Работы в категории Медицина, здоровье, страница 558, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

  доктор медичних наук, професор Соколовський Валентин Степанович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології; кандидат педагогічних наук, професор Марченко Ольга Кузьмівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична реабілітація дошкільників з проблемами зору

  Актуальність теми зумовлена соціальними та екологічними чинниками, труднощами в організації медичного обслуговування, що призвели до зростання майже всіх видів захворювань і скорочення тривалості життя населення України, зниження показників фізичного розвитку, зменшення кількості дітей з проявами акселерації в розвитку, зростання інвалідності, зокрема й дитячої
 • Тип: Реферат

  Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

  Актуальність Мозковий інсульт – є одним з найнебезпечніших судинних захворювань головного мозку, який щорічно вражає близько 6 млн осіб в усьому світі, з них: 700-750 тис – в США, понад 450 тис – в Росії та більше 175 тис – в Україні (Поліщук Н Є , 2003; Гуляєв Д В , 2003) Особливо актуальною ця проблема є в Україні, де розповсюдженість цереброваскулярних захворювань і смертність від них є одними з найвищих в Європі Зростає кількість інсультів серед осіб працездатного віку Протягом 2003 року у Львівській області діагностовано 2631 інсульт (0,9 випадка на 1000 населення) У структурі мозкового
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

  В останнє десятиліття в Україні спостерігається ріст захворювань, зумовлених психоемоційним перенапруженням Несприятливий вплив хронічного емоційного і психосоціального стресу підсилюється шкідливими екологічними факторами і неправильним способом життя (гіподинамія, паління, нераціональне харчування), що у сукупності викликають передчасне старіння і розвиток патології У її структурі на першому місці знаходяться захворювання серцево-судинної системи (ССС) - ішемічна хвороба серця і мозку, артеріальна гіпертензія і їхні ускладнення, що є причиною передчасної смерті більше 60 % дорослого населен
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

  Актуальність Реабілітація хворих інфарктом міокарда й хронічною ішемічною хворобою серця має свої специфічні особливості, що відрізняють її від реабілітації при інших захворюваннях Ці особливості головним чином обумовлені самою сутністю ІХС, в основі якої лежить необоротний хронічний процес, яким є атеросклероз коронарних артерій
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

  Актуальність Відновна терапія або реабілітація страждаючих ішемічною хворобою серця (ІХС) є одним із приватних розділів реабілітації в медицині Вона зародилася в роки першої світової війни, коли вперше виникла й стала вирішуватися завдання відновлення здоров'я й працездатності інвалідів війни Практично проблема реабілітації виникла з області травматології й незабаром стала поширюватися на інші області - каліцтва, психічні й деякі соматичні захворювання При цьому одним з важливих елементів реабілітації була працетерапія, уперше застосована в англійських госпіталях для інвалідів першої світової
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична реабілітація при вадах серця

  Актуальність Досить часто ми зустрічаємось з проблемами серцевих захворювань Найчастіше спостерігаються такі захворювання серця: міокардит, ендокардит, пороки та дистрофія міокарда Про перші дві запальні хвороби серця вже згадувалось при викладенні ревматизму, який є основною, але не єдиною причиною цієї патології Значна частина захворювань серця є вродженими Значна увага приділяється розробці програм та методів реабілітації хворих з такими вадами
 • Тип: Реферат

  Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

  Гіпертонічна хвороба — це хронічне захворювання, що вражає різні системи організму, що характеризується підвищенням артеріального тиску вище за норму, найпоширеніше захворювання серцево-судинної системи Встановлено, що страждаючі гіпертонічною хворобою складають 15 — 20% дорослого населення за даними різних епідеміологічних досліджень ГХ досить часто приводить до інвалідності і смерті В основі захворювання лежить артеріальна гіпертензія Артеріальна гіпертензія є одним з головних чинників ризику розвитку ІБС, мозкового інсульту і інших захворювань
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична реабілітація при патології черевної порожнини

  Останнім часом в усьому світі відзначається неухильний ріст хвороб органів травлення в зв'язку з урбанізацією життя, гіпокінезією, а також такими негативними явищами, як неадекватне, незбалансоване харчування, алкоголізм, паління, наркоманія Хвороби органів черевної порожнини - одна з частих причин утрати працездатності і розвитку інвалідності За даними літератури, у кожного сьомого хворого причиною втрати працездатності є патологія органів травлення Найчастіше спостерігаються виразкова хвороба, ентероколіти, холецистити і гепатити, що нерідко ведуть до серйозних ускладнень, що вимагають хіру
 • Тип: Курсовая работа

  Фізична реабілітація при хронічному бронхіті у дітей

  Турбота про здоров'я дітей в нашій державі складає одну з найважливіших сторін діяльності органів охорони здоров'я і суспільних організацій Усюди на варті здоров'я дітей стоять лікарі-педіатри, в руках яких всі сучасні засоби і способи для надання найефективнішої допомоги в боротьбі із захворюваннями дітей різного віку, починаючи з періоду новонародженості, для підвищення опірності їх організму несприятливим умовам зовнішнього фізичного середовища, для гартування організму В числі засобів і методів боротьби з хворобами дітей на ранніх стадіях патологічних процесів, методів підвищення функції
 • Тип: Дипломная работа

  Фізична реабілітація хворих з переломом хребта

  Актуальність теми Пошкодження хребта відносяться до числа найбільш важких травм Вони становлять 0,4 - 0,5% усіх переломів кісток скелета Значне число травмованих - молоді люди 20-40% закритих ушкоджень хребта ускладнюються пошкодженням спинного мозку різного ступеня тяжкості Зберігається значний відсоток незадовільних результатом лікування Інвалідність при ускладнених пошкодженнях хребта становить 95% Летальність у цій групі хворих - до 30% (А А Бірюков, Н М Валєєв, Т С Гарасєва)
 • Тип: Дипломная работа

  Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

  На сучасному етапі розвитку суспільства все гостріше постає проблема збереження і зміцнення здоров’я людей, дотримання здорового способу життя У нашій країні склалася критична ситуація із станом здоров’я населення, різко зросла захворюваність, особливо на гіпертонію (у 3 рази), стенокардію (у 2, 4 рази), інфаркт міокарда (30%)
 • Тип: Дипломная работа

  Фізична реабілітація хворих на ревматичний артрит

  РА характеризується не передбачуваним перебігом та різноманіттям клінічних проявів Встановлено, що найбільш висока швидкість наростання рентгенологічних змін у суглобах виявляється протягом перших двох років захворювання, а 70-ти% випадків ерозивно-диструктивні зміни виникають у суглобах протягом перших 3-х – 6-ти місяців від дебюту захворювання, що корелює з несприятливим перебігом процесу
 • Тип: Дипломная работа

  Фізична реабілітація хворих після операцій на органах черевної порожнини

  Актуальність теми Останнім часом відзначається неухильний зріст захворювань та ушкоджень органів черевної порожнини, які потребують невідкладного хірургічного втручання, призводять до серйозних ускладнень та потребують використання відповідних реабілітаційних заходів на етапах реабілітації [29] Це обумовлено такими негативними соціально обумовленими явищами: як невідповідне навколишнє середовище, незбалансоване харчування, невідповідні режими праці та відпочинку, важка праця, загальні стреси, алкоголізм, паління, наркоманія та ін [1; 28 ]
 • Тип: Реферат

  Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

  Захист відбудеться 22 травня 2007 року о 15 годині 00 хвилин під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35 829 01 Львівського державного університету фізичної культури за адресою: м Львів, вул Костюшка, 11
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... 619