратимым ограничением воздушного потока Это ограничение обычно прогрессирует и связано с патологической реакцией легких на патогенные частицы и газы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... 619