Работы в категории Медицина, здоровье, страница 533, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Медицина, здоровье • Тип: Реферат

  Суставной синдром при деформирующем остеоартрозе

  Остеоартроз – гетерогенная группа заболеваний суставов, различной этиологии, при котором первичные изменения в основном дегенеративного характера возникают в суставном хряще, а также субхондральном участке кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, периартикулярных мышцах
 • Тип: Курсовая работа

  Сухая кожа

  Я выбрала эту тему работы, так как сама являюсь обладательницей сухой кожи, и мне интересно будет применить знания, полученные в ходе данного исследования Кроме того, как утверждает статистика, у 12% людей европейской расы сухой тип кожи
 • Тип: Реферат

  Сухая кожа

  Многие женщины полагают, что они знают, какая у них кожа На самом деле это далеко не просто определить с первого взгляда Основная структура кожи, конечно, одинакова у всех людей Отличие заключается в том, насколько интенсивно сальные железы выделяют кожное сало и на каких участках лица они наиболее активны Различается также наследственная способность кожи сохранять или терять влагу Тип кожи меняется с возрастом, однако при правильном гигиеническом уходе она может надолго сохраняться в хорошем состоянии Сухая кожа в молодости бывает красивой, белой, тонкой Но без надлежащего ухода и питания он
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

  Одним з ефективних шляхів поліпшення діагностики і лікування хворих, прискорення наукових розробок у галузі біології і медицини є застосування математичних і кібернетичних методів Проведення клінічних досліджень прямо пов'язане із всебічним аналізом отриманих даних Тому вивчення методів обробки біомедичної інформації є невід'ємною частиною навчання персоналу, що бере участь не тільки в статистичному аналізі результатів, але й у процесі збирання медико-біологічних даних
 • Тип: Дипломная работа

  Сучасні напрямки і методи відновлення здоров'я жінок у післяпологовому періоді

  За даними Міністерства охорони здоров’я України, аналіз кількісних та якісних рис населення впродовж останнього десятиріччя свідчить, що Україна потрапила у глибоку демографічну кризу, для якої характерні депопуляція, старіння населення та зменшення середньої тривалості життя
 • Тип: Дипломная работа

  Сучасні тенденції в галузі створення удосконаленої вакцини для посилення та активізації імунної системи в педіатрії

  Ускладнення епідеміологічної ситуації при умові зниження популяційного імунітету та відповідній соціально-економічній ситуації може виникнути будь в якій країні [2,8] Тому цілком природно, що серед дослідників існує зростаючий інтерес до підвищення ефективності традиційних вакцин та створення захисних композицій з активністю, які могли б покращити локальний захист організму проти збудників деяких інфекційних захворювань [14,16] Як відомо, навіть високий рівень антитоксичного імунітету не захищає від інфікування, отже, це визначає необхідність корекції імунітету не лише за допомогою анатоксину
 • Тип: Контрольная работа

  Сучасна променева діагностика захворювань нирок

  На малюнку помітно зниження функції нирок виявляється ненасичений інтраренального малюнка, зниження по часу або мінімальної швидкості кровотоку Всі ці критерії характеризуються патологією і потребують оперативного втручання
 • Тип: Реферат

  Сучасне уявлення про діатези. Рахіт, спазмофілія

  Діатез — це схильність до розвитку певних захворювань і особливостей їх перебігу Це донозологічний етап, стан, що передує розвитку основних симптомів хронічного захворювання У формуванні діатезів основне місце належить полігенним спадковим факторам, але в більшості випадків має значення також вплив негативних внутрішньоутробних (гестози, вірусно-бактеріальні хвороби, загроза переривання вагітності) та набутих (нераціональне харчування, несприятливі побутові умови тощо) факторів П'ятнадцять із 17 класів хвороб ДЮДиНи (окрім травм і отруєнь) — хвороби зі спадковою схильністю На основі цього мож
 • Тип: Доклад

  Существует ли право на "хорошую смерть"

  И снова англичане в центре внимания На этот раз Великобританию, да и значительную часть мира взбудоражил случай, произошедший в одной из клиник Врачи обратились в суд с просьбой разрешить им больше не реанимировать 11-месячную пациентку
 • Тип: Реферат

  Сущности и виды пилинга

  Пилинг, или эксфолиация (англ peel — «ошкуривать» или «сильно скоблить») в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи Цель этой косметологической техники — улучшить внешний вид кожи посредством удаления отмерших клеток с поверхности кожи Под мёртвыми клетками кожи можно увидеть молодую и здоровую кожу
 • Тип: Доклад

  Сущность гипотензии и гипертензии

  Как мы уже видели, уровень кровяного давления может значительно колебаться в силу разных причин: высоких нагрузок, психоэмоционального напряжения и т д Несмотря на эти колебания, в организме существуют сложные механизмы регуляции уровня кровяного давления, стремящиеся вернуть его к норме Однако бывает так, что работа этих механизмов нарушается, и тогда средний уровень давления может значительно отклоняться от нормальных значений, как в большую, так и в меньшую сторону
 • Тип: Контрольная работа

  Сущность и проблемы трансплантологии

  Ежегодно в мире выполняется 100 тысяч трансплантаций органов и более 200 тысяч – тканей и клеток человека Из них до 26 тысяч приходится на трансплантации почек, 8-10 тысяч – печени, 2,7-4,5 тысячи – сердца, 1,5 тысячи – легких, 1 тысяча – поджелудочной железы Лидером среди государств мира по количеству проводимых трансплантаций являются США: ежегодно американские врачи выполняют 10 тысяч пересадок почек, 4 тысячи – печени, 2 тысячи – сердца В России ежегодно производится 4-5 трансплантаций сердца, 5-10 трансплантаций печени, 500-800 трансплантаций почек Этот показатель в сотни раз ниже потреб
 • Тип: Реферат

  Сфера платных услуг в медицине

  Здравоохранение нашей страны прошло сложный исторический путь развития, позволивший в 20-60 годы решить задачи социально-гигиенического благополучия в стране в условиях преимущественно инфекционной патологии В течение нескольких десятилетий развитие здравоохранения шло экстенсивным путем, что было в значительной степени оправдано Однако в 70-80-е годы в связи с начинающимся эпидемиологическим переходом, новыми условиями социально-экономического развития страны необходимо было перевести здравоохранение на новый режим функционирования, но в силу целого ряда причин это не было сделано Более того
 • Тип: Реферат

  Сферы специализации полушарий мозга

  С незапамятных времен было известно, что при очаговых поражениях коры (вследствие кровоизлияний, травм, опухолей и т п ) может возникать полная или частичная потеря речи — афазия Однако лишь немногим более ста лет назад было доказано, что афазия развивается только при поражениях левого полушария
 • Тип: Учебное пособие

  Схема истории болезни

  Предлагаемая схема истории болезни предназначена для студентов медицинских вузов, изучающих общую хирургию и направлена для облегчения и выработки правильных навыков объективного обследования хирургического больного, выяснения ими анамнеза заболевания, правильной трактовки полученных данных и оформления первой студенческой хирургической истории болезни
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... 619