Работы в категории Медицина, здоровье, страница 578, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Характеристика шеи. Артерии, вены, лимфатические узлы шеи. Плечевое и шейное сплетение

  Шея — часть тела, соединяющая голову с туловищем В этой области на относительно небольшом протяжении сосредоточены жизненно важные анатомические структуры, такие как пути проведения воздуха и пищи, спинной мозг, а также крупные сосуды и нервы
 • Тип: Доклад

  Характеристики головной боли и головная боль васкулярного происхождения

  Головная боль возникает тогда, когда сигналы, поступающие с болевых рецепторов, расположенных в голове и в области шеи, превышают порог болевой чувствительности Экстракраниально расположенные мягкие ткани — кожа, жировая клетчатка, мышцы, кровеносные сосуды и периост — содержат болевые рецепторы, в то время как в самих костях черепа их нет Внутри черепа болевые рецепторы находятся в большом венозном синусе и его разветвлениях, в твердой мозговой оболочке черепа, в артериях, кровоснабжающих твердую мозговую оболочку, в серповидной структуре мозговых оболочек и в проксимальных отделах крупных а
 • Тип: Реферат

  Харчові інфекції

  Харчові продукти можуть бути причиною захворювань, якщо вони містять патогенні чи умовно патогенні мікроорганізми, токсини та шкідливі для людини забруднювачі органічної природи Всі захворювання, що пов'язані з вживанням їжі, поділяють на харчові інфекції та харчові отруєння
 • Тип: Реферат

  Харчові інфекції, їх різновиди

  Харчові продукти не лише задовольняють природні потреби організму людини в поживних речовинах і енергії, а і є головною ланкою в ланцюгу виникнення, передачі та поширення багатьох хвороб бактеріального, вірусного, протозойного, грибного походження, гельмінтозів та ін Крім того, хвороби і порушення стану здоров'я можуть виникати в результаті змішування їстівних продуктів з неїстівними й отруйними, потрапляння в продукти шкідливих домішок різноманітного походження, через набуття їжею шкідливих властивостей у процесі її приготування
 • Тип: Реферат

  Харчові отруєння мікробного походження

  Харчові отруєння - гострі захворювання, що виникають під час вживання їжі, яка містить отруйні для організму речовини мікробної чи немікробної природи На відміну від харчових інфекцій харчові отруєння тривають кілька днів, але інколи можуть набувати тяжкої форми і закінчуватися летально
 • Тип: Реферат

  Харчування і хвороби зубощелепного апарату. Роль харчових речовин у розвитку стоматологічних захворювань

  Дане питання варто розглядати в двох аспектах: 1) опосередкований вплив харчових речовин через формування органів і систем (включаючи зубощелепний апарат) та 2) безпосередня дія їжі на тканини зуба і пародонта Від характеру продуктів харчування залежить стан твердих тканин зуба, рН слини і зубного нальоту, швидкість відкладання зубного каменю, стимуляція слиновиділення Із вітчизняних дослідників Д О Антін (1930) першим отримав дані про те, що зуб є напівпроникною мембраною, проникність якої залежить від фізико-хімічних особливостей середовищ, що його оточують Постійний склад емалі може підтри
 • Тип: Реферат

  Хвойная долгожительница

  У сосны древняя история Она появилась на Земле 150 миллионов лет назад За это время неоднократно менялся лик планеты: наступали и отступали ледники, появлялись на свет и исчезали многие виды растений и животных, а их современница — сосна — преодолела время, зацепилась корнями за землю и дожила до наших дней
 • Тип: Реферат

  Хвороба Ходжкіна

  Вважає себе хворою з липня 2009 року, коли з'явилася нічна пітливість, субфібрильна температура, що тривала близько тижня, слабкість і втомлюваність Родичі помітили зменшення ваги Занепокоєна власним станом здоров'я дівчина звернулася до лікарні на обстеження Пацієнтці було проведено профілактичний огляд в ході якого зроблено рентгенографію органів грудної порожнини та виявлено збільшення лімфовузлів середостіння, їх конгломерати В клінічному аналізі крові було виявлено зниження гемоглобіну та еритроцитів Запідозривши лімфогранулематоз хворій провели торакоскопію з біопсією (31 07 09), за доп
 • Тип: Реферат

  Хвороби нігтів

  Нігті, також як і волосся, є не чим іншим, як придатками шкіри і виконують насамперед захисну функцію Власне нігті - це рогові освіти, що мають пластинчасті структуру Нігті не здатні дихати, випаровувати вологу, вони не вимагають їжі та відпочинку при догляді за ними
 • Тип: Реферат

  Хвороби очей

  В звичайному житті людина навряд чи помічає, що живе створіння не має сильнішого і вірнішого охоронця, ніж орган зору Миттєвого погляду достатньо, щоб замінити тисячі слів і звуків Око – це дистантний аналізатор вищого порядку Йому притаманне просторове сприйняття глибини, переміщення предметів, їх віддаленості, якості Око є найважливішою складовою частиною оптико-вегетативної (або фотоенергетичної) системи організму: око – гіпоталамус – гіпофіз Завдяки стимулюючій дії світла у внутрішньому середовищі організму виробляються гормони цілого ряду ендокринних залоз: гіпофіза, щитовидної, наднирни
 • Тип: Реферат

  Хвороби системи крові

  Кров - рідка тканина організму, що циркулює у системі замкнених трубок - кровоносних судинах Міжклітинна речовина її перебуває у рідкому стані і називається плазмою У ній містяться формені елементи: еритроцити (червоні кров'яні тільця), лейкоцити (білі кров'яні тільця), тромбоцити (кров'яні пластинки) За об'ємом плазма становить 55-60 % від усієї циркулюючої крові, а формені елементи - 40-45 % Гематокрит- це відношення об'єму клітинних елементів до об'єму крові
 • Тип: Реферат

  Хвороби, обумовлені впливом несприятливих мікрокліматичних умов

  Мета роботи – розглянути різноманітні хвороби пов’язані несприятливими кліматичними умовами, а саме температурою; освітити вплив низьких та високих температур на стан людини, розкрити клініку, профілактику і лікарсько-трудову експертизу та ін
 • Тип: Реферат

  Хеликобактерии

  В течение длительного времени считалось, что слизистая оболочка желудка практически стерильна Бактерии, попадающие в желудок вместе с пищевыми массами, слюной в большом количестве (105 в 1 мл), быстро погибают под воздействием соляной кислоты, лизоцима и иммуноглобулина Было также известно, что при повышении рН желудочного содержимого на поверхности слизистой оболочки желудка наблюдается рост микроорганизмов Однако наличие микробов считалось не причиной, а следствием гипохлоргидрии Различные представители микрофлоры часто выделялись из некротических масс дна язв, но их значение в этиологии и
 • Тип: Контрольная работа

  Химико-токсикологический анализ в ветеринарии, его цель и задачи

  Исследования могут быть произведены как в лабораториях ветеринарного подчинения (химико-токсилогические отделы областных ветеринарно-бактериологических лабораторий), так и в других специальных учреждениях (лаборатории судебной медицины, институты судебной экспертизы)
 • Тип: Реферат

  Химико-фармакологическое исследование лопуха войлочного

  3 Все экстракты проявляют противовоспалительную активность, но сухой экстракт корней на 70% этаноле оказался более эффективным при хроническом воспалении, а сухой экстракт листьев на 25, 40% этаноле - при остром асептическом воспалении
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... 619